วันที่ 2 ของเวที เสวนาระดับชาติ Better Thailand Open Dialogue ถามมา -ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม พบกับเสวนาในหัวข้อ คุณภาพชีวิตยุคใหม่หลังโควิด ดูแลทุกวัย ยกระดับสวัสดิการ คลอบคลุมและเข้าถึงได้ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกพื้นที่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โดยเริ่มจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงประเด็นการยกระดับระบบสาธารณสุข ว่า ช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เหมือนเช่นประเทศอื่นๆ โดยที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่มีการตรวจพบการระบาด ผ่านมา 2 ปี เราดำเนินการเรื่องการควบคุมการแพร่ระบาด เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย ดำเนินชีวิตได้ดีในสถานการณ์โควิด 

 

ทั้งนี้ แนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง วางทุกนโยบายที่ดีที่สุดต่อประชาชน  เรามีประชุมEOC ที่กระทรวงสาธารณสุขทุกเช้า เพื่อรองรับสถานการณ์ทุกวัน  อย่างที่เห็น เราสามารถคิดค้นยา เข้าถึงยาได้เร็ว มีความพร้อมในการเตรียมสถานพยาบาลไว้รองรับ ปรับเปลี่ยนวิถีการรักษาที่เหมาะสมกับระดับการติดเชื้อ แม้มีการระบาดหลายระลอก แต่เรามั่นใจว่าทุกครั้งเรามีความพร้อม รับมือได้เป็นอย่างดี 

เกาะเวที"ถามมา-ตอบไป" มุ่งเดินหน้าดูแลคุณภาพชีวิตหลังโควิด

 

ขณะที่หัวข้อการยกระดับระบบการศึกษา  นางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า สิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอดคือทำอย่างไรให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาให้ได้ โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19 ทางกระทรวงศึกษาจึงนำแนวปฏิบัติ ปรับรูปแบบการเรียน ในลักษณะ 5 on  ประกอบด้วย  1. Online  2. On Demand  3. On Air  4. On Hand และ  5. On Site


 
ต่อมาต้องวางแผนต่อถึงการจัดระบบการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และพื้นที่  สิ่งสำคัญอย่างแรกคือ บุคลากร คุณครู จึงเป็นบุคลากรกลุ่มแรกๆ ที่เราผลักดันให้ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19  จนขยายมาถึงกลุ่มนักเรียนทุกช่วงวัย จนสามารถกลับมาเปิดเรียนได้อีกครั้ง นอกจากนั้น ยังพบปัญหากลุ่มเด็กนอกระบบ ที่หลุดจากระบบสถานศึกษาก็พยายามนำเด็กเหล่านี้กลับมาเรียนใหม่อีกครั้ง

 

โดยร่วมกับสถานศึกษาอาชีวะ ที่ช่วยเรื่องการส่งเสริมอาชีพด้วย  และหลังจากนี้ กระทรวงศึกษา ได้พัฒนาระบบแพลตฟอร์ม  MOE ssfety centre ในการเปิดให้นักเรียน ผู้ปกครอง แจ้งเรื่องราวต่างๆ เข้ามาเพื่อให้หน่วยงานสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว สร้างให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก 

เกาะเวที"ถามมา-ตอบไป" มุ่งเดินหน้าดูแลคุณภาพชีวิตหลังโควิด

 

ด้านนายจุติ  ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กล่าวถึงเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการภาครัฐฯ ว่าตลอดที่ผ่านมา หากพูดถึงขอบข่ายของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะต้องพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนตั้งแต่เกิดจนตาย  ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาพบการระบาดของโควิด -19  พม.เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาร่วมประสานกับทุกหน่วยงาน ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาด ลดการติดเชื้อ จะเห็นได้จากสัดส่วนการคิดเชื้อของไทยต่ำกว่าหลายๆ ประเทศ  

 

นอกจากนั้น  เรื่องของคุณภาพชีวิต กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งพบร้อยละ20 ที่เป็นกลุ่มแม่อายุน้อย โดยในกลุ่มเหล่านี้เราต้องเข้าไปช่วยเหลือ ทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิต รายได้ อาชีพ ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่จะส่งให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของลูก  
 

เกาะเวที"ถามมา-ตอบไป" มุ่งเดินหน้าดูแลคุณภาพชีวิตหลังโควิด

 

ส่วนนางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กล่าวถึงหลักการยกระดับการทำงานส่วนราชการที่จะทำให้เข้าถึงประชาชน ว่า ในช่วงที่ผ่านมา รัฐฯมีการปรับเปลี่ยน ประยุกต์ นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19  และอีกกลไกคือการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานรัฐ และร่วมกับประชาชน หรือร่วมกับภาคเอกชน ได้ดี จึงสามารถฝ่าวิกฤติต่างๆ มาได้ 

 

ดังนั้น ระบบการทำงานราขการที่ดีต่อจากนี้ต้องเปิดกว้าง และรวดเร็ว โดยปัจจุบันนี้มีการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วย แต่ก็ยังต้องคำนึงถึงความเท่าเทียมและการเข้าถึงสำหรับทุกที่ ทุกคน

เกาะเวที"ถามมา-ตอบไป" มุ่งเดินหน้าดูแลคุณภาพชีวิตหลังโควิด