svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจุดประกายใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม

01 มิถุนายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ผู้นำท้องถิ่นภาคเหนือ ขานรับเข้าร่วมโครงการเสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดอย่างคับคั่ง จุดประกายทำให้เกิดการเริ่มต้นนำพลังงานสะอาดมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่  เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการเสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดขึ้น  เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดให้กับตัวแทนชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือ จำนวน 105 คน ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นครั้งที่สุดท้ายแล้ว หลังจากจัดอบรมมาแล้ว 4 ครั้ง

 

 โดยครั้งนี้มีนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน  

 

เสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจุดประกายใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม

 

ซึ่งนางวิภาวัลย์ ยอมรับว่าการนำพลังงานสะอาดมาใช้ทดแทนในอนาคตอาจจะต้องใช้เวลา เพราะศักยภาพของแต่ละชุมชนนั้นไม่เท่ากัน แต่ยังคงเชื่อมั่นว่าโครงการเสริมพลังผู้นำชุมชนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดจะจุดประกายทำให้เกิดการเริ่มต้นนำพลังงานสะอาดมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

เสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจุดประกายใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา  มั่นใจว่าการเข้ามาส่งเสริมให้องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น หรือชุมชน มีการใช้พลังงานสะอาดอย่างแพร่หลายเป็นอีกทางเลือกสำคัญที่จะช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และคาดหวังว่าผู้ที่เข้าร่วมการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสัมฤทธิ์ผล 

 

เสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจุดประกายใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม

 

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร. บุญยัง ปลั่งกลาง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี หัวหน้าโครงการเสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด กล่าวว่า การอบรมที่ผ่านมามีผลตอบรับดีมาก ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาชุมชน อาทิ  ตัวแทนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา  กำลังดำเนินการจัดทำโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาหมู่บ้านขึ้น  เนื่องจากในหมู่บ้านหลายแห่งมีน้ำประปาไม่ทั่วถึง  ขณะเดียวกันผู้นำท้องถิ่นอีกหลายคนสนใจจะนำโซลาร์ปั๊มไปติดตั้งในพื้นที่ทำการเกษตรเพื่อช่วยสูบน้ำเข้านา 

 

เสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจุดประกายใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม

 

ดังนั้นจึงมุ่งหวังว่า การอบรมครั้งสุดท้ายที่เชียงใหม่ จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจในพื้นที่หลาย ๆ แห่งในภาคเหนือ 


 

สำหรับการอบรมครั้งนี้ ทางเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ให้จัดโครงการเสริมพลังผู้นำชุมชนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด

 

เสริมพลังผู้นำชุมชน ผลิตไฟฟ้าจุดประกายใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรม

 

โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมความรู้ทางด้านวิชาการ เสริมความสามารถในด้านพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์และพลังงานชีวมวล  เสริมความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาพลังงานสะอาดให้กับพื้นที่ชุมชน โดยได้จัดอบรมกับตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 5 พื้นที่พื้นที่ละ 100 คน

logoline