ตรวจรายชื่อ กกต.รับรอง "พรรคการเมือง" มีพรรคการเมืองทั้งหมดกี่พรรคในประเทศไทย ใครเป็นใครนั่งบัญชาการหัวหน้าพรรค พบแล้ว พรรคไหนมีสมาชิกพรรคมากที่สุดและน้อยที่สุด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

แม้วาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  จะครบ 8 ปี เมื่อไหร่ แต่แน่นอนว่า เส้นทางสู่การเลือกตั้งก็ใกล้เข้ามาเท่านั้น  บรรดานักการเมืองแต่ละพรรค รับสัญญาณลงพื้นที่หาเสียงกันไว้ล่วงหน้า เป็นการเตรียมพร้อมรับมือการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมาถึง 

 

เพื่อเป็นการตรวจสอบการดำเนินงานของพรรคการเมือง ใครเป็นใครที่ยังเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองอยู่ในขณะนี้  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ได้มีการ อัปเดตข้อมูล พรรคการเมือง ที่ยังดำเนินการอยู่ ( ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565) พบว่า มีพรรคการเมืองเพิ่มขึ้น จำนวน 1 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคเปลี่ยนอนาคต (พปอ.) รวมมีพรรคการเมืองที่ดำเนินการอยู่รวมจำนวน 88 พรรคการเมือง

 


รวมจำนวนสมาชิก 1,218,368 ราย
รวมจำนวนสาขาพรรคการเมือง 440 สาขา
รวมจำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2,484 ราย
รวมจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 487 ราย
รวมจำนวนคณะกรรมการบริหาร 1,169 ราย

 

 

รายละเอียด คลิก>>>>

https://docs.google.com/.../1TNoAUxpBK8BUyr8ts5Xv.../edit...

 

1.พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (001)
หัวหน้าพรรค นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รวมจำนวนสมาชิก 98,987 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 19 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 317 ราย

 

2.พรรคประชากรไทย (ปชท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (002)
หัวหน้าพรรค นายคณิศร สมมะลวน
รวมจำนวนสมาชิก 10,476 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 14 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 18 ราย

 

3.พรรคความหวังใหม่ (ควม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (013)
หัวหน้าพรรค นายชิงชัย มงคลธรรม
รวมจำนวนสมาชิก 5,478 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 9 ราย

 

 

ใครเป็นใครนั่ง"หัวหน้าพรรค" เปิดหมด 88 พรรคการเมือง สมาชิกมากสุด-น้อยสุด

 

4.พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย (พนท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (022)
หัวหน้าพรรค นายวชิร ศุภรมย์
รวมจำนวนสมาชิก 7,104 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 24 ราย

 

5.พรรคเพื่อไทย (พท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (034)
หัวหน้าพรรค นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
รวมจำนวนสมาชิก 62,126 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 310 ราย

 

6.พรรคเพื่อแผ่นดิน (พผ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (041)
หัวหน้าพรรค นายประมวล เอมเปีย
รวมจำนวนสมาชิก 17,073 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 12 ราย

 

7.พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (045)
หัวหน้าพรรค นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
รวมจำนวนสมาชิก 12,736 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 55 ราย

 

8.พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (055)
หัวหน้าพรรค น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา
รวมจำนวนสมาชิก 13,112 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 43 ราย

 

 

9.พรรคอนาคตไทย (อท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (056)
หัวหน้าพรรค นายประวัติ เทียนขุนทด
รวมจำนวนสมาชิก 8,652 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 2 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย

 

10.พรรคภูมิใจไทย (ภท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (063)
หัวหน้าพรรค นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รวมจำนวนสมาชิก 60,677 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 202 ราย

 

11.พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย (ส.ป.ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (076)
หัวหน้าพรรค นางแจ่มศรี สุกโชติรัตน์
รวมจำนวนสมาชิก 10,836 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 6 ราย

 

12.พรรคประชาสามัคคี (ปส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (091)
หัวหน้าพรรค นางสมพร จูมั่น
รวมจำนวนสมาชิก 8,760 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

 

13.พรรคประชาธิปไตยใหม่ (ปธม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (109)
หัวหน้าพรรค นายสุรทิน พิจารณ์
รวมจำนวนสมาชิก 32,854 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 20 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 34 ราย

 

14.พรรคพลังชล (พช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (112)
หัวหน้าพรรค นายเชาว์ มณีวงษ์
รวมจำนวนสมาชิก 5,583 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

 

15.พรรคครูไทยเพื่อประชาชน (ค.พ.ช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (118)
หัวหน้าพรรค นายปรีดา บุญเพลิง
รวมจำนวนสมาชิก 17,737 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 23 ราย

 

16.พรรคพลังสหกรณ์ (พ.พส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (122)
หัวหน้าพรรค นายอดิศักดิ์ ฟักแฟง
รวมจำนวนสมาชิก 13,141 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 8 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย


17.พรรคพลังท้องถิ่นไท (พทท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (124)
หัวหน้าพรรค นายชัชวาลล์ คงอุดม
รวมจำนวนสมาชิก 17,189 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย


18.พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล (ถกชว) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (129)
หัวหน้าพรรค นางจุฑามาศ ปลอดดี
รวมจำนวนสมาชิก 12,165 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 9 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 13 ราย


19.พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย (รป.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (133)
หัวหน้าพรรค นายดำรงค์ พิเดช
รวมจำนวนสมาชิก 11,795 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 58 ราย


20.พรรคไทรักธรรม (ท.ธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (144)
หัวหน้าพรรค นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค
รวมจำนวนสมาชิก 25,386 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย


21.พรรคเสรีรวมไทย (สร.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (145)
หัวหน้าพรรค พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
รวมจำนวนสมาชิก 67,755 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 253 ราย

 

22.พรรครักษ์ธรรม (ร.ธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (147)
หัวหน้าพรรค นายศักดาวุธ โกมลประเสริฐ
รวมจำนวนสมาชิก 8,011 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย


23.พรรคเพื่อชาติ (พ.พ.ช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (149)
หัวหน้าพรรค นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์
รวมจำนวนสมาชิก 22,428 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 27 ราย


24.พรรคพลังประชาธิปไตย (พปต.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (153)
หัวหน้าพรรค นายพูนพิพัฒน์ นิลรังษี
รวมจำนวนสมาชิก 25,715 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 13 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 20 ราย


25.พรรคภราดรภาพ (ภดภ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (154)
หัวหน้าพรรค ร.อ. รชฏ พิสิษฐบรรณกร
รวมจำนวนสมาชิก 10,079 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 9 ราย


26.พรรคพลังไทยรักชาติ (พทรช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (155)
หัวหน้าพรรค นายวีรวิชญ์ วิริภิรมย์กูล (รอง หน. ปนท. หน.)
รวมจำนวนสมาชิก 14,415 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 11 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 8 ราย


27.พรรคเพื่อชีวิตใหม่ (พ.ช.ม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (157)
หัวหน้าพรรค นายทองประเสริฐ จันทรอัมพร
รวมจำนวนสมาชิก 10,578 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย


28.พรรคก้าวไกล (ก.ก.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (164)
หัวหน้าพรรค นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
รวมจำนวนสมาชิก 37,951 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 117 ราย


29.พรรคทางเลือกใหม่ (ทลม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (170)
หัวหน้าพรรค นายราเชน ตระกูลเวียง
รวมจำนวนสมาชิก 24,401 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย
 

30.พรรคมติประชา (มปช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (171)
หัวหน้าพรรค นายอนุชิต งามเบญจวิชัยกุล (รักษาการ)
รวมจำนวนสมาชิก 0 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย


31.พรรคประชาภิวัฒน์ (ปชภ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (172)
หัวหน้าพรรค นายสมเกียรติ ศรลัมพ์
รวมจำนวนสมาชิก 14,644 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 30 ราย


32.พรรคพลเมืองไทย (พล.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (173)
หัวหน้าพรรค นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
รวมจำนวนสมาชิก 11,068 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 42 ราย


33.พรรคสร้างอนาคตไทย (พทนท.) (เดิมชื่อพรรคพลังไทยนำไทย) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (174)
หัวหน้าพรรค นายธาราวุฒิ สืบเชื้อ
รวมจำนวนสมาชิก 8,637 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 9 ราย


34.พรรคพลังธรรมใหม่ (พธม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (175)
หัวหน้าพรรค นายระวี มาศฉมาดล
รวมจำนวนสมาชิก 11,748 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 24 ราย


35.พรรคไทยธรรม (ทธม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (178)
หัวหน้าพรรค นายอโณทัย ดวงดารา
รวมจำนวนสมาชิก 34,884 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 11 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 10 ราย


36.พรรคไทยศรีวิไลย์ (ทศล.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (180)
หัวหน้าพรรค นายมงคลกิตต์ สุขสินธารานนท์
รวมจำนวนสมาชิก 9,239 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย


37.พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (181)
หัวหน้าพรรค นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
รวมจำนวนสมาชิก 15,742 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 8 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 11 ราย
 

38.พรรคพลังไทรุ่งเรือง (พทร) (เดิมชื่อสยามพัฒน) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (182)
หัวหน้าพรรค นายฮงค์ฑัย แซ่ตัน
รวมจำนวนสมาชิก 10,382 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย


39.พรรคเพื่อคนไทย (พคท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (183)
หัวหน้าพรรค นายวิทยา อินาลา
รวมจำนวนสมาชิก 7,124 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 12 ราย


40.พรรคพลังปวงชนไทย (พลท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (184)
หัวหน้าพรรค นายนิคม บุญวิเศษ
รวมจำนวนสมาชิก 13,559 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 13 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 6 ราย


41.พรรคเพื่อชาติไทย (พ.ชต.ท.) (ชื่อเดิมพรรคพลังไทยรักไทย) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (185)
หัวหน้าพรรค นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล
รวมจำนวนสมาชิก 20,372 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย


42.พรรคพลังชาติไทย (พพชท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (186)
หัวหน้าพรรค พล.ต. ทรงกลด ทิพย์รัตน์
รวมจำนวนสมาชิก 15,140 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 5 ราย


43.พรรคประชาชาติ (ปช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (187)
หัวหน้าพรรค นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
รวมจำนวนสมาชิก 13,112 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 26 ราย


44.พรรคแผ่นดินธรรม (ผธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (188)
หัวหน้าพรรค นายกรณ์ มีดี
รวมจำนวนสมาชิก 8,029 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 28 ราย


45.พรรคคลองไทย (คล.ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (189)
หัวหน้าพรรค นายสายัณห์ อินทรภักดิ์
รวมจำนวนสมาชิก 25,637 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 47 ราย

 

46.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (192)
หัวหน้าพรรค พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รวมจำนวนสมาชิก 60,972 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 257 ราย


47.พรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (193)
หัวหน้าพรรค นายสุภดิช อากาศฤกษ์ (รอง หน. รก. หน.)
รวมจำนวนสมาชิก 14,224 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 2 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 10 ราย


48.พรรคพลังสังคม (พ.พ.ส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (198)
หัวหน้าพรรค นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน
รวมจำนวนสมาชิก 9,424 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 10 ราย


49.พรรคเพื่อราษฎร (พร.) (ชื่อเดิมพรรคสุจริตชน) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (200)
หัวหน้าพรรค นายพัฐจักร เทพษร (รอง หน. รก. หน.)
รวมจำนวนสมาชิก 14,282 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย


50.พรรคพลังศรัทธา (พลศธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (201)
หัวหน้าพรรค นางหญิงสุริยา บุญรำไพ
รวมจำนวนสมาชิก 5,875 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 6 ราย


51.พรรคเป็นธรรม (ปธ.) (ชื่อเดิมพรรคกลาง) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (203)
หัวหน้าพรรค นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ
รวมจำนวนสมาชิก 5,360 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย


52.พรรคพลังเพื่อไทย (พล.พท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (204)
หัวหน้าพรรค นายเอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์
รวมจำนวนสมาชิก 6,962 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย


53.พรรคประชาไทย (ปรชท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (205)
หัวหน้าพรรค นายบุญยงค์ จันทร์แสง
รวมจำนวนสมาชิก 8,555 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 39 ราย

54.พรรคกรีน (กร) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (206)
หัวหน้าพรรค นายพงศา ชูแนม
รวมจำนวนสมาชิก 9,596 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 8 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 28 ราย


55.พรรคสามัญชน (พ.สมช) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (209)
หัวหน้าพรรค นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์
รวมจำนวนสมาชิก 4,712 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 6 ราย

 

56.พรรคภาคีเครือข่ายไทย (ภคท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (211)
หัวหน้าพรรค นายชัยวัฒน์ ชัยจินดาวัธน์ (ลธ. รก. หน.)
รวมจำนวนสมาชิก 11,361 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 35 ราย


57.พรรคราชสีห์ไทยดี (รสท.) (เดิมชื่อพรรคพลังไทยดี) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (212)
หัวหน้าพรรค นายสาธุ อนุโมทามิ
รวมจำนวนสมาชิก 5,859 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย


58.พรรครวมไทยยูไนเต็ด (รทย) (เดิมชื่อพรรคเพื่อไทยพัฒนา) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (213)
หัวหน้าพรรค นายวรนัยน์ วาณิชกะ
รวมจำนวนสมาชิก 6,738 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย


59.พรรคพัฒนาชาติเจริญ (พนชจ.) (เดิมชื่อพรรคพัฒนาชาติ) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (214)
หัวหน้าพรรค นายพิสิษฐ์ ตามสมัย
รวมจำนวนสมาชิก 6,298 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย


60.พรรคคนงานไทย (พ.ค.ง.ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (215)
หัวหน้าพรรค นายธีระ เจียบุญหยก
รวมจำนวนสมาชิก 7,243 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย


61.พรรคสร้างชาติ (สช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (216)
หัวหน้าพรรค พล.อ. ปกิตน์ สันตินิยม
รวมจำนวนสมาชิก 7,781 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 7 ราย

62.พรรคเพื่ออนาคตไทย (พอท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (217)
หัวหน้าพรรค นายอนุวัฒน์ วิกัยพัฒน์
รวมจำนวนสมาชิก 8,580 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 36 ราย


63.พรรคเศรษฐกิจไทย (ศท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (218)
หัวหน้าพรรค นางรัชนี ศิวเวชช (รอง หน. ปนท. หน.)
รวมจำนวนสมาชิก 9,404 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 7 ราย


64.พรรคเส้นทางใหม่ (สทม.) (เดิมชื่อพรรคไทยชอบธรรม) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (219)
หัวหน้าพรรค นายเมธี กาญวัฒนะกิจ
รวมจำนวนสมาชิก 6,174 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย


65.พรรคก้าวใหม่ (พ.ก.ม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (220)
หัวหน้าพรรค นางวรนารถ ดวงอุดม
รวมจำนวนสมาชิก 5,296 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย


66.พรรคไทยรวมไทย (ทรวท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (221)
หัวหน้าพรรค นายณัฐติพงษ์ วันทวี
รวมจำนวนสมาชิก 9,509 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 24 ราย


67.พรรคกล้า (ก.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (222)
หัวหน้าพรรค นายกรณ์ จาติกวณิช
รวมจำนวนสมาชิก 22,960 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 8 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 64 ราย


68.พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ (รพม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (223)
หัวหน้าพรรค นายสิรวิทย์ ช่วงเสน
รวมจำนวนสมาชิก 5,113 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย


69.พรรคยุทธศาสตร์ชาติ (ย.ศ.ช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (224)
หัวหน้าพรรค นายขจรศักดิ์ ประดิษฐาน
รวมจำนวนสมาชิก 15,923 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 8 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 33 ราย

70.พรรคสหประชารัฐ (สปร) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (225)
หัวหน้าพรรค นายทรรศชล พงษ์ภควัต
รวมจำนวนสมาชิก 1,154 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 2 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย


71.พรรคพลังสังคมใหม่ (พ.ส.ม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (226)
หัวหน้าพรรค นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ
รวมจำนวนสมาชิก 5,543 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 31 ราย


72.พรรคไทยสร้างไทย (มสท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (227)
หัวหน้าพรรค นายสอิสร์ โบราณ
รวมจำนวนสมาชิก 22,704 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 10 ราย


73.พรรคมิติใหม่ (มต.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (228)
หัวหน้าพรรค นายวิมล สารมะโน
รวมจำนวนสมาชิก 2,816 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 3 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย


74.พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (229)

หัวหน้าพรรค ว่าที่ ร.ท.ไกรภพ นครชัยกุล
รวมจำนวนสมาชิก 3,350 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 6 ราย


75.พรรคมวลชนสยาม (มชส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (230)
หัวหน้าพรรค นายทรงศักดิ์ ภูขามคม
รวมจำนวนสมาชิก 2,290 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย


76.พรรคเพื่อประชาชน (พป.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (231)
หัวหน้าพรรค นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
รวมจำนวนสมาชิก 2,590 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย


77.พรรคพลังสยาม (พส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (232)
หัวหน้าพรรค นายทรงธรรม โรจนเครือวัลย์
รวมจำนวนสมาชิก 1,654 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 1 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย

 

ใครเป็นใครนั่ง"หัวหน้าพรรค" เปิดหมด 88 พรรคการเมือง สมาชิกมากสุด-น้อยสุด


78.พรรคไทยรักกัน (ทรก) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (233)
หัวหน้าพรรค นายพีระพงษ์ ไพรินทร์
รวมจำนวนสมาชิก 17 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย


79.พรรคไทยภักดี (ทภด) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (234)
หัวหน้าพรรค นายวรงค์ เดชกิจวิกรม
รวมจำนวนสมาชิก 7,481 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 14 ราย


80.พรรคแนวทางใหม่ (นทม) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (235)
หัวหน้าพรรค นายธวเดช ภาจิตรภิรมย์
รวมจำนวนสมาชิก 4,424 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 5 ราย


81.พรรคเสมอภาค (สมภ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (236)
หัวหน้าพรรค นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์
รวมจำนวนสมาชิก 1,418 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย


82.พรรคไทยชนะ (ทช) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (237)
หัวหน้าพรรค นายจักรพงศ์ ชื่นดวง
รวมจำนวนสมาชิก 141 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 1 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย


83.พรรคเพื่อไทรวมพลัง (พทล.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (238)
หัวหน้าพรรค นายวสวรรธน์ พวงพรศรี
รวมจำนวนสมาชิก 2,056 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 3 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย


84.พรรคไทยสร้างสรรค์ (ท.ส.ส) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (239)
หัวหน้าพรรค นายธำรงค์ เรืองธุระกิจ
รวมจำนวนสมาชิก 12 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย


85.พรรครวมไทยรักชาติ (รทช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (240)
หัวหน้าพรรค นายสุชาติ บรรดาศักดิ์
รวมจำนวนสมาชิก - ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย

86.พรรคไทยเป็นหนึ่ง (ทปน.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (241)
หัวหน้าพรรค นายณัฐธีร์ พัสวีดิลกภัทร์
รวมจำนวนสมาชิก - ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย


87.พรรคท้องที่ไท (ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (242)
หัวหน้าพรรค ด.ต.วีระ หมีทอง
รวมจำนวนสมาชิก - ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย


88.พรรคเปลี่ยนอนาคต (พปอ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (242)
หัวหน้าพรรค นายอัครนันท์ อริยศรีพงษ์
รวมจำนวนสมาชิก - ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.พรรคพลังท้องถิ่นไท (พทท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (124)
หัวหน้าพรรค นายชัชวาลล์ คงอุดม
รวมจำนวนสมาชิก 17,189 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย
18.พรรคถิ่นกาขาวชาววิไล (ถกชว) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (129)
หัวหน้าพรรค นางจุฑามาศ ปลอดดี
รวมจำนวนสมาชิก 12,165 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 9 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 13 ราย
19.พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย (รป.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (133)
หัวหน้าพรรค นายดำรงค์ พิเดช
รวมจำนวนสมาชิก 11,795 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 58 ราย
20.พรรคไทรักธรรม (ท.ธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (144)
หัวหน้าพรรค นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค
รวมจำนวนสมาชิก 25,386 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย
21.พรรคเสรีรวมไทย (สร.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (145)
หัวหน้าพรรค พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส
รวมจำนวนสมาชิก 67,755 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 253 ราย

22.พรรครักษ์ธรรม (ร.ธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (147)
หัวหน้าพรรค นายศักดาวุธ โกมลประเสริฐ
รวมจำนวนสมาชิก 8,011 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย
23.พรรคเพื่อชาติ (พ.พ.ช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (149)
หัวหน้าพรรค นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์
รวมจำนวนสมาชิก 22,428 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 27 ราย
24.พรรคพลังประชาธิปไตย (พปต.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (153)
หัวหน้าพรรค นายพูนพิพัฒน์ นิลรังษี
รวมจำนวนสมาชิก 25,715 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 13 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 20 ราย
25.พรรคภราดรภาพ (ภดภ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (154)
หัวหน้าพรรค ร.อ. รชฏ พิสิษฐบรรณกร
รวมจำนวนสมาชิก 10,079 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 9 ราย
26.พรรคพลังไทยรักชาติ (พทรช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (155)
หัวหน้าพรรค นายวีรวิชญ์ วิริภิรมย์กูล (รอง หน. ปนท. หน.)
รวมจำนวนสมาชิก 14,415 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 11 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 8 ราย
27.พรรคเพื่อชีวิตใหม่ (พ.ช.ม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (157)
หัวหน้าพรรค นายทองประเสริฐ จันทรอัมพร
รวมจำนวนสมาชิก 10,578 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย
28.พรรคก้าวไกล (ก.ก.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (164)
หัวหน้าพรรค นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
รวมจำนวนสมาชิก 37,951 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 117 ราย
29.พรรคทางเลือกใหม่ (ทลม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (170)
หัวหน้าพรรค นายราเชน ตระกูลเวียง
รวมจำนวนสมาชิก 24,401 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย

30.พรรคมติประชา (มปช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (171)
หัวหน้าพรรค นายอนุชิต งามเบญจวิชัยกุล (รักษาการ)
รวมจำนวนสมาชิก 0 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย
31.พรรคประชาภิวัฒน์ (ปชภ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (172)
หัวหน้าพรรค นายสมเกียรติ ศรลัมพ์
รวมจำนวนสมาชิก 14,644 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 30 ราย
32.พรรคพลเมืองไทย (พล.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (173)
หัวหน้าพรรค นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
รวมจำนวนสมาชิก 11,068 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 42 ราย
33.พรรคสร้างอนาคตไทย (พทนท.) (เดิมชื่อพรรคพลังไทยนำไทย) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (174)
หัวหน้าพรรค นายธาราวุฒิ สืบเชื้อ
รวมจำนวนสมาชิก 8,637 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 9 ราย
34.พรรคพลังธรรมใหม่ (พธม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (175)
หัวหน้าพรรค นายระวี มาศฉมาดล
รวมจำนวนสมาชิก 11,748 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 24 ราย
35.พรรคไทยธรรม (ทธม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (178)
หัวหน้าพรรค นายอโณทัย ดวงดารา
รวมจำนวนสมาชิก 34,884 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 11 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 10 ราย
36.พรรคไทยศรีวิไลย์ (ทศล.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (180)
หัวหน้าพรรค นายมงคลกิตต์ สุขสินธารานนท์
รวมจำนวนสมาชิก 9,239 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 ราย
37.พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (181)
หัวหน้าพรรค นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง
รวมจำนวนสมาชิก 15,742 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 8 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 11 ราย

38.พรรคพลังไทรุ่งเรือง (พทร) (เดิมชื่อสยามพัฒน) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (182)
หัวหน้าพรรค นายฮงค์ฑัย แซ่ตัน
รวมจำนวนสมาชิก 10,3822 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย
39.พรรคเพื่อคนไทย (พคท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (183)
หัวหน้าพรรค นายวิทยา อินาลา
รวมจำนวนสมาชิก 7,124 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 12 ราย
40.พรรคพลังปวงชนไทย (พลท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (184)
หัวหน้าพรรค นายนิคม บุญวิเศษ
รวมจำนวนสมาชิก 13,559 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 13 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 6 ราย
41.พรรคเพื่อชาติไทย (พ.ชต.ท.) (ชื่อเดิมพรรคพลังไทยรักไทย) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (185)
หัวหน้าพรรค นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล
รวมจำนวนสมาชิก 20,372 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย
42.พรรคพลังชาติไทย (พพชท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (186)
หัวหน้าพรรค พล.ต. ทรงกลด ทิพย์รัตน์
รวมจำนวนสมาชิก 15,140 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 5 ราย
43.พรรคประชาชาติ (ปช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (187)
หัวหน้าพรรค นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
รวมจำนวนสมาชิก 13,112 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 26 ราย
44.พรรคแผ่นดินธรรม (ผธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (188)
หัวหน้าพรรค นายกรณ์ มีดี
รวมจำนวนสมาชิก 8,029 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 28 ราย
45.พรรคคลองไทย (คล.ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (189)
หัวหน้าพรรค นายสายัณห์ อินทรภักดิ์
รวมจำนวนสมาชิก 25,637 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 6 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 47 ราย

46.พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (192)
หัวหน้าพรรค พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รวมจำนวนสมาชิก 60,972 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 257 ราย
47.พรรคเศรษฐกิจใหม่ (ศม) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (193)
หัวหน้าพรรค นายสุภดิช อากาศฤกษ์ (รอง หน. รก. หน.)
รวมจำนวนสมาชิก 14,224 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 2 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 10 ราย
48.พรรคพลังสังคม (พ.พ.ส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (198)
หัวหน้าพรรค นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน
รวมจำนวนสมาชิก 9,424 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 10 ราย
49.พรรคเพื่อราษฎร (พร.) (ชื่อเดิมพรรคสุจริตชน) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (200)
หัวหน้าพรรค นายพัฐจักร เทพษร (รอง หน. รก. หน.)
รวมจำนวนสมาชิก 14,282 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย
50.พรรคพลังศรัทธา (พลศธ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (201)
หัวหน้าพรรค นางหญิงสุริยา บุญรำไพ
รวมจำนวนสมาชิก 5,875 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 6 ราย
51.พรรคเป็นธรรม (ปธ.) (ชื่อเดิมพรรคกลาง) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (203)
หัวหน้าพรรค นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ
รวมจำนวนสมาชิก 5,360 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย
52.พรรคพลังเพื่อไทย (พล.พท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (204)
หัวหน้าพรรค นายเอกวรพงศ์ อำนวยทรัพย์
รวมจำนวนสมาชิก 6,962 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย
53.พรรคประชาไทย (ปรชท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (205)
หัวหน้าพรรค นายบุญยงค์ จันทร์แสง
รวมจำนวนสมาชิก 8,555 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 39 ราย

54.พรรคกรีน (กร) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (206)
หัวหน้าพรรค นายพงศา ชูแนม
รวมจำนวนสมาชิก 9,596 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 8 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 28 ราย
55.พรรคสามัญชน (พ.สมช) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (209)
หัวหน้าพรรค นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์
รวมจำนวนสมาชิก 4,712 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 6 ราย
56.พรรคภาคีเครือข่ายไทย (ภคท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (211)
หัวหน้าพรรค นายชัยวัฒน์ ชัยจินดาวัธน์ (ลธ. รก. หน.)
รวมจำนวนสมาชิก 11,361 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 35 ราย
57.พรรคราชสีห์ไทยดี (รสท.) (เดิมชื่อพรรคพลังไทยดี) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (212)
หัวหน้าพรรค นายสาธุ อนุโมทามิ
รวมจำนวนสมาชิก 5,859 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย
58.พรรครวมไทยยูไนเต็ด (รทย) (เดิมชื่อพรรคเพื่อไทยพัฒนา) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (213)
หัวหน้าพรรค นายวรนัยน์ วาณิชกะ
รวมจำนวนสมาชิก 6,738 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย
59.พรรคพัฒนาชาติเจริญ (พนชจ.) (เดิมชื่อพรรคพัฒนาชาติ) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (214)
หัวหน้าพรรค นายพิสิษฐ์ ตามสมัย
รวมจำนวนสมาชิก 6,298 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 1 ราย
60.พรรคคนงานไทย (พ.ค.ง.ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (215)
หัวหน้าพรรค นายธีระ เจียบุญหยก
รวมจำนวนสมาชิก 7,243 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย
61.พรรคสร้างชาติ (สช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (216)
หัวหน้าพรรค พล.อ. ปกิตน์ สันตินิยม
รวมจำนวนสมาชิก 7,781 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 7 ราย

62.พรรคเพื่ออนาคตไทย (พอท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (217)
หัวหน้าพรรค นายอนุวัฒน์ วิกัยพัฒน์
รวมจำนวนสมาชิก 8,580 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 36 ราย
63.พรรคเศรษฐกิจไทย (ศท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (218)
หัวหน้าพรรค นางรัชนี ศิวเวชช (รอง หน. ปนท. หน.)
รวมจำนวนสมาชิก 9,404 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 7 ราย
64.พรรคเส้นทางใหม่ (สทม.) (เดิมชื่อพรรคไทยชอบธรรม) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (219)
หัวหน้าพรรค นายเมธี กาญวัฒนะกิจ
รวมจำนวนสมาชิก 6,174 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย
65.พรรคก้าวใหม่ (พ.ก.ม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (220)
หัวหน้าพรรค นางวรนารถ ดวงอุดม
รวมจำนวนสมาชิก 5,296 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย
66.พรรคไทยรวมไทย (ทรวท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (221)
หัวหน้าพรรค นายณัฐติพงษ์ วันทวี
รวมจำนวนสมาชิก 9,509 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 24 ราย
67.พรรคกล้า (ก.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (222)
หัวหน้าพรรค นายกรณ์ จาติกวณิช
รวมจำนวนสมาชิก 22,960 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 8 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 64 ราย
68.พรรครวมพลังคนรุ่นใหม่ (รพม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (223)
หัวหน้าพรรค นายสิรวิทย์ ช่วงเสน
รวมจำนวนสมาชิก 5,113 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย
69.พรรคยุทธศาสตร์ชาติ (ย.ศ.ช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (224)
หัวหน้าพรรค นายขจรศักดิ์ ประดิษฐาน
รวมจำนวนสมาชิก 15,923 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 8 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 33 ราย

70.พรรคสหประชารัฐ (สปร) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (225)
หัวหน้าพรรค นายทรรศชล พงษ์ภควัต
รวมจำนวนสมาชิก 1,154 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 2 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย
71.พรรคพลังสังคมใหม่ (พ.ส.ม.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (226)
หัวหน้าพรรค นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ
รวมจำนวนสมาชิก 5,543 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 31 ราย
72.พรรคไทยสร้างไทย (มสท) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (227)
หัวหน้าพรรค นายสอิสร์ โบราณ
รวมจำนวนสมาชิก 22,704 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 10 ราย
73.พรรคมิติใหม่ (มต.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (228)
หัวหน้าพรรค นายวิมล สารมะโน
รวมจำนวนสมาชิก 2,816 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 3 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ราย
74.พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (229)
หัวหน้าพรรค ว่าที่ ร.ท.ไกรภพ นครชัยกุล
รวมจำนวนสมาชิก 3,350 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 6 ราย
75.พรรคมวลชนสยาม (มชส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (230)
หัวหน้าพรรค นายทรงศักดิ์ ภูขามคม
รวมจำนวนสมาชิก 2,290 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย
76.พรรคเพื่อประชาชน (พป.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (231)
หัวหน้าพรรค นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
รวมจำนวนสมาชิก 2,590 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย
77.พรรคพลังสยาม (พส.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (232)
หัวหน้าพรรค นายทรงธรรม โรจนเครือวัลย์
รวมจำนวนสมาชิก 1,654 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 1 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย

78.พรรคไทยรักกัน (ทรก) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (233)
หัวหน้าพรรค นายพีระพงษ์ ไพรินทร์
รวมจำนวนสมาชิก 17 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย
79.พรรคไทยภักดี (ทภด) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (234)
หัวหน้าพรรค นายวรงค์ เดชกิจวิกรม
รวมจำนวนสมาชิก 7,481 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 14 ราย
80.พรรคแนวทางใหม่ (นทม) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (235)
หัวหน้าพรรค นายธวเดช ภาจิตรภิรมย์
รวมจำนวนสมาชิก 4,424 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 5 ราย
81.พรรคเสมอภาค (สมภ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (236)
หัวหน้าพรรค นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์
รวมจำนวนสมาชิก 1,418 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 4 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย
82.พรรคไทยชนะ (ทช) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (237)
หัวหน้าพรรค นายจักรพงศ์ ชื่นดวง
รวมจำนวนสมาชิก 141 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 1 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด – ราย
83.พรรคเพื่อไทรวมพลัง (พทล.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (238)
หัวหน้าพรรค นายวสวรรธน์ พวงพรศรี
รวมจำนวนสมาชิก 2,056 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 3 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย
84.พรรคไทยสร้างสรรค์ (ท.ส.ส) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (239)
หัวหน้าพรรค นายธำรงค์ เรืองธุระกิจ
รวมจำนวนสมาชิก 12 ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง 5 สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 ราย
85.พรรครวมไทยรักชาติ (รทช.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (240)
หัวหน้าพรรค นายสุชาติ บรรดาศักดิ์
รวมจำนวนสมาชิก - ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย

86.พรรคไทยเป็นหนึ่ง (ทปน.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (241)
หัวหน้าพรรค นายณัฐธีร์ พัสวีดิลกภัทร์
รวมจำนวนสมาชิก - ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย
87.พรรคท้องที่ไท (ท.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (242)
หัวหน้าพรรค ด.ต.วีระ หมีทอง
รวมจำนวนสมาชิก - ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด - ราย
88.พรรคเปลี่ยนอนาคต (พปอ.) รหัสสำหรับการบริจาคภาษี (242)
หัวหน้าพรรค นายอัครนันท์ อริยศรีพงษ์
รวมจำนวนสมาชิก - ราย
จำนวนสาขาพรรคการเมือง - สาขา
จำนวนตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด