svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

กอปภ.ก เตือน 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง 11-19 พ.ค.นี้ ระวังน้ำขึ้นสูง

12 พฤษภาคม 2565
1.7 k

กอปภ.ก เตือน 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วงวันที่ 11 – 19 พ.ค. 2565 ขอให้ประชาชนระมัดระวังในการสัญจรและประกอบกิจกรรม

12 พฤษภาคม 2565  กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก) ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง เมื่อเวลา 19.00 น. วานนี้( 11 พ.ค.) พบว่า ระดับน้ำสถานีเขื่อนจิ่งหง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565 ประมาณ 1.25 เมตร หรืออัตราการระบายน้ำสะสม 1,105 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เนื่องจากการระบายน้ำเพิ่มขึ้นและมีฝนตกบริเวณท้ายเขื่อน โดยคาดการณ์ว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 11 – 19 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

 

กอปภ.ก เตือน  8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง 11-19 พ.ค.นี้ ระวังน้ำขึ้นสูง

  • บริเวณสถานีเชียงแสน จังหวัดเชียงราย คาดว่าระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นสะสม ในช่วงวันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2565 ประมาณ 1.20 – 1.40 เมตร โดยเฉพาะในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นสูงสุด ประมาณ 0.70 – 0.80 เมตร

 

  • บริเวณตั้งแต่สถานีเชียงคาน จังหวัดเลย ถึงสถานีโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี คาดว่าระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 11 – 19 พฤษภาคม 2565 สะสมประมาณ 1.20 – 1.50 เมตร โดยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

แฟ้มภาพ

กอปภ.ก. จึงได้แจ้ง 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ได้แก่ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี เตรียมพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากระดับน้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแจ้งเตือนประชาชน เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรและประกอบกิจกรรมบริเวณแม่น้ำโขง ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” และหากได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป