สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ศบค. เผย ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวม 4,144 ราย ผู้เสียชีวิต 36 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 47,879 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

สถานการณ์โควิด-19  วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ศบค. เผย 

ยอดผู้ติดเชื้อ รวม 4,144 ราย จำแนกเป็น

 • ผู้ป่วยจากในประเทศ 4,143 ราย
 • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย
 • ผู้ป่วยสะสม 2,196,302 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

 

 • หายป่วยกลับบ้าน 7,235 ราย
 • หายป่วยสะสม 2,173,553 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
 • ผู้ป่วยกำลังรักษา 47,879 ราย

 

 • เสียชีวิต 36 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ

 • รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,034 ราย
 • เฉลี่ยจังหวัดละ 13 ราย
 • อัตราครองเตียง ร้อยละ 13.8

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ศบค. เผย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,144 เสียชีวิต 36 ราย

 

สำหรับสถานการณ์โควิดโลก Last updated: May 24, 2022, 00:32 GMT

 • ผู้ติดเชื้อรวมจำนวน 528,013,484 ราย
 • ผู้เสียชีวิตรวมจำนวน 6,301,412 ราย

 

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ศบค. เผย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,144 เสียชีวิต 36 ราย