"บิ๊กโจ๊ก" ผงาดนั่งนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ คนที่ 26 ประกาศ 3 แนวทาง นำชาวใต้เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจใน 14 จังหวัดภาคใต้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (8 พ.ค.) ที่สมาคมชาวปักษ์ใต้ ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 มี พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้เป็นประธาน เพื่อสรุปแนวทางการทำงานตลอดหลายปีที่ผ่านมา หลังไม่สามารถจัดประชุมได้เนื่องจากติดสถานการณ์โควิด-19
นอกจากการจัดประชุมตามข้อบังคับว่าด้วยการประชุมใหญ่ ตามมาตรา 29 ในวันนี้ยังจัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่เนื่องจากครบวาระ โดยคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้คนใหม่ เพื่อขับเคลื่อนสมาคมไปสู่ความเข้มแข็ง และความสามัคคีในกลุ่มชาวปักษ์ใต้ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศ
 

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า จะเดินหน้านำพาชาวปักษ์ใต้ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ตั้ง ผ่านโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจใน 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อให้ชาวปักษ์ใต้รู้รักสามัคคี นอกจากนี้จะจัดทำกิจกรรมทางศาสนาระหว่างไทยพุทธ - มุสลิม เพื่อสร้างความสมานฉันท์และความรัก ในฐานะประชาชนคนไทย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขณะเดียวกันก็จะส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิกชาวปักษ์ใต้ โดยเฉพาะการให้ทุนการศึกษาแก่บุตร - ธิดา ที่เข้ามาศึกษาใน กทม. หรือหลายจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานของชาวปักษ์ใต้ได้มีความรู้ความสามารถและนำพาความรู้ความสามารถเหล่านี้กลับไปพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาประเทศต่อไป
 

สำหรับสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2475  ถึงวันนี้รวมกว่า 89 ปี โดยมีพันตรีหลวงอภิบาลภูวนาถ เป็นนายกสมาคมคนแรก ผ่านนายกสมาคมมาถึง 25 คน และนายกล่าสุดคือ พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ อดีตรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2544 จนถึงปัจจุบัน และส่งมอบตำแหน่งให้แก่ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นนายกสมาคมคนใหม่ โดยมีตัวแทนสมาชิกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ร่วมประชุม เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนสมาคมกับนายกสมาคมคนใหม่