svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"สำลี รักสุทธี"พ้นสภาพส.ส. ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเข้าข่ายต้องห้ามเป็นส.ส.

01 มิถุนายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

พ้นสภาพส.ส.อีกราย "สำลี รักสุทธี " จากพรรคภูมิใจไทย พ้นสภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามเป็นส.ส. ปมเคยต้องคำพิพากษาศาลมหาสารคามถึงที่สุดเกี่ยวกับการะทำความผิดต่อทรัพย์โดยทุจริต

 

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.65  ศาลรัฐธรรมนูญ  ได้อ่านคำวินิจฉัยโดยมีมติ 6 ต่อ 3 ให้ นายสำลี รักสุทธี  พ้นสภาพความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย  จากปมขัดคุณสมบัติการเป็นส.ส. เนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม ถึงที่สุดในคดีความผิดต่อทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา  

 

ทำให้"นายสำลี" มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98  ( 10 )  อันเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 ( 6 ) โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 24 มี.ค.2562

 

\"สำลี รักสุทธี\"พ้นสภาพส.ส. ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเข้าข่ายต้องห้ามเป็นส.ส.

\"สำลี รักสุทธี\"พ้นสภาพส.ส. ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเข้าข่ายต้องห้ามเป็นส.ส.

 

สำหรับคดีดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 พ.ย.64 "ศาลรัฐธรรมนูญ" มีมติเอกฉันท์รับคำร้องที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพส.ส. ของ "นายสำลี รักสุทธี"  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย  สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (10) หรือไม่ ไว้พิจารณาวินิจฉัย

 

โดยเห็นว่า กรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคหนึ่ง  พ.ร.ป. ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2651  มาตรา 7 (5)  และให้นายสาลี ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องและมีมติเอกฉันท์ให้นายสาลีหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.64 จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 82 วรรคสอง

 

เนื่องจากเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้อง ปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า นายสาลี ผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง

 

สำหรับรัฐธรรมนูญมาตรา 98(10) ได้กำหนดลักษณะต้องห้ามของบุคคลมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งว่า เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือ ต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หรือ กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์กร หรือ หน่วยงานของรัฐ หรือ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา

 

สำลี  รักสุทธี  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย

 

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนกฎหมายว่า ด้วยยาเสพติดในความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออก หรือผู้ค้ากฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็นเจ้ามือหรือ เจ้าสำนักกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน

 

 

ทั้งนี้มีรายงานว่า คดีดังกล่าว เป็นกรณีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะ ส.ส. ของ นายสำลี รักสุทธี จากกรณีต้องโทษคดีทะเลาะกับสถานบันเทิงที่อยู่ข้างบ้าน และศาลสั่งจำคุก แต่โทษจำคุกให้รอลงอาญา และให้บำเพ็ญประโยชน์

 

อนึ่ง นายสำลี รักสุทธี เป็นอดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ และได้ย้ายไปพรรคภูมิใจไทย ภายหลังพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบพรรค 

 

logoline