หลังปิดรับสมัครตัวเเทนจำหน่าย สำหรับผู้ซื้อที่ต้องการสลาก มี 2 วิธีค้นหาสลากดิจิทัลที่ต้องการผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ได้เลขเด็ดอย่างง่ายๆ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

หลังประกาศปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากดิจิทัล ไปเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา มีบรรดาผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล และจะเปิดจำหน่ายได้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน หรืองวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565 นี้

 

เปิด 2 ขั้นตอนในการค้นหา “สลากดิจิทัล”ง่ายๆ ผ่านแอปดัง “เป๋าตัง”

การเปิดให้ซื้อขายสลากดิจิทัลบนแพลตฟอร์มในแต่ละงวด ทุกวันจะเปิดตั้งแต่ เวลา 06.00 – 23.00 น. และในวันออกรางวัลจะเปิดให้ซื้อขายตั้งแต่เวลา 06.00 – 14.00 น.

เงื่อนไขการซื้อ

 • ผู้ซื้อต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 • พิสูจน์ตัวตนตามที่แอปพลิเคชันกำหนดไว้

 

การค้นหาสลากดิจิทัลในแอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้ 2 วิธี

 • ค้นหาด้วยตัวเลขที่ต้องการ
 • ค้นหาจากร้านค้าที่จำหน่าย

 

 

เปิด 2 ขั้นตอนในการค้นหา “สลากดิจิทัล”ง่ายๆ ผ่านแอปดัง “เป๋าตัง”

เมื่อทำการเลือกสลากที่ต้องการซื้อเรียบร้อย

 • ต้องชำระเงินค่าสลากที่เลือกภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • เมื่อชำระค่าสลากเรียบร้อยแล้ว กรรมสิทธิ์ในสลากจะตกเป็นของผู้ซื้อทันที ไม่สามารถนำไปซื้อ-ขายได้อีก
 • สลากที่ไม่ถูกรางวัลในแต่ละงวด หากประสงค์ที่จะรับสลากให้ติดต่อรับได้ที่สำนักงานฯ ภายในก่อนวันออกรางวัลของงวดถัดไป

ทบทวนอีกครั้ง!สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่าย "สลากดิจิทัล" มีเงื่อนไขและคุณสมบัติอย่างไร เช็กที่นี่

โครงการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ "สลากดิจิทัล" ที่จะเริ่มต้นจำหน่ายงวด 16 มิถุนายน 2565 โดยจะเปิดรับสมัครผู้สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัล โดยเบื้องต้นจะเปิดรับสมัครวันที่ 3-10 พฤษภาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ www.glo.or.th โดยคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรายย่อยทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค หรือ ผู้ซื้อจองล่วงหน้าที่ผ่านการยืนยันตัวตนแล้ว

วิธีการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "สลากดิจิทัล"

 • - สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯตามคุณสมบัติที่กำหนด หรือหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ จะถือว่าผิดหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด สำนักงานจะยกเลิกการเป็นผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทันที
 • - สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะให้ผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล เข้ารับทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายสลากโครงการ "สลากดิจิทัล" ตามลำดับ
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจำหน่ายสลากของโครงการ "สลากดิจิทัล" ที่ผู้สมัครต้องปฏิบัติดังนี้
 • - ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ "สลากดิจิทัล" จะต้องนำสลากที่ได้รับทั้งหมดเข้าสู่ระบบแพลตฟอร์มเพื่อจำหน่ายสลากผ่านแพลตฟอร์มของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น
 • - ตัวแทนจำหน่ายโครงการ "สลากดิจิทัล" ต้องชำระค่าสลากงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ภายในวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น และสำหรับงวดต่อไปให้ชำระ ดังนี้
 • - ชำระค่าสลากล่วงหน้า 1 เดือน ภายในวันที่ 5 - 6 ของสลากงวดวันที่ 1
 • - ชำระค่าสลากล่วงหน้า 1 เดือน ภายในวันที่ 20 - 21 ของสลากงวดวันที่ 16
 • ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายโครงการ "สลากดิจิทัล" จะต้องรับสลากไปจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประจำทุกงวด 
 • ซึ่งหากไม่ชำระค่าสลากภายในวัน เวลา ที่กำหนด จะถูกบอกเลิกสัญญาและตัดสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่ายโครงการ "สลากดิจิทัล"
 • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในสัญญา รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เกี่ยวกับการจำหน่ายสลากที่มีอยู่แล้วตามประกาศนี้ หรือที่จะมีต่อไปในภายหน้าทุกประการ 
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สงวนสิทธิที่บอกเลิกสัญญาและตัดสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลาก

การทำสัญญา

 • ให้ผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลตามโครงการ "สลากดิจิทัล" มารายงานตัว ทำรายการยืนยันตัวตน เปิดแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" พร้อมจัดทำสัญญา ระหว่างวันที่ 11 - 21 พฤษภาคม 2565
 • (ยกเว้นวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารออกรางวัล
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ดังนี้
 • - วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 ลำดับที่ 1-1,000
 • - วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 ลำดับที่ 1,001-2,000
 • - วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ลำดับที่ 2,001-3,000
 • - วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 ลำดับที่ 3,001-4,000
 • - วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ลำดับที่ 4,001-5,000
 • - วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 ลำดับที่ 5,001-6,000
 • - วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ลำดับที่ 6,001-7,000
 • - วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ลำดับที่ 7,001-8,000
 • - วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ลำดับที่ 8,001-9,000
 • - วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ลำดับที่ 9,001-10,000
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะทำสัญญาให้ได้รับสลากรายละ 5 เล่มต่องวด เพียงสัญญาเดียวเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ "สลากดิจิทัล" โดยมีอายุสัญญาตั้งแต่งวดวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ถึงงวดวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามงวดที่กำหนด 
 • อย่างไรก็ตาม สัญญาที่ได้จัดทำมีกำหนดระยะเวลา 1 ปี ซึ่งต้องนำทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) บัตรประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา) หน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยของผู้สมัคร (สำเนา) มาแสดงในวันทำสัญญา 
 • พร้อมทั้งแสดงผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) อย่างน้อย 2 เข็ม และนำผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (ATK) ภายใน 24 ชั่วโมง มาแสดงก่อนเข้ารายงานตัวและจัดทำสัญญาด้วย
 • หากพบว่าผู้สมัครรายใดไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาตามวัน เวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุอันควร ให้ถือว่าสละสิทธิเข้าร่วมโครงการ "สลากดิจิทัล" รวมทั้งผู้ที่ถูกยกเลิกการเป็นผู้ลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือผู้ถูกบอกเลิกสัญญาหรือถูกตัดสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลาก 
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเรียกลำดับถัดไปให้มารายงานตัวทดแทนให้ครบตามจำนวนที่กำหนด ซึ่งทะเบียนผู้ขึ้นบัญชีสำรองจะมีอายุ 1 ปี และหากมีผู้สมัครไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเปิดรับสมัครจากผู้สมัครเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ปี 2565 ในโอกาสต่อไป

ข้อสงวนสิทธิของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 • -  หากตรวจพบระหว่างทำสัญญา หรือภายหลังทำสัญญาตามประกาศฉบับนี้ ว่าผู้สมัครเป็นผู้ถูกยกเลิกการเป็นผู้ลงทะเบียนซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือถูกบอกเลิกสัญญาหรือถูกตัดสิทธิการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลาก ถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขการจำหน่ายสลาก และให้สัญญาที่จัดทำตามประกาศฉบับนี้เป็นอันสิ้นผลและสิ้นสุดลงทันที โดยที่ผู้สมัครจะโต้แย้งหรือคัดค้านมิได้
 • - สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขต่าง ๆ หรือยกเลิกประกาศนี้เมื่อใดก็ได้ หากเห็นว่าเพื่อประโยชน์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยผู้สมัครไม่มีสิทธิโต้แย้ง หรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • - ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัยนั้นให้ถือเป็นที่สุด

 

ขั้นตอนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

 

 1. เข้าสู่หน้าหลัก
 2. ค้นหา หมายเลขสลากที่ต้องการจะซื้อ หรือ ค้นหาเลขเด็ดที่สนใจ
  - หลังจากได้เลขแล้ว ให้ทำการ ค้นหา ร้านตัวแทนในการซื้อสลาก
 3. ตรวจสอบรายการ เลขสลากที่ต้องการซื้อ
 4. การชำระเงินที่ร้านตัวแทน
 5. สั่งซื้อสำเร็จ
 6. มีระบบรับแจ้งผลการถูกรางวัล หากผู้ซื้อถูกรางวัล ระบบจะแจ้งให้ทราบโดยอัตโนมัติ
 7. การเลือกรับเงินรางวัล  
  เปิด 2 ขั้นตอนในการค้นหา “สลากดิจิทัล”ง่ายๆ ผ่านแอปดัง “เป๋าตัง” เปิด 2 ขั้นตอนในการค้นหา “สลากดิจิทัล”ง่ายๆ ผ่านแอปดัง “เป๋าตัง” เปิด 2 ขั้นตอนในการค้นหา “สลากดิจิทัล”ง่ายๆ ผ่านแอปดัง “เป๋าตัง” เปิด 2 ขั้นตอนในการค้นหา “สลากดิจิทัล”ง่ายๆ ผ่านแอปดัง “เป๋าตัง” เปิด 2 ขั้นตอนในการค้นหา “สลากดิจิทัล”ง่ายๆ ผ่านแอปดัง “เป๋าตัง”

 

หลังจากซื้อสลากแล้ว เราสามารถตรวจสอบสลากได้  2 ช่องทางดังนี้

 

 1. ประวัติการซื้อสลาก
 2. ประวัติการถูกรางวัล

 

เปิด 2 ขั้นตอนในการค้นหา “สลากดิจิทัล”ง่ายๆ ผ่านแอปดัง “เป๋าตัง”

 

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด