พิจิตร-เกษตรกรชาวนา ถือฤกษ์ดี "วันพืชมงคล" ปลูกข้าว วอนรัฐควบคุมราคาปุ๋ยและพลังงาน ที่เพิ่มสูงขึ้นสวนทางกับราคาข้าว 

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

13 พฤษภาคม 2565 เกษตรกรชาวนาในพื้นที่ตำบลดงกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ถือฤกษ์ดี วันพืชมงคล ลงมือ ปลูกข้าว ด้วยการหว่าน แบบน้ำตม เพื่อให้ต้นข้าวงอกได้ดี ทั้งนี้ การทำนา เกษตรกรเริ่มต้นการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมานาน ว่า การเริ่มต้นเพาะปลูก วันพืชมงคล จะเจริญงอกงาม ปราศจากศัตรูพืชและภัยธรรมชาติรบกวน ผลผลิตที่ได้จะดี

 

พิจิตร-เกษตรกรชาวนา ถือฤกษ์ดี "วันพืชมงคล" ปลูกข้าว วอนรัฐควบคุมราคาปุ๋ย

เกษตรกรชาวนารายหนึ่ง ระบุว่า ในช่วงเข้าฤดูฝน โดยเฉพาะวันพืชมงคล จะลงมือเพาะปลูกข้าว ตามความเชื่อโบราณสืบต่อกันมา ว่า การลงมือเพาะปลูกข้าว และ พืชผลทางการเกษตร ในวันนี้ จะเจริญงอกงาม ปราศจากศัตรูพืชและภัยธรรมชาติรบกวน ผลผลิตที่ได้จะดี 

 

พร้อมกล่าวด้วยว่า ปีนี้ต้องใช้ต้นทุนสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาปุ๋ย สารเคมี มีการปรับราคาขึ้นเกือบสามเท่าตัว  รวมถึงราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น จึงอยากฝากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นสวนทางกับราคาข้าว 

 

สายันต์ ชูฉ่ำ  รายงาน

 

พิจิตร-เกษตรกรชาวนา ถือฤกษ์ดี "วันพืชมงคล" ปลูกข้าว วอนรัฐควบคุมราคาปุ๋ย

พิจิตร-เกษตรกรชาวนา ถือฤกษ์ดี "วันพืชมงคล" ปลูกข้าว วอนรัฐควบคุมราคาปุ๋ย

 

พิจิตร-เกษตรกรชาวนา ถือฤกษ์ดี "วันพืชมงคล" ปลูกข้าว วอนรัฐควบคุมราคาปุ๋ย