svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

ญี่ปุ่นประกาศมาตรการ "สวมหรือถอดหน้ากากอนามัย" ต้องเป็นแบบแผนเดียวกัน

23 พฤษภาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นประกาศมาตรการใหม่ การจะสวมหรือถอดหน้ากากอนามัยต้องเป็นแบบแผนเดียวกัน แต่เด็กตามโรงเรียนยังสวมเพราะไม่อยากเป็นตัวประหลาดที่ไม่เหมือนเพื่อน

นับจากนี้ไป "วิถีการสวมหรือถอดหน้ากากอนามัย" ต้องเป็นแบบแผนเดียวกัน โดยในกรณีไม่สวมหน้ากากอนามัยต้องอยู่กลางแจ้ง เว้นระยะห่างตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป กรณีอยู่ในอาคารที่ระบายอากาศได้ดีก็ต้องอยู่ห่างกัน 2 เมตรขึ้นไป ส่วนเด็กเล็กจนถึงก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาต้องสวมหน้ากากอนามัย ในที่กลางแจ้งที่อยู่ในระยะห่างไม่ถึง 2 เมตร อยู่บนรถสาธารณะที่ไม่มีการพูดคุยกันแต่อยู่ในระยะห่างไม่ถึง 2 เมตร และกรณีที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยหรือผู้สูงวัยตามสถานพยาบาล

ญี่ปุ่นประกาศมาตรการ "สวมหรือถอดหน้ากากอนามัย" ต้องเป็นแบบแผนเดียวกัน

ตามโรงเรียนเริ่มไม่บังคับเด็กให้สวมหน้ากากอนามัยเนื่องจากเข้าฤดูร้อนแล้ว เพราะเกรงว่าเด็กจะเป็นลมแดด แต่เด็ก ๆ ยังใส่หน้ากากอนามัยกันเพราะกลัวจะไม่เหมือนเพื่อน จะถูกมองว่าแปลก

 

ญี่ปุ่นประกาศมาตรการ "สวมหรือถอดหน้ากากอนามัย" ต้องเป็นแบบแผนเดียวกัน

logoline