svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กทม. ระดมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม สำหรับเด็ก อายุ 5-11 ปี ก่อนเปิดเทอม

12 พฤษภาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

กทม. ตั้งจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 "Pfizer ฝาสีส้ม" ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร สร้างภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงของโควิด-19 ก่อนการเปิดเรียน17 พ.ค.นี้

12 พฤษภาคม 2565 กรุงเทพมหานคร  (กทม.) จัดตั้งจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดยนำวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ฝาสีส้ม ฉีดให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เด็กนักเรียนมีภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงของโรคโควิด-19 ก่อนการเปิดเรียนในปีการศึกษา

สำหรับจุดให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มีดังนี้

 

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 37 ประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา ร่วมกับฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสวนหลวง และคณะครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตสวนหลวง จัดตั้งจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  Pfizer ฝาสีส้ม เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ในพื้นที่ ที่ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค จำนวน 799 ราย

 

พร้อมให้คำแนะนำการป้องกันตนเองตามมาตรการ DMHTT การสังเกตอาการหลังได้รับวัคซีน ไม่มีผู้มีอาการแพ้รุนแรงหลังฉีดวัคซีน

 

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ได้แก่ โรงเรียนคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ) โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) โรงเรียนคลองบางพรหม โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ โรงเรียนวัดปุรณาวาส โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม รวมจำนวน 258 คน ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา

3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา สำนักงานเขตบางรัก ร่วมกับ และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตบางรัก ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  Pfizer ฝาสีส้มเข็มที่สอง แก่น้องๆ นักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตบางรัก ณ โรงเรียนวัดหัวลำโพง

 

4. ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม เขตบางกอกน้อย ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  Pfizer ฝาสีส้ม ให้กับนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย โดยมีนางธราพร อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย ตรวจเยี่ยมนักเรียนฉีดวัคซีน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ณ ห้องอนันตนาคราช ชั้น 7 อาคารบี สำนักงานเขตบางกอกน้อย

5. ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์  มโนชญากร ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  Pfizer ฝาสีส้ม เข็มที่ 2 ให้กับนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตดอนเมือง จำนวน 108  คน ณ โรงเรียนวัดดอนเมือง  

 

กทม. ระดมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้ม สำหรับเด็ก อายุ 5-11 ปี ก่อนเปิดเทอม

logoline