svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เตือนเขื่อนสปป.ลาวปล่อยน้ำเพิ่ม ส่งผลน้ำโขงสูง กระทบ 5 จังหวัด 25-26 พ.ค.นี้

25 พฤษภาคม 2565
883

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ออกประกาศเตือน 5 จังหวัดริมแม่น้ำโขง เฝ้าระวังระดับน้ำเปลี่ยนแปลงฉับพลัน ช่วง 25-26 พ.ค.นี้ เหตุฝนตกต่อเนื่องใน สปป.ลาว ทำให้เขื่อนน้ำอู ต้องปล่อยน้ำเพิ่ม

26 พฤษภาคม 2565 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ออกประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 15/2565 เรื่อง แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน มีเนื้อหาระบุว่า..

 

ด้วยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 พฤษภาคม 2565 พบว่าในพื้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีปริมาณฝนตกหนักสะสม 250 มิลลิเมตร ส่งผลให้ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เขื่อนน้ำอู สปป.ลาว เพิ่มปริมาณน้ำระบายจาก 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำที่บริเวณสถานีหลวงพระบางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

เตือนเขื่อนสปป.ลาวปล่อยน้ำเพิ่ม ส่งผลน้ำโขงสูง กระทบ 5 จังหวัด 25-26 พ.ค.นี้

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ คาดการณ์มวลน้ำหลากจะไหลผ่านเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว อยู่ในเกณฑ์ 6,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงท้ายเขื่อนไซยะบุรี ตั้งแต่บริเวณอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประมาณ 1.00 - 1.50 เมตร ในช่วงวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2565

 

เตือนเขื่อนสปป.ลาวปล่อยน้ำเพิ่ม ส่งผลน้ำโขงสูง กระทบ 5 จังหวัด 25-26 พ.ค.นี้

ทั้งนี้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอให้จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โปรดประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างฉับพลัน

 

เตือนเขื่อนสปป.ลาวปล่อยน้ำเพิ่ม ส่งผลน้ำโขงสูง กระทบ 5 จังหวัด 25-26 พ.ค.นี้