svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"เดชอิศม์" ส.ส. สงขลา แนะสูตรจัดงบให้ท้องถิ่น ชี้ต้องยุติธรรมทั้งประเทศ

01 มิถุนายน 2565

"เดชอิศม์" ส.ส. สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ แนะสูตรการจัดงบให้ท้องถิ่น ชี้ ต้องยุติธรรมทั้งประเทศ กระจายสู่ท้องถิ่น มากกว่า 35%

นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ในส่วนของงบท้องถิ่น ว่า เราต้องทำให้ส่วนภูมิภาคค่อยๆ เล็กลง และทำให้ท้องถิ่นโตขึ้น ซึ่งตนไม่ทราบว่า สำนักงบประมาณใช้สูตรไหนในการคำนวณงบท้องถิ่น เช่น อบจ. พัทลุง มีประชากร 5 แสนคน ได้งบ 233.3 ล้านบาท แต่ในจังหวัดอื่น อย่าง อบจ.สงขลา ที่มีประชากรสูงถึง 1 ล้าน 4 แสนคน กลับได้งบเพียง 181.3 ล้านบาท ตนมองดูเหลี่ยมไหน มุมไหน ก็ตอบไม่ได้ว่าเกิดความยุติธรรมตรงไหน

"เดชอิศม์" ส.ส. สงขลา แนะสูตรจัดงบให้ท้องถิ่น ชี้ต้องยุติธรรมทั้งประเทศ

นายเดชอิศม์ ระบุวันนี้ ขอเสนอสูตรของตัวเองโดยไม่สงวนลิขสิทธิ์ เพื่อฝากไปถึงสำนักงบประมาณและคณะกรรมการกระจายอำนาจ ซึ่งมั่นใจว่าจะเกิดความยุติธรรมกับพี่น้องทั่วประเทศ คือ แบ่งงบประมาณให้ไปสู่ท้องถิ่น มากกว่า 35% ให้ได้ และ 
1. ควรแบ่ง 30% ให้เท่ากันทั้ง 76 จังหวัด 
2. 30% คำนวณตามประชากร 
3. 30% คำนวณตามแหล่งกำเนิดภาษี 
4. 10% คำนวณตามขนาดพื้นที่