svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

องค์กรสื่อฯผนึกกำลังรัฐ-เอกชนรายงานผลเลือกตั้งผู้ว่าฯแบบเรียลไทม์

"องค์กรสื่อฯ"ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน สังเกตการณ์พร้อมรายงานผลเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก.แบบเรียลไทม์ คาดหลัง 18.00 น. รู้ผล 1 ใน 3 อย่างไม่เป็นทางการ 

18 พฤษภาคม 2565 สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ องค์กรวิชาชีพ สถาบันวิชาการ ร่วมแถลงข่าว โครงการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. 2565 อย่างไม่เป็นทางการ

 

องค์กรสื่อฯผนึกกำลังรัฐ-เอกชนรายงานผลเลือกตั้งผู้ว่าฯแบบเรียลไทม์

 

โดยนายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ผู้อำนวยการโครงการฯ ในฐานะผู้อำนวยการเนชั่นทีวี กล่าวถึงความร่วมมือการรายงานผลการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. อย่างไม่เป็นทางการ ในวันที่ 22 พ.ค.นี้ เพื่อให้การรายงานผล เป็นไปอย่างรวดเร็ว เรียลไทม์ ถูกต้องแม่นยำ ตอบสนองต่อประชาชนในการรับทราบผลคะแนน จากหน้าหน่วยลงคะแนน 6,817 หน่วยออกเสียง ทั่วกรุงเทพฯ

 

 

ทั้งนี้ ผ่านอาสาสมัคร 2,500 คน โดยคาดว่า หลังเวลา 18.00 น. ประชาชนจะรับทราบผลคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้ง 1 ใน 3 ของหน่วยการเลือกตั้งทั้งหมดในกรุงเทพฯ และรับทราบผลคะแนนครบถ้วนทุกหน่วยอย่างไม่เป็นทางการประมาณ 2 ชั่วโมง หลังปิดหีบเลือกตั้ง  

 

องค์กรสื่อฯผนึกกำลังรัฐ-เอกชนรายงานผลเลือกตั้งผู้ว่าฯแบบเรียลไทม์

 

อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันความเป็นกลาง ปราศจากอคติของอาสาสมัคร 2,500 คน ที่จะมาร่วมสังเกตการณ์ และรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยจะมีการนับคะแนนแบบ 1:1 แบบเรียบไทม์ และถ่ายรูปผลการนับคะแนนผ่านกระดานสรุปผลการเลือกตั้ง ของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้ทั้ง 32 สื่อ ได้รับผลคะแนนเพื่อนนำไปรายงาน

 

ขณะที่กรุงเทพมหานคร และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ก็จะได้รับทราบ และให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการเลือกตั้ง เพื่อให้เป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม 

สำหรับโครงการรายงานผลการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 2565 (อย่างไม่เป็นทางการ) เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญขององค์กรวิชาชีพสถาบันวิชาการ ประกอบด้วย สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ( ประเทศไทย) สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ อาสาพัฒนาการเมือง และ คณะกรรมาธิการการพัฒนา การเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร, สถาบันวิซาการ, มหาวิทยาลัยต่างๆ องค์กรสื่อกว่า 32 สำนัก และยังได้รับการผู้สนับสนุนจาก องค์กรเอกชน และภาครัฐ คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)