svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

นายกฯ ออสเตรเลียคนใหม่แต่งตั้งผู้หญิงเป็นรัฐมนตรี 10 คน

01 มิถุนายน 2565
608

นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียคนใหม่แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้หญิงมากถึง 10 คน และยังมีคนมุสลิมและคนพื้นเมืองเป็นรัฐมนตรีด้วย

แอนโทนี อัลบาเนซี นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียคนใหม่ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่และเข้าพิธีสาบานตนก่อนปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นคณะรัฐมนตรีที่มีผู้หญิงมากถึง 10 คน จากจำนวนรัฐมนตรีทั้งหมด 23 คน ซึ่งถือว่ามากกว่าคณะรัฐมนตรีชุดก่อน ของอดีตนายกรัฐมนตรี สก็อต มอร์ริสัน ที่มีผู้หญิงเป็นรัฐมนตรี 7 คน

นอกจากผู้หญิงแล้ว ยังมีรัฐมนตรีที่เป็นชาวมุสลิม 2 คน ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีเยาวชน และมีชาวอะบอริจิน ซึ่งเป็นคนพื้นเมืองออสเตรเลีย 1 คน ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีชนพื้นเมืองออสเตรเลีย

พรรคแรงงานของอัลบาเนซีครองเสียงข้างมากในสภาได้ 77 เสียง จากทั้งหมด 151 เสียง ทำให้อัลบาเนซีสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ โดยไม่ต้องไปรวมกับพรรคอื่น