svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

หอการค้าสงขลาเร่งบูม 3 เมืองหลัก “หาดใหญ่-สะเดา-สงขลา” ฟื้นท่องเที่ยวติดลบ

02 มิถุนายน 2565

หอการค้าสงขลาเร่งแผนเปิดเมืองท่องเที่ยว ชูยุทธศาสตร์เร่งด่วนบูม 3 เมืองหลัก “หาดใหญ่-สะเดา-สงขลา”นำร่องฟื้นธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว มั่นใจเปิดด่านไทย-มาเลเซีย หนุนตัวเลขท่องเที่ยวไตรมาสแรกปี 66 ไม่ติดลบ

นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาว่า หลังจากภาครัฐมีนโยบายผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สำหรับจังหวัดสงขลาในฐานะหัวเมืองสำคัญของภาคใต้ตอนล่างที่ยอมรับว่าตลอด 2 ปีที่ผ่านมาได้รับผลประทบอย่างหนักจากสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะธุรกิจภาคบริการและการท่องเที่ยว ทำให้หอการค้าฯจัดทำแผนยุทธศาสตร์เร่งด่วนฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ

นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

นำร่องด้วยการเปิดเมืองกระตุ้นการท่องเที่ยวใน 3 เป้าหมายหลัก หรือ 3 เมืองท่องเที่ยวที่เป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประกอบด้วยเมืองแรกคืออำเภอเมืองสงขลา สร้างคอนเซปเสน่ห์เมืองเก่าก้าวสู่มรดกโลก, อำเภอหาดใหญ่เมืองแห่งการค้าสมาร์ทซิตี้ที่ทันสมัย และอำเภอสะเดาเมืองค้าชายแดนแหล่งความบันเทิงและการลงทุนเศรษฐกิจพิเศษ

หอการค้าสงขลาเร่งบูม 3 เมืองหลัก “หาดใหญ่-สะเดา-สงขลา” ฟื้นท่องเที่ยวติดลบ

ทั้งหมดเป็นการดึงจุดเด่นของแต่ละพื้นที่เพื่อสร้างจุดขายให้ที่เป็นแลนด์มาร์คระดับจังหวัดที่มีกลไกการขับเคลื่อนเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งสอดรับการเปิดประเทศหรือเปิดด่านไทย-มาเลเซีย ให้ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวได้ใกล้เคียงปกติ จึงเป็นตัวเร่งที่ช่วยให้การท่องเที่ยวฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ซึ่งคาดว่าไตรมาสแรกปี 66 สถานการณ์การท่องเที่ยวที่ติดลบในปัจจุบันจะสามารถฟื้นตัวได้

หอการค้าสงขลาเร่งบูม 3 เมืองหลัก “หาดใหญ่-สะเดา-สงขลา” ฟื้นท่องเที่ยวติดลบ

ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา กล่าวอีกว่า มั่นใจศักยภาพของจังหวัดสงขลาที่ยังครองแชมป์ “สงขลาเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและการค้าของภูมิภาค” ทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิตการส่งออกต่างประเทศ ,ภาคอสังหาริมทรัพย์ บ้าน คอนโดมิเนียม ที่ดิน ,ภาคการเกษตร ปาล์มน้ำมัน และยางพารา มีทิศทางการเติบโตที่ต่อเนื่องแม้ต้องเผชิญสถานการณ์โควิด-19 ยกเว้นภาคธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว รวมถึงเอสเอ็มอีที่ได้ผลกระทบจากโควิด19 ที่ฉุดภาพลักษณ์ให้สงขลาซบเซา