svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

บันทึกไว้ เปิดคำสั่งแรก "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" ผู้ว่าฯกทม.ประกาศลงราชกิจจาฯ

05 มิถุนายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

เปิดคำสั่งแรกของผู้ว่าฯกทม.นาม"ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ประเดิมรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ด้วยเลขที่หนังสือที่เท่าไหร่ แต่งตั้งรองผู้ว่าฯกทม.

 

นับตั้งแต่ "ชัชชาติ  สิทธิพันธุ์"  ได้รับมอบเอกสารรับรองผลการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2565   การทำหน้าที่ผู้ว่าฯกทม.อย่างเป็นทางการได้เริ่มต้นขึ้น โดยได้มีการลงนามในเอกสารฉบับแรกในการแต่งตั้งผู้บริหารกทม. 

 

นั่นคือ การแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการกทม.จำนวน  4 คน   ซึ่งในเวลาต่อมา คำสั่งดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ผ่านราชกิจจานุเบกษา หรือจดหมายข่าวราชการ ที่มีผลให้ทราบอย่างเป็นทางการ 

 

กล่าวอีกนัยหนึ่ง นั่นเป็น"ราชกิจจานุเบกษา" ที่ปรากฎคำสั่งกรุงเทพมหานครฉบับแรก ของ ชัชชาติ  สิทธิพันธุ์  ผู้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนที่ 17 ของไทย 

 

ทั้งนี้ "ราชกิจจาฯ" ได้เผยแพร่คำสั่งชัชชาติ  สิทธิพันธุ์  ผู้ว่าฯกทม.  ไว้ดังนี้ 

 

บันทึกไว้ เปิดคำสั่งแรก \"ชัชชาติ สิทธิพันธุ์\" ผู้ว่าฯกทม.ประกาศลงราชกิจจาฯ

 

คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 1245/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 49 (3) และมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 จึงแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

 

1. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม

 

2. รองศาสตราจารย์วิศณุ ทรัพย์สมพล

 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิดา กมลเวชช

 

4. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม>>>

คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ ๑๒๔๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

logoline