สรุปรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ก. 2565 ทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร รวมรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ผู้สมัครจากแต่ละพรรคได้เบอร์อะไรบ้าง รวมถึงผู้สมัครอิสระแต่ละเขต

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ทีมข่าวเนชั่นออนไลน์ รวบรวมรายชื่อพร้อมหมายเลขผู้สมัคร ส.ก. ทั้ง 50 เขต

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดสีบัตรลงคะแนนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คือ สีน้ำตาล ส่วนสีบัตรลงคะแนนของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) คือ สีชมพู โดยการเปิดสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. – 4 เม.ย. 2565 ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ต่อมาวันที่ 12 พ.ค. 2565 กกต.สรุปยอดผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. รวม 31 คน แต่ไม่ผ่านคุณสมบัติรับสมัคร 2 ราย จึงเหลือ 29 คน

สรุปรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ก. 2565 ทุกเขตในกรุงเทพฯ

สรุปรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ก. 2565 ทุกเขตในกรุงเทพฯ

สำหรับบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. และ การเลือกตั้งสมาชิกสภากทม. หรือ ส.ก. จะมีขนาดและสีแตกต่างกัน  กล่าวคือ  "บัตรเลือกตั้ง"สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จะมีขนาด A5 สีบัตรเลือกตั้งเป็นสีชมพู ส่วนบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. จะมีขนาด A4 สีบัตรเลือกกตั้งเป็นสีน้ำตาล 

สำหรับ ผู้สมัคร ส.ก. รวม 381 คน แบ่งเป็น 50 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งละ 1 คน สำนักงานเขตที่มีผู้สมัคร ส.ก. มากที่สุด ได้แก่ เขตดุสิต และเขตสวนหลวง จำนวน 10 คน สำนักงานเขตที่มีผู้สมัคร ส.ก. น้อยที่สุด (จำนวน 6 คน) 8 เขต ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ เขตตลิ่งชัน เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม เขตบางพลัด เขตดินแดง เขตบางซื่อ และเขตคันนายาว

ทั้งนี้ หมายเลขของผู้สมัคร ส.ก. ในแต่ละเขตนั้นจะไม่ได้ถูกกำหนดให้ตรงกับหมายเลขผู้สมัครผู้ว่าฯ หรือผู้สมัคร ส.ก. จากพรรคเดียวกันในเขตอื่นๆ จึงอาจทำให้สับสนได้ ดังนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครและประวัติของผู้สมัคร โดยสามารถคลิกลิงค์ที่ชื่อเขตเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

สรุปรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ก. 2565 ทุกเขตในกรุงเทพฯ

เขตบางบอน

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตบางบอน 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายสงกรานต์ พงษ์พันนา : เบอร์ 1
 • นายนิธิกร บุญยกุลเจริญ : เบอร์ 2
 • นายณรงค์ศักดิ์ ม่วงศิริ : เบอร์ 3
 • นายสมพร คงโครัด : เบอร์ 4
 • นายเมืองชัย จันทวิมล : เบอร์ 5
 • นายสรรพสิฐ รักท้วม : เบอร์ 6
 • นายมานพ มารุ่งเรือง : เบอร์ 7

 

เขตทุ่งครุ

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตทุ่งครุ 9 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายพงศ์พัทธ์ เปี่ยมสวัสดิ์ : เบอร์ 1
 • นายสุรชัย บินซาเลห์ : เบอร์ 2
 • นายฉัตรพล ขวัญบัว : เบอร์ 3
 • นายธนนรินทร์ ศิริหิรัญพงษ์ : เบอร์ 4
 • นายเจริญศักดิ์ มณีรัตนสุบรรณ : เบอร์ 5
 • นายชยิน พึ่งสาย : เบอร์ 6
 • นายพิสิษฐ์ เลิศศรีปัญญา : เบอร์ 7
 • นายกิตติพงศ์ รวยฟูพันธ์ : เบอร์ 8
 • นางสาวนดา แวยูโซ๊ะ : เบอร์ 9

เขตทวีวัฒนา

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตทวีวัฒนา 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายยงวุฒิ ทองอยู่ : เบอร์ 1
 • นายประเวช แสวงสุข : เบอร์ 2
 • นายยิ่งยงค์ จิตเพียรธรรม : เบอร์ 3
 • นางพรพิมล สูญญาจารย์ : เบอร์ 4
 • นางอนุตรา ยุวสถาพร : เบอร์ 5
 • นายวีรพงษ์ บุญพาเพียรเลิศ : เบอร์ 6
 • นายชลพฤกษ วงศ์อรุณนิยม : เบอร์ 7

เขตบางนา

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตบางนา 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายพลาวุฒิ เลิศศิลาทอง : เบอร์ 1
 • นายปรินต์ ทองปุสสะ : เบอร์ 2
 • นายฉัตรชัย หมอดี : เบอร์ 3
 • นายวรรณะ เดชรา : เบอร์ 4
 • นายดลสุข รุ่งเรือง : เบอร์ 5
 • นายคารณ บารุงรักษ์ : เบอร์ 6
 • นางสาวณัฐวีณ์ เปาชัย : เบอร์ 7

 

เขตคลองสามวา

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตคลองสามวา 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นางสาวนฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ : เบอร์ 1
 • นายนที เข็มศรีสุวรรณ : เบอร์ 2
 • นายโสภณ แก้วศรีจันทร์ : เบอร์ 3
 • นายวิรัช อินช่วย : เบอร์ 4
 • นายมนูญ อินช่วย : เบอร์ 5
 • นายขุนธรรม เดือดขุนทด : เบอร์ 6
 • นางปิยะนุช จงบรรเจิด : เบอร์ 7

 

เขตวังทองหลาง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตวังทองหลาง 9 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายดำรงค์ สาหร่ายวัง : เบอร์ 1
 • นางสาวปฏิมา ชุติมันต์ : เบอร์ 2
 • นางสาวบุษยา รัตนะ : เบอร์ 3
 • นางสุรภา ประยงค์ระวิกูล : เบอร์ 4
 • นายนฤธัช สีบุญเรือง : เบอร์ 5
 • นายพงศ์ธร เพชรชาติ : เบอร์ 6
 • นางสาวซาม่าฮ์ เอลกอรดี : เบอร์ 7
 • นายกิตติพัฒน์ มีสุวรรณ : เบอร์ 8
 • นายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ : เบอร์ 9

เขตสะพานสูง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตสะพานสูง 8 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายอดุลย์ เซะวิเศษ : เบอร์ 1
 • นายสมเกียรติ ปานดา : เบอร์ 2
 • นางสาวมธุรส เบนท์ : เบอร์ 3
 • นายสมัย ภูมรินทร : เบอร์ 4
 • นายภูเบศ โพธิ์โซ๊ะ : เบอร์ 5
 • นายจิตริน จันทร์ดี : เบอร์ 6
 • นายวิบูลย์ศักดิ์ หนันดี : เบอร์ 7
 • นางสาววินิตา ยุทธา : เบอร์ 8

 

เขตคันนายาว

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตคันนายาว 6 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายณัฐธนนท์ ทับเจริญ : เบอร์ 1
 • นายสว่าง แก้วมณี : เบอร์ 2
 • นางสาวปวริศา คุณาวรนนท์ : เบอร์ 3
 • ว่าที่ร้อยเอก วีรพล วงษ์มะเซาะ : เบอร์ 4
 • นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ : เบอร์ 5
 • นายสุนันท์ มีนมณี : เบอร์ 6

เขตสายไหม

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตสายไหม 8 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายนิกม์ แสงศิรินาวิน : เบอร์ 1
 • นายจักรรัตน์ กนะกาศัย : เบอร์ 2
 • นายณรงค์ศักดิ์ ฤทธิวรผล : เบอร์ 3
 • นางสาวรัตติกาล แก้วเกิดมี : เบอร์ 4
 • นางสาวลมุลจิต วิเชียรศรี : เบอร์ 5
 • นายณัฐกานต์ ศิริ : เบอร์ 6
 • นายยิ่งศักดิ์ เลาหะตานนท์ : เบอร์ 7
 • นายเดชบดินทร์ มาสิลีรังสี : เบอร์ 8

สรุปรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ก. 2565 ทุกเขตในกรุงเทพฯ

เขตหลักสี่

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตหลักสี่ 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายรังสรรค์ กียปัจจ์ : เบอร์ 1
 • นายตกานต์ สุนนทวุฒิ : เบอร์ 2
 • นายธราธพ ชาตรี : เบอร์ 3
 • นายสิระ ขาวนุ่น : เบอร์ 4
 • นางสาวลลิศา ไตรรัตนจรัสพร : เบอร์ 5
 • นายวิรัชย์ชล วริทธิ์ภานิช : เบอร์ 6
 • นายมโนกร โรจนสุวรรณ : เบอร์ 7

 

เขตบางแค

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตบางแค 9 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายศุภกิตติ์ ศีลอุดม : เบอร์ 1
 • นายเอกชัย ผ่องจิตร์ : เบอร์ 2
 • นายเริง ม่วงชุ่ม : เบอร์ 3
 • นายนิรันด์ พรมจีน : เบอร์ 4
 • นางสาวกฤษณี ท้ายวัด : เบอร์ 5
 • นายอานาจ ปานเผือก : เบอร์ 6
 • นายวรุตม์ ธารณา : เบอร์ 7
 • นางสาวปภัสรินทร์ กีรติอัคราวัชร์ : เบอร์ 8
 • นายวิชาญชัย บุญแสง : เบอร์ 9

เขตวัฒนา

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตวัฒนา 8 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายสัณห์สิทธิ์ เนาถาวร : เบอร์ 1
 • นายยุทธพิชัย ชาญเลขา : เบอร์ 2
 • นางสาววีรานันท์ สดากรวงศ์วัชร์ : เบอร์ 3
 • นายภูโช ซานไทโว : เบอร์ 4
 • นายประสิทธิ์ รักสลาม : เบอร์ 5
 • นายพลศักดิ์ แดงบัว : เบอร์ 6
 • นายนิกร ซัจเดว : เบอร์ 7
 • นายจักรพันธ์ สุรีย์ส่อง : เบอร์ 8

 

เขตลาดพร้าว

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตลาดพร้าว 9 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นางสาวรุ้งตะวัน ธัญภัทรานนท์ : เบอร์ 1
 • นายสมชาติ จงผิตะ : เบอร์ 2
 • นายสมพร อิทธิภูวกุล : เบอร์ 3
 • ว่าที่ร้อยตรี ธนิตศักดิ์ ดารามั่น : เบอร์ 4
 • นายสัญชัย สวยพรมราช : เบอร์ 5
 • นายณภัค เพ็งสุข : เบอร์ 6
 • นางสาวขวัญนภา พลายมนต์ : เบอร์ 7
 • นายนนท์ปวิธ แก้วงาม : เบอร์ 8
 • นายกรวิชญ์ พูนผล : เบอร์ 9

 

เขตราชเทวี

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตราชเทวี 8 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายเอกกวิน โชคประสพรวย : เบอร์ 1
 • นายอนุชาญ กวางทอง : เบอร์ 2
 • นายพาริส เจริญศิลป์ : เบอร์ 3
 • นายธนาวิทย์ ฤทธิศรี : เบอร์ 4
 • นายทัศนัย จินดาวนิช : เบอร์ 5
 • นางผุสดี วงศ์กำแหง : เบอร์ 6
 • นายวัทธิกร หรุ่นศิริ : เบอร์ 7
 • นางสาวทัดดาว ตั้งตรงเจริญ : เบอร์ 8

 

เขตดอนเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตดอนเมือง 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นางสาววีรยา กลั่นปัญญา : เบอร์ 1
 • นางกนกนุช กลิ่นสังข์ : เบอร์ 2
 • นายพนา วุฒิเดช : เบอร์ 3
 • นายศิววงศ์ วงศ์พิชญา : เบอร์ 4
 • นายไกรศักดิ์ เสาเวียง : เบอร์ 5
 • นายอดิเรก สังข์นุช : เบอร์ 6
 • นางสาวฤดีมาส เที่ยงทัศน์ : เบอร์ 7

 

เขตจอมทอง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตจอมทอง 9 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • ร้อยตำรวจเอก จักรกฤช ปิ่นกร : เบอร์ 1
 • นายศิริชัย เกียรติศิริลักษณ์ : เบอร์ 2
 • นายวีระชัย เตชะโสภณมณี : เบอร์ 3
 • นายธัญธร ธนินวัฒนาธร : เบอร์ 4
 • นายมินทร์ ลักษิตานนท์ : เบอร์ 5
 • นายภาณุภณ พฤฒิวโรดม : เบอร์ 6
 • นายอรรคภัสร์ สุขศรีวงศ์ : เบอร์ 7
 • นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร : เบอร์ 8
 • นายธนวัฒน์ จันทร์เศรษฐ : เบอร์ 9

 

เขตบึงกุ่ม

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตบึงกุ่ม 8 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายปภาวิน ติณณ์พิพัฒน์โสภณ : เบอร์ 1
 • นายกฤษฎ์ เครือเจริญพร : เบอร์ 2
 • นายเนติภูมิ มิ่งรุจิราลัย : เบอร์ 3
 • นายปพนชัย สุวรรณทศ : เบอร์ 4
 • นายรัฐพันธ์ นาคดี : เบอร์ 5
 • นายเกตินิคม กฤษณะเศรณี : เบอร์ 6
 • นายวรธนิต สุวรรณรักษ์ : เบอร์ 7
 • นายอาคร ประมงค์ : เบอร์ 8

 

เขตดินแดง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตดินแดง 6 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นางสาวปัณณ์ธนัญญ์ ธรรมสุขวรกุล : เบอร์ 1
 • นายประเสริฐ ชัยจงเจริญสุข : เบอร์ 2
 • นางสาวดุษณี เทียรเดช : เบอร์ 3
 • นายสิทธิวัฒน์ ชีรวินิจ : เบอร์ 4
 • นายกัณตภณ ดวงอัมพร : เบอร์ 5
 • นางอนงค์ เพชรทัต : เบอร์ 6

 

เขตบางพลัด

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตบางพลัด 6 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายศีลธรรม พัชรประกาย : เบอร์ 1
 • นายพงษ์ศกร ฟุ้งเฟื่อง : เบอร์ 2
 • นายตั้ว สิริณรินทร์ วินิจฉายะจินดา : เบอร์ 3
 • นายปลวัชร แสงกิตติกร : เบอร์ 4
 • นางสาวทิพจุฑา บุนนาค : เบอร์ 5
 • นายภิญโญ ป้อมสถิตย์ : เบอร์ 6

 

เขตราษฎร์บูรณะ

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตราษฎร์บูรณะ 8 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายสรวิชญ์ ศรีวงศ์เนียม : เบอร์ 1
 • นายศุภเวศย์ รณะนันทน์ : เบอร์ 2
 • นายไสว โชติกะสุภา : เบอร์ 3
 • นายสุนทร ทุ้ยมาก : เบอร์ 4
 • นายธรณ์เทพ ชัยธนกวิน : เบอร์ 5
 • นายณัฐพล พ่อค้า : เบอร์ 6
 • นายชาติชาย ปัตตะพงศ์ : เบอร์ 7
 • นางสาวกีรติกร หล่อเลอเลิศ : เบอร์ 8

 

สรุปรายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง ส.ก. 2565 ทุกเขตในกรุงเทพฯ

เขตสวนหลวง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตสวนหลวง 10 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นางสาวปิยะวรรณ จระกา : เบอร์ 1
 • นางสาวหทัยรัตน์ ธนากิจอำนวย : เบอร์ 2
 • นางสาวโสภา อมราศรัยศรี : เบอร์ 3
 • นายสิทธิ นาคนาวา : เบอร์ 4
 • พันตำรวจเอก กฤตภาส สัมมาพรต : เบอร์ 5
 • นายพงศ์ไพศาล มะลูลีม : เบอร์ 6
 • ร้อยตำรวจเอก ไพศาล มั่งมี : เบอร์ 7
 • นายเอกรินทร์ อยู่บำรุง : เบอร์ 8
 • นายมาโนช วงศ์เกตุใจ : เบอร์ 9
 • นางสาวแพรลฎา พจนารถ : เบอร์ 10

 

เขตคลองเตย

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตคลองเตย 10 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายธีรพล คาทองสุข : เบอร์ 1
 • นายคมจักร จักรพันธุ์ ณ อยุธยา : เบอร์ 2
 • นางสาวธามน จารุฉันท์ : เบอร์ 3
 • นายต่อศักดิ์ ใหลสุวรรณ : เบอร์ 4
 • นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ : เบอร์ 5
 • นายปานชัย แก้วอัมพรดี : เบอร์ 6
 • ว่าที่ร้อยตรี ไซราม ประกายกิจ : เบอร์ 7

(ล่าสุด เหลือ 7 หมายเลข 7 ผู้สมัคร) 

เขตประเวศ

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตประเวศ 8 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายอรรถเวช กองนักวงษ์ : เบอร์ 1
 • นางสาวเย็นฤดี สมาคม : เบอร์ 2
 • นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล : เบอร์ 3
 • นายทวนชัย นิยมชาติ : เบอร์ 4
 • นายอภิชาติ จรัสโภคา : เบอร์ 5
 • นางสาวฐาปนีย์ สุขสาราญ : เบอร์ 6
 • นายอิบรอเฮม หวันแหละ : เบอร์ 7
 • นายวีรกิตติ์ อภิโชควัชรศักดิ์ : เบอร์ 8

เขตบางคอแหลม

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตบางคอแหลม 8 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 • นายกนกศักดิ์ ดวงพัตรา : เบอร์ 1
 • นายสมเกียรติ อโนทัยสินทวี : เบอร์ 2
 • นางสาวริสา แซ่ฮึง : เบอร์  3
 • พันดำรวจเอก อำนาจ อินทรศวร : เบอร์ 4
 • นายปรุงศักดิ์ เชาวน์ชาติ : เบอร์ 5
 • นายก้องนรา เสงี่ยมศักดิ์ : เบอร์ 6
 • นางสาวสุดคนึง แก้วทอง : เบอร์ 7
 • นายปวิน แพทยานนท์ : เบอร์ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตจตุจักร

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตจตุจักร 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 • นายอนันตชาติ บัวสุวรรณ์ : เบอร์ 1
 • นายลพชัย ธาราทิศ : เบอร์ 2
 • นายประยูร สงแก้ว : เบอร์ 3
 • นายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย : เบอร์ 4
 • นายปราโมทย์ เพ็ชรฤทธิ์ : เบอร์ 5
 • นายวิศาล กองเงิน : เบอร์ 6
 • นายสรคม วัฒนกรพงษ์ : เบอร์ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตบางซื่อ

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตบางซื่อ 6 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 • นายเอกเมธ กมลวรานนท์ : เบอร์ 1
 • นางสาวพรพิมล คงอุดม : เบอร์ 2
 • นางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย : เบอร์ 3
 • นางสาวศิริพร เชี่ยวชาญอักษร : เบอร์ 4
 • นางสาวธนพร กนกกุล : เบอร์ 5
 • นายเรวัตร คงชาติ : เบอร์ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตสาทร

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตสาทร 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 • นายอานุภาพ ธารทอง : เบอร์ 1
 • นายวรวุฒิ โตวิรัตน์ : เบอร์ 2
 • นายอภิชาต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา : เบอร์ 3
 • นางชัญญา บุญเกิด : เบอร์ 4
 • นายมนตรี เปรมบุญ : เบอร์ 5
 • นางสุดา สุวิชาโสภณ : เบอร์ 6
 • นายณัฐนันท์ เอกศิริวรากิตติ์ : เบอร์ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตหนองแขม

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตหนองแขม 6 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 • นายประสิทธิ์ ห่อทอง : เบอร์ 1
 • นายตฤณ มาลัยทอง : เบอร์ 2
 • นางสาวนัจภัค กรเกษม : เบอร์ 3
 • นายนวรัตน์ อยู่บำรุง : เบอร์ 4
 • นายทรงชล สุดประเสริฐ : เบอร์ 5
 • นายฮารูน มูหมัดอาลี : เบอร์ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตภาษีเจริญ

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตภาษีเจริญ 6 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 • นายชิน มะยุโรวาศ : เบอร์ 1
 • นายกัณณพิชน์ นาราช : เบอร์ 2
 • นายพีร์ โรจนดารา : เบอร์ 3
 • นายสุธา นิติภานนท์ : เบอร์ 4
 • นายชูชาติ ยิ้มงาม : เบอร์ 5
 • นายกฤษฏ์ คงวุฒิปัญญา : เบอร์ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตบางขุนเทียน

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตบางขุนเทียน 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 • นายวิเชียร กันทาทรัพย์ : เบอร์ 1
 • นายอธิคม อัศวตั้งเสถียร : เบอร์ 2
 • นายณัฐพงศ์ ลีลาสถาพรกูร : เบอร์ 3
 • นายสารัช ม่วงศิริ : เบอร์ 4
 • นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ : เบอร์ 5
 • นายแสงชัย จันทร์ทอง : เบอร์ 6
 • นายนพดล โค้วบุญญะราศรี : เบอร์ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตบางกอกน้อย

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตบางกอกน้อย 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 • นายทันธรรม วงษ์ชื่น : เบอร์ 1
 • นายวีรยุทธ ว่องศิริพร : เบอร์ 2
 • นายผาด นิสัยชล : เบอร์ 3
 • นายนภาพล จีระกุล : เบอร์ 4
 • นายจักรพงษ์ วุฑฒยากร : เบอร์ 5
 • นายชัชนภ นักสอน : เบอร์ 6
 • นายสุริยะ เรืองพุ่ม : เบอร์ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตตลิ่งชัน

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตตลิ่งชัน 6 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 • นางลักขณา ภักดีนฤนาถ : เบอร์ 1
 • นายสิทธิโชค คล้อยแสงอาทิตย์ : เบอร์ 2
 • นายบุญรุ่ง เต๋งจงดี : เบอร์ 3
 • นายชัชชนะ เอมปราณีต : เบอร์ 4
 • นางสาวฉัฐภรณ์ ปานทอง : เบอร์ 5
 • นายเอนก ตุ้มน้อย : เบอร์ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตคลองสาน

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตคลองสาน 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 • นายสมชาย เต็มไพบูลย์กุล : เบอร์ 1
 • นายอาชวิน สีตบุตร : เบอร์ 2
 • นายธวัช ศรีวัฒนะ : เบอร์ 3
 • นายโกสินทร์ สุทธิรัตน์ : เบอร์ 4
 • นางสาวสายรุ้ง ปิ่่นโมรา : เบอร์ 5
 • นายทรงวุฒิ จันทร์อานวยโชค : เบอร์ 6
 • นางสาวภัทรพร ชุติชวาลนันท์ : เบอร์ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตห้วยขวาง

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตห้วยขวาง 8 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 • นายปวิช พรหมทอง : เบอร์ 1
 • นางสาวเต็มสินี โสภาสมสวัสดิ์ : เบอร์ 2
 • นายถวิล รัตตะมณี : เบอร์ 3
 • นายอิทธิพล เลาหสุวัฒนกุล : เบอร์ 4
 • นายวริษทนนต์ คูณธนานุวัฒน์ : เบอร์ 5
 • นายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล : เบอร์ 6
 • นายธีรพัฒน์ บุญภิรักษ์ : เบอร์ 7
 • นางสาวภรภัทร อุบลวรรณี : เบอร์ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตบางกอกใหญ่

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตบางกอกใหญ่ 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 • นายต้นศักดิ์ ใหลสุวรรณ : เบอร์ 1
 • นายรัชพล ธรรมาคม : เบอร์ 2
 • นางสาวภัณฑ์ธิรา ณิชยสุรีย์กุล : เบอร์ 3
 • นายวิรัช คงคาเขตร : เบอร์ 4
 • นางสาวอรไพลิน อัครเลิศวรปรีชา : เบอร์ 5
 • นางสาวนิธิสนี กลิ่นพันธหิรัญ : เบอร์ 6
 • พันตารวจโท วิศิษฎ์ สุวรรณ์ : เบอร์ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตธนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตธนบุรี 9 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 • นายจิรเสกข์ วัฒนมงคล : เบอร์ 1
 • นางสาวสุภัสสรา ธงไชย : เบอร์ 2
 • นายธนกร ธรรมวรัญจน์ : เบอร์ 3
 • นายพีรพัทธ์ ศรีสิงห์ : เบอร์ 4
 • นายวิชัย หุตังคบดี : เบอร์ 5
 • นายวรวิทย์ จุฬาพรหมเดช : เบอร์ 6
 • นายสุประวีณ์ น้อยสุขยิ่ง : เบอร์ 7
 • นายวีระศักดิ์ เตชะโสภณมณี : เบอร์ 8
 • นายวงศธรร์ พิศาลกาญจนกิจ : เบอร์ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตพญาไท

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตพญาไท 9 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 • นายเมธวิน อังคทะวานิช : เบอร์ 1
 • ร้อยตารวจโท ปฐม เลิศทวีวิทย์ : เบอร์ 2
 • นายนที ศิริธรรมวัฒน์ : เบอร์ 3
 • นายกิตติคุณ ชื่นแย้ม : เบอร์ 4
 • นายมาโนช คลายแก้ว : เบอร์ 5
 • นายณัฐวิชช์ ดำรงค์ศรีวงศ์ : เบอร์ 6
 • นายพีรพล กนกวลัย : เบอร์ 7
 • นายกวี ณ ลำปาง : เบอร์ 8
 • นางสาวริณดา คงตาละนันท์ : เบอร์ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตสัมพันธวงศ์

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตสัมพันธวงศ์ 6 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 • นายพีระโรจน์ ชัยรัตน์ : เบอร์ 1
 • นายพินิจ กาญจนชูศักดิ์ : เบอร์ 2
 • นายจักรกฤช ธนดิตถ์ : เบอร์ 3
 • นายณพลเดช มณีลังกา : เบอร์ 4
 • นายศรัณยู คงสวัสดิ์เกียรติ : เบอร์ 5
 • นายจาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ : เบอร์ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตยานนาวา

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตยานนาวา 9 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 • นายธีระพงษ์ มงคลวัฒนลีลา : เบอร์ 1
 • นายสมเกียรติ ปัญญะธารา : เบอร์ 2
 • นายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ : เบอร์ 3
 • นายพงศพัศ กตคุณวิสิทธิ์ : เบอร์ 4
 • นายศุข ศักดิ์ณรงค์เดช : เบอร์ 5
 • นายดิเรก ขันทพร : เบอร์ 6
 • นายอมรเทพ เศตะพราหมณ์ : เบอร์ 7
 • นายอาทอณ ไล้ง้อ : เบอร์ 8
 • นายวริศ สอนบุตรนาค : เบอร์ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตดุสิต

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตดุสิต 9 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 • นายธนพัฒน์ ธนกิจอารักษ์ : เบอร์ 1
 • นายธันย์ชนน ศรีอัษฎาวุธกุล : เบอร์ 2
 • นายวินัย โภคทรัพย์ : เบอร์ 3
 • นายศรราม ภูมิไชย : เบอร์ 4
 • นายเจนณรงค์ ทาคูมิ ซาก้า : เบอร์ 5
 • นางผ่องศรี เฉลียวค้า : เบอร์ 6
 • นายอัครพล สยามธรรมะรังษี : เบอร์ 7
 • นายศิริพงษ์ ลิมปิชัย : เบอร์ 8
 • นายดนัยเทพ ศรีธัญรัตน์ : เบอร์ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตลาดกระบัง

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตลาดกระบัง 8 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 • นายวีรวุธ รักเที่ยง : เบอร์ 1
 • นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา : เบอร์ 2
 • นายเอกฤทธิ เจียกขจร : เบอร์ 3
 • นายพีระพงษ์ รัสมี : เบอร์ 4
 • นายมนัส บัวทอง : เบอร์ 5
 • นางสาวมารีญา ฤกษ์ดี : เบอร์ 6
 • นายรณชัย สังฆมิตกล : เบอร์ 7
 • นายลูกัสเอราดัส โครนีเวล : เบอร์ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตมีนบุรี

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตมีนบุรี 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 • นายพงษ์เพชร เพชรสุวรรณดี : เบอร์ 1
 • นายสมพร ดาพริก : เบอร์ 2
 • นายสมเกียรติ ขุนบุญจันทร์ : เบอร์ 3
 • นายสุชาติ เซ็นนิ : เบอร์ 4
 • นางสาวดวงพร สุขุมพันธุพงศ์ : เบอร์ 5
 • นางศรินทิพย์ มีนมณี : เบอร์ 6
 • นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ : เบอร์ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตพระโขนง

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตพระโขนง 8 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 • นางสาวพิมพ์ญาดา เอี่ยมประไพ : เบอร์ 1
 • นางสาวพชญา ปรีฎาพาก : เบอร์ 2
 • นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ : เบอร์ 3
 • นายพิชัย สิริรัตนพลกุล : เบอร์ 4
 • นายฐานวุฒิ ทองคำดี : เบอร์ 5
 • นายสราวุธ อนันต์ชล : เบอร์ 6
 • นางสาวพรมาลา แก้วชนะ : เบอร์ 7
 • นายอานนต์ ชินเวโรจน์ : เบอร์ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 9 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 • นายกมล พงศ์ภูมิวานิช : เบอร์ 1
 • นายพรภวิษย์ ศุภวรางกูร : เบอร์ 2
 • นายวศิน ศรีสกุลพาณิชย์ : เบอร์ 3
 • นายโดมม์ บำรุงศรี : เบอร์ 4
 • นางสาวนิภาพรรณ จึงเลิศศิริ : เบอร์ 5
 • นางสาววันสว่าง เต็มชานาญ : เบอร์ 6
 • นางบุศราวรรณ ปิ่นแก้ว : เบอร์ 7
 • นายเมธา ขาโสภา : เบอร์ 8
 • นายอรรถสิทธิ์ เหลืองไพบูลย์ : เบอร์ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตปทุมวัน

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตปทุมวัน 8 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 • นายณัฏฐ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา : เบอร์ 1
 • นายสมชาย กรสิริพักตร์ : เบอร์ 2
 • นายใจพิชญ์ สุขุมาลจันทร์ : เบอร์ 3
 • นางสาวเมลิสา มหาพล : เบอร์ 4
 • นายอภิชาติ ซำศิริพงษ์ : เบอร์ 5
 • นางสาวเมธาวี ธารดำรงค์ : เบอร์ 6
 • นายกอบกฤต สุขสถิตย์ : เบอร์ 7
 • นางสาวหฤทัย ทวีพรกิจกุล : เบอร์ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตบางกะปิ

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตบางกะปิ 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 • นายทวีศักดิ์ อุ่มบางตลาด : เบอร์ 1
 • นายอัครพัชร์ โชติเดชาชัยนันต์ : เบอร์ 2
 • นายประเสริฐ ทองนุ่น : เบอร์ 3
 • นางสาวนภัสสร พละระวีพงศ์ : เบอร์ 4
 • นางสาวกระถินนฤมล มิ่งขวัญ : เบอร์ 5
 • นางนฤมล รัตนาภิบาล : เบอร์ 6
 • นางสาวจิณต์ธนภัค ฐิติพันธนานาถ : เบอร์ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตบางเขน

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตบางเขน 9 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 • นายธีรวุฒิ เทพจุฬาลักษณ์ : เบอร์ 1
 • นางสาวน้าฝน ไพรทอง : เบอร์ 2
 • นายสายัณต์ จันทร์เหมือนเผือก : เบอร์ 3
 • นายวิกรม ธรรมวัฒนะ : เบอร์ 4
 • นายสมปอง บุญเจือ : เบอร์ 5
 • นางสาวสุชาดา เวสารัชตระกูล : เบอร์ 6
 • นายชัยฤทธิ์ กองก่า : เบอร์ 7
 • นายนริสสร แสงแก้ว : เบอร์ 8
 • นายชัยยะ ศรีภา : เบอร์ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตบางรัก

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตบางรัก 9 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 • นายสุวิทย์ เลิศธนากุลวัฒน์ : เบอร์ 1
 • นางสาวณัฐริกา เกื้อเดช : เบอร์ 2
 • นายเอกรัฐ อิทธิไกวัล : เบอร์ 3
 • นายพิพัฒน์ ลาภปรารถนา : เบอร์ 4
 • นางนิรมล โตจิรกุล : เบอร์ 5
 • นายสมศักดิ์ รัตนกังวานวงศ์ : เบอร์ 6
 • นายธนากร ลิ้มวาทะรส : เบอร์ 7
 • นายวิพุธ ศรีวะอุไร : เบอร์ 8
 • นางสาวอัญญวีณ์ กาญจนธนาเลิศ : เบอร์ 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตหนองจอก

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตหนองจอก 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 • นายไพฑูรย์ อิสระเสรีพงษ์ : เบอร์ 1
 • นายมังกร ศิริศรีโพธิ์ : เบอร์ 2
 • นางสาวณัฐิดา เตาเฟ็ส : เบอร์ 3
 • นายณรงค์ รัสมี : เบอร์ 4
 • นางสาวไปรยา หลำลาย : เบอร์ 5
 • นายไชโย จันทร์ทำมา : เบอร์ 6
 • นายปกรณ์เกียรติ เจริญยิ่งวัฒนา : เบอร์ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตพระนคร

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สมัคร ส.ก. เขตพระนคร 7 หมายเลข มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 • นายธีรกร ไหวดี : เบอร์ 1
 • นายชัยพรรษ ศิริเบญจวรรณ : เบอร์ 2
 • นายบดินทร์ วัชโรบล : เบอร์ 3
 • นายสรเทพ โรจน์พจนารัช : เบอร์ 4
 • นายพิชิตชัย แซ่จึง : เบอร์ 5
 • นางสาวศศิธร ประสิทธิ์พรอุดม : เบอร์ 6
 • นายสุติพงส์ ธนโกเศศ : เบอร์ 7

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ เพจประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร