svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

โป๊ปวอนรัฐบาลศรีลังกาฟังเสียงประชาชน

12 พฤษภาคม 2565

สมเด็จพระสันตะปาฟรานซิส ทรงเรียกร้องให้รัฐบาลศรีลังกาฟังเสียงความหวังของประชาชน เคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเรือน หลังเกิดการจลาจลในศรีลังกาท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสตรัสต่อหน้าคริสต์ศาสนิกชน ที่จตุรัสเซนต์ปีเตอร์ ในนครวาติกัน โดยชี้ว่าผู้ประท้วงส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ของศรีลังกา ที่ไม่พอใจในปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดหลักความสงบ และขอให้ทุกฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบฟังเสียงความหวังของประชาชนและรับประกันว่าจะเคารพสิทธิพลเรือนและสิทธิมนุษยชน

 

โป๊ปวอนรัฐบาลศรีลังกาฟังเสียงประชาชน

ผู้ประท้วงในศรีลังกายังคงพุ่งเป้าโจมตีครอบครัวของนายกรัฐมนตรีมหินทรา ราชปักษา เพราะมองว่าเป็นต้นเหตุของความล้มเหลวทำให้ประเทศประสบปัญหาเศรษฐกิจ ขาดแคลนอาหาร เชื้อเพลิงและยาอย่างรุนแรง ขณะที่ทหารก็ยังคงลาดตระเวนไปตามท้องถนนในกรุงโคลัมโบ ซึ่งเป็นเมืองหลวงและหัวใจด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยทหารได้รับคำสั่งให้ยิงใครก็ตามที่สร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินสาธารณะ หรือเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของผู้อื่น

 

โป๊ปวอนรัฐบาลศรีลังกาฟังเสียงประชาชน

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเคยเสด็จเยือนศรีลังกา เมื่อปี พ.ศ.2558  ปัจจุบันมีชาวคริสต์อยู่ในศรีลังกาประมาณร้อยละ 7 จากประชากรทั้งหมดประมาณ 22 ล้านคน