svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

พรรคคอมมิวนิสต์จีนพบ"สร้างอนาคตไทย"แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

พรรคคอมมิวนิสต์จีนร่วมแสดงความยินดีกับการก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทย พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ “อุตตม” ชี้ไทยควรกระชับความสัมพันธ์ไทย-จีน ร่วมแสวงหาโอกาสด้านการค้าการลงทุนรองรับอนาคตหลังโควิด    

10 พฤษภาคม 2565 นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทย พร้อมด้วย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค และทีมผู้บริหารพรรค อาทิ นายวิเชียร ชวลิต รองหัวหน้าพรรค นายวัชระ กรรณิการ์ รองเลขาธิการพรรค และ นายบุญส่ง ชเลธร รองเลขาธิการพรรค นายนริศ เชยกลิ่น โฆษกพรรค ให้การต้อนรับคุณ Peng Fei ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับพรรคการเมืองไทย ที่เดินทางมาแสดงความยินดีในการก่อตั้งของพรรคสร้างอนาคตไทย ณ ที่ทำการพรรค เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่ผ่านมา 

 

พรรคคอมมิวนิสต์จีนพบ\"สร้างอนาคตไทย\"แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

 

โดย นายอุตตม กล่าวว่า พรรคสร้างอนาคตไทย มีเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์เศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานราก เพื่อดูแลประชาชนให้มีความสุข ซึ่งก็เป็นเป้าหมายที่สอดคล้องกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่พรรคสร้างอนาคตไทย จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับพรรคคอมมิวนิสต์จีน เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งความร่วมมือด้านต่างๆในอนาคต

 

"ประเทศจีนถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศและการดูแลประชาชน อีกทั้งโครงสร้างทางเศรษฐกิจจีนก็มีความคล้ายคลึงกับไทย คือ เป็นประเทศที่มีพื้นฐานทางเกษตรกรรม และขยายตัวขึ้นด้วยการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น ประสบการณ์ของจีนจึงเป็นประโยชน์ต่อการที่ไทยจะนำมาเป็นต้นแบบในหลายๆเรื่อง" นายอุตตม กล่าว

ด้าน นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ตนและนายอุตตม มีความคุ้นเคยกับประเทศจีนตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะช่วงที่บริหารกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าจีนเป็นมหามิตร พรรคสร้างอนาคตไทยจึงมีความยินดีที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งความร่วมมืออื่นๆในอนาคต เพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศ

 

พรรคคอมมิวนิสต์จีนพบ\"สร้างอนาคตไทย\"แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

 

"พรรคสร้างอนาคตไทยมีจุดยืนในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนั้น ในอนาคตหากมีโอกาสร่วมบริหารประเทศ เชื่อว่าจะมีความร่วมมือกับประเทศจีนเกิดขึ้นในหลายๆกรณี ทั้งนี้เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของทั้งสองประเทศ" นายสนธิรัตน์ กล่าว
 

ด้านคุณ Peng Fei กล่าวว่า พรรคคอมมิวนิสต์จีนขอแสดงความยินดีกับการตั้งขึ้นของพรรคสร้างอนาคตไทย ซึ่งมีผู้บริหารพรรคที่เคยบริหารประเทศในกระทรวงเศรษฐกิจสำคัญมาแล้ว และในอนาคตพรรคคอมมิวนิสต์จีน ก็พร้อมที่จะประสานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกับพรรคสร้างอนาคตไทย เพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศต่อไป

 

พรรคคอมมิวนิสต์จีนพบ\"สร้างอนาคตไทย\"แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

 

"พรรคคอมมิวนิสต์จีนของแสดงความยินดีกับพรรคสร้างอนาคตไทย และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และประสานการขับเคลื่อนความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และวัฒนธรรมระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศต่อไป" คุณ Peng Fei กล่าว

 

นอกจากนี้ นายอุตตมและนายสนธิรัตน์ ยังได้ให้สัมภาษณ์ต่อสำนักข่าวของจีนที่ติดตามมาทำข่าว โดยนายอุตตม กล่าวว่า พรรคพร้อมประสานความร่วมมือกับประเทศจีน เพราะจีนถือเป็นต้นแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดี พร้อมตัวอย่างพรรคสร้างอนาคตไทย มีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจยุคดิจิทัล โดยเน้นพัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องที่จีนดำเนินการสำเร็จมาแล้ว

 

"เราเองสามารถนำแบบอย่างความสำเร็จนี้มาปรับใช้ได้ ส่วนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสำคัญๆ เช่น กรณีประเทศจีนได้พัฒนาโครงข่ายคมนาคมมาเชื่อมต่อกับอาเซียนตามโครงการ One Belt One Road พรรคสร้างอนาคตไทยเองก็เห็นว่าต้องมีความร่วมมือเรื่องนี้อย่างจริงจังในอนาคต" นายอุตตม ระบุ


ขณะเดียวกัน หากอนาคตสถานการณ์โควิดหมดไป และประเทศจีนกลับมาดำเนินนโยบายเศรษฐกิจต่างประเทศเข้มข้นขึ้น ประเทศไทยก็ควรเตรียมพร้อมเพื่อรองรับโอกาสในอนาคตดังกล่าว โดยเฉพาะการปรับปรุงพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพื่อต้อนรับชาวจีนที่จะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งเหมือนในอดีตที่เคยเป็น