svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

กรมการจัดหางานเผย เฉพาะ เม.ย. คนว่างงาน เกือบแสนราย

08 พฤษภาคม 2565
304

กรมการจัดหางาน เผย เฉพาะ เม.ย. คนว่างงานเกือบแสนราย ด้าน กระทรวงแรงงาน ชี้ ช่องทางบริการประชาชนผ่านระบบ e-service ขึ้นทะเบียนว่างงาน ตรวจสอบข้อมูลขึ้นทะเบียน และค้นหางานเบ็ดเสร็จในจุดเดียว

8 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและสวัสดิการของประชาชน ซึ่งกระทรวงแรงงานขานรับนโยบาย โดยมุ่งมั่นเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย สะดวก ประหยัดเวลา สอดคล้องกับการเปลี่ยนพฤติกรรมการรับบริการของประชาชนที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนไปดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

กรมการจัดหางานเผย เฉพาะ เม.ย. คนว่างงาน เกือบแสนราย

“กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลาออกจากงาน หรือถูกเลิกจ้าง ให้สามารถขึ้นทะเบียนว่างงาน รายงานตัว ตรวจสอบข้อมูลขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน และหางานทำ ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์  e-service.doe.go.th เบ็ดเสร็จในจุดเดียว (Single Window) จากนั้นรับเงินชดเชยกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม โดยไม่ต้องเดินทางมายื่นเอกสารที่สำนักงาน  ในระหว่างนี้ยังสามารถหางาน ผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ที่ปัจจุบันรวบรวมตำแหน่งงาน ไว้ถึง 216,240 อัตรา รวมทั้งค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการมีงานทำ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า จากรายงานสรุปการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ในเดือนเมษายน 2565 พบว่ามีประชาชนยื่นขอรับสิทธิ์กรณีว่างงานกับกรมการจัดหางาน จำนวน 81,151 คน ซึ่งกรมการจัดหางานไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยเตรียมตำแหน่งงานว่างจากทั่วประเทศ (Active ในระบบ) จำนวน 216,240 อัตรา เพื่อให้บริการประชาชนที่ประสงค์มีงานทำ โดยตำแหน่งงาน 5 อันดับแรกที่มีความต้องการมากที่สุด ได้แก่ 1. แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 2. แรงงานด้านการประกอบ 3.พนักงานขายของหน้าร้านและสาธิตสินค้า 4. ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจและนายหน้าการค้าอื่น ๆ 5. ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า

กรมการจัดหางานเผย เฉพาะ เม.ย. คนว่างงาน เกือบแสนราย

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลาออกจากงาน หรือถูกเลิกจ้าง และต้องการรับสิทธิ์กรณีว่างงานสามารถขอรับบริการได้ที่เว็บไซต์ e-service.doe.go.th หากใช้บริการครั้งแรกให้ทำการลงทะเบียนขอใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง Digital ID ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เพื่อยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน จากนั้นจึงเข้าสู่ระบบ เพื่อทำการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แนบไฟล์หน้าสมุดบัญชีธนาคาร หลังจากขึ้นทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว สามารถตรวจสอบผลการขึ้นทะเบียนได้

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนจะต้องรายงานตัวอย่างน้อยเดือนละครั้ง ตามตารางนัดหมาย กรณีมีงานทำแล้วให้แจ้งการมีงานทำ โดยกรอกวันเดือนปีที่เริ่มงาน ตำแหน่งงาน อัตราค่าจ้าง ชื่อสถานประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์ หากต้องว่างงานอีกครั้ง โดยผู้ที่ต้องการตรวจสอบการขึ้นทะเบียน การรายงานตัว การจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน สามารถตรวจสอบที่เมนู “ข้อมูลขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน” โดยสำนักงานประกันสังคม จะเป็นผู้พิจารณาสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทนเป็นรายเดือน ผ่านบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนฯ

 

หลังจากมีการรายงานตัวตามกำหนด ซึ่งหากต้องการติดตามการจ่ายประโยชน์ทดแทนสามารถติดต่อที่สายด่วน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม นอกจากนี้หากต้องการค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเอง สามารถใช้บริการได้ที่ แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ที่ให้บริการทั้ง Web Application และ Mobile Application โดยจะ Matching ตำแหน่งงานตามพื้นที่ และ ภูมิลำเนา รวมถึงจับคู่ตำแหน่งงานจากความรู้ ความสามารถ และทักษะตามข้อมูลของผู้ใช้บริการ ซึ่งกรมการจัดหางานได้รวบรวมข้อมูลการจ้างงานจากภาครัฐที่เชื่อมโยงข้อมูลจากสำนักงาน ก.พ. ที่มีตำแหน่งงานจากหน่วยงานราชการกว่า 300 หน่วยงาน ตำแหน่งงานภาคเอกชน และตำแหน่งงานจากบริษัทจัดหางานชั้นนำ

กรมการจัดหางานเผย เฉพาะ เม.ย. คนว่างงาน เกือบแสนราย