svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ส่องหลักเกณฑ์เปิด “เสรีกัญชา” 9 มิ.ย. นี้ อะไรทำได้ ทำไม่ได้บ้าง ?

07 มิถุนายน 2565
5.7 k

รู้ไว้จะได้ไม่ทำผิดกฎหมาย ส่องหลักเกณฑ์เปิด “เสรีกัญชา” 9 มิ.ย. 2565 หลังปลดล็อกออกจากยาเสพติดประเภท 5 อะไรทำได้ ทำไม่ได้บ้าง ?

9 มิ.ย. นี้ดีเดย์แล้วสำหรับการ “เปิดเสรีกัญชาไทย” โดยมีการปลดล็อกกัญชาและกัญชงออกจากยาเสพติดประเภทที่ 5 ทำให้ประชาชนสามารถปลูกได้อย่างถูกกฎหมาย รวมถึงในวันนั้นจะมีแจกต้นกัญชาจำนวน 1 ล้านต้นอีกด้วย

 

ส่องหลักเกณฑ์หลัง “เสรีกัญชา” อะไรทำได้ ทำไม่ได้บ้าง ?

 

ปลูกกัญชาได้อย่างไร ?

ผู้ที่ต้องการปลูก สามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาต เพียงจดแจ้งผ่านแอพพลิเคชั่น “ปลูกกัญ” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เตรียมจะนำมาใช้ในการจดแจ้งการปลูกกัญชาเพื่อดูแลสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป รวมทั้งการขออนุญาตปลูกในเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 2565 เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้พืชสมุนไพรที่เหมาะสม

 

ส่องหลักเกณฑ์เปิด “เสรีกัญชา” 9 มิ.ย. นี้ อะไรทำได้ ทำไม่ได้บ้าง ?

 

 

การนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง ทำได้อย่างไร ?

การนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา กัญชง ส่วนอื่น ๆ ของพืช เช่น ช่อดอก ใบ กิ่ง ก้าน ไม่ต้องขออนุญาตนำเข้าตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด แต่ต้องขออนุญาตนำเข้าตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และ พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507 หากเป็นสารสกัดที่นำเข้าจากต่างประเทศ จัดเป็นยาเสพติดให้โทษ ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด

 

ส่องหลักเกณฑ์เปิด “เสรีกัญชา” 9 มิ.ย. นี้ อะไรทำได้ ทำไม่ได้บ้าง ?

 

สูบเพื่อสันทนาการได้ไหม ?

ปลูกกัญชายังคงให้ใช้ในการแพทย์ และไม่อนุญาตให้ใช้ในการ “สันทนาการ” และประชาชนที่จะใช้ได้ “ต้องครอบครองผลผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น” 

 

ส่องหลักเกณฑ์เปิด “เสรีกัญชา” 9 มิ.ย. นี้ อะไรทำได้ ทำไม่ได้บ้าง ?

 

 

 

 

 

โทษทางกฎหมายหากฝ่าฝืนสูบกัญชา ?

กฎหมายตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข หากครัวเรือน สถานที่เอกชนและร้านค้า ถ้าก่อความเดือดร้อนรำคาญทั้งในเชิงกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยไม่มีเหตุ หรือข้อแก้ตัวอันสมควร เช่นการสูบกัญชา ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท

 

ส่องหลักเกณฑ์เปิด “เสรีกัญชา” 9 มิ.ย. นี้ อะไรทำได้ ทำไม่ได้บ้าง ?

 

อำนาจเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นและตรวจยึดกัญชา ?

พ.ร.บ.กัญชา ฉบับใหม่ยังให้อำนาจเจ้าหน้าที่สามารถใช้อำนาจตรวจค้นและตรวจยึดกัญชา จากสถานที่ต้องสงสัยโดยไม่ต้องขอหมายศาลเข้าไปค้นอีกด้วย

 

ส่องหลักเกณฑ์เปิด “เสรีกัญชา” 9 มิ.ย. นี้ อะไรทำได้ ทำไม่ได้บ้าง ?

 

สรุปปลูกกัญชา – กัญชงส่วนไหนที่ใช้ได้และไม่ผิดกฎหมาย ?

เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก

ใบ ซึ่งไม่มียอดและดอกติดมาด้วย

เมล็ดกัญชงน้ำมันจากเมล็ดกัญชงและสารสกัดจากเมล็ดกัญชง

สารสกัด CBD หรือ THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก