ปลัดเมืองพัทยา แถลงด่วน เมื่อ 23.00 ไม่สามารถประกาศผลเลือกตั้งนายกฯ ได้ เพราะบัตรเลือกตั้ง ในหน่วย 2 เขต 1 และหน่วยที่ 20 เขต ที่ 4  สูญหายไป หน่วยละ 1 ใบ รวมบัตรนายกฯ สูญหาย 2 ใบ ส่งกกต.กลางวินิจฉัย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา แถลงด่วน เมื่อ 23.00 ยืนยัน ไม่สามารถประกาศผลเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาได้ เนื่องจากบัตรเลือกตั้ง ในหน่วย 2 เขต 1 และหน่วยที่ 20 เขต ที่ 4  สูญหายไป หน่วยละ 1 ใบ รวมบัตรนายกฯสูญหาย 2 ใบ

 

ทำให้ประกาศผลนายกเมืองพัทยาไม่ได้ ตอนนี้รายงานให้ กกต.กลางวินิจฉัย

 

นอกจากนี้ บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ในหน่วยที่ 29 เขตเลือกตั้ง ที่ 2 และหน่วยเลือกตั้งที่ 5 ของเขต 3  มีบัตรเขย่ง หน่วยละ 1 ใบ รวม 2 ใบ (เพราะ จนท.ประจำหน่วย ให้บัตร เลือกสมาชิกสภาเขต แก่ผู้มีสิทธิ์เลือกนายกเมือง อย่างเดียว ทำให้บัตรสมาชิกสภาเมือง เกินมารวม 2 ใบ จึงประกาศผลไม่ได้

 

ส่วนอีก 2 เขต เลือกตั้ง ที่ไม่มีปัญหาบัตรเขย่ง คือเขต 1 กับ 4 ประกาศผลสมาชิกสภาเขตได้