ศบค. เผย 3 มาตรการสกัดโควิดระบาดข้ามพรมแดนเพื่อนบ้านหลังเปิดประเทศ ขณะที่ ผู้เดินทางลงทะเบียน Thailand pass แล้วกว่า 2.6 แสนราย อนุมัติแล้วกว่า 2.5 แสนราย ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 8,450 ราย เสียชีวิต 58 ราย กว่า 97% เป็นกลุ่มสูงวัย โรคเรื้อรัง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อีกหนึ่งความคืบหน้าในการรับมือสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ของประเทศไทยในวันนี้ ล่าสุด ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. เผยข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 3 มาตรการสกัดโควิด ระบาดข้ามพรมแดนเพื่อนบ้านหลังเปิดประเทศ 

 

เปิด 3 มาตรการ สกัดโควิด “ระบาดข้ามพรมแดน” หลังเปิดประเทศรับนทท.

โดยทางด้าน นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า

 

การเฝ้าระวังเเละคัดกรองกลุ่มผู้เดินทางระหว่างประเทศเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะด่านควบคุมโรคช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ

 

ทั้งด่านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศที่สนามบิน ท่าเรือ และพรมแดนตามแนวชายแดน อันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส่งผลให้สามารถตรวจจับเเละควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะที่ผ่านมา ในปัจจุบันด่านพรมแดนมีการพัฒนาให้สามารถคัดกรองดูเเลผู้ติดเชื้อเเละให้บริการวัคซีนเพื่อเพิ่มความครอบคลุมให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผน

มาตรการรับมือโควิด 19 แบบรอบด้าน ได้แก่

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานด่านพรมแดน โดยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

2) ด้านการป้องกัน ควบคุมโรค โดยการประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ การสื่อสารความเสี่ยง การเพิ่มความครอบคลุมของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เเละการติดต่อประสานงาน

3) การถอดบทเรียน บูรณาการฐานข้อมูลร่วมกัน การซ้อมแผน สัมพันธภาพความร่วมมืออันดีของเจ้าหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน และประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับมือกับโควิด-19

 

เปิด 3 มาตรการ สกัดโควิด “ระบาดข้ามพรมแดน” หลังเปิดประเทศรับนทท.

 

ลงทะเบียน Thailand pass 2.6 แสนราย

ทั้งนี้ รายงานจำนวนการลงทะเบียนการเดินทางเข้าราชอาณาจักรผ่าน Thailand pass วันที่ 29 เม.ย. - 6 พ.ค. 65 พบว่า 

 • ผู้ลงทะเบียน 260,573 ราย 
 • อนุมัติแล้ว 252,788 ราย 
 • ไม่ผ่านการอนุมัติ 4,728 ราย 
 • รอพิจารณาโดย AI จำนวน 0 ราย
 • รอพิจารณาโดยผู้ตรวจ 3,057 ราย

ไทยติดเชื้อรายใหม่ 8,450 ราย

 

เปิด 3 มาตรการ สกัดโควิด “ระบาดข้ามพรมแดน” หลังเปิดประเทศรับนทท.

 

 

สำหรับ "สถานการณ์โควิด-19" ในประเทศไทย จากการรายงานของ ศบค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,450 ราย จำแนกเป็น

 • ผู้ป่วยจากในประเทศ 8,409 ราย
 • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย
 • ผู้ป่วยในเรือนจำ 37 ราย
 • เสียชีวิต 58 ราย

ผู้ป่วยสะสม 2,093,334 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 12,224 ราย หายป่วยสะสม 2,025,401 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 93,840 ราย อยู่ใน รพ. 27,597 ราย รพ.สนามและอื่นๆ 66,243 ราย 

เปิด 3 มาตรการ สกัดโควิด “ระบาดข้ามพรมแดน” หลังเปิดประเทศรับนทท.

"ผู้สูงวัย-โรคเรื้อรัง" เสียชีวิตจากโควิด 97%

สำหรับผู้ป่วย โควิด-19 เสียชีวิตในประเทศจำนวน 58 ราย เป็น

 • ชาย 33 ราย
 • หญิง 25 ราย
 • ชาวไทย 56 ราย
 • เมียนมา 1 ราย
 • ออสเตรเลีย 1 ราย

ค่ากลางอายุผู้เสียชีวิต 76 ปี (25-98 ปี)

พบเชื้อ-เสียชีวิต 0-24 วัน

พบเชื้อวันเสียชีวิต 3 ราย

ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังเป็น

 • กลุ่มสูงวัย 60 ปีขึ้นไป 44 ราย (76%)
 • กลุ่มโรคเรื้อรัง 12 ราย (21%)

ทั้งสองกลุ่มคิดเป็นสัดส่วนกว่า 97% 

 

เปิด 3 มาตรการ สกัดโควิด “ระบาดข้ามพรมแดน” หลังเปิดประเทศรับนทท.

ชวนคอข่าวหันมาพิจารณากันที่ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ยอดฉีดทั่วประเทศ 181,959 โดส

 • เข็มที่ 1 : 22,890 ราย
 • เข็มที่ 2 : 74,098 ราย
 • เข็มที่ 3 : 84,971 ราย
 • สูงวัย ฉีดเข็ม 3 สะสม 41.9%
 • ผลการให้ วัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายหลัก พบว่า ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เป้าหมาย 12,704,543 ราย
 • ฉีดเข็ม 1 สะสม 84.2%
 • ฉีดเข็ม 2 สะสม 80.0%
 • ฉีดเข็ม 3 สะสม 41.9%

 

 • ขณะที่กลุ่มอายุ 5-11 ปี เป้าหมาย 5,150,082 ราย
 • เข็ม 1 สะสม 53.9%
 • เข็ม 2 สะสม 15.5%

เปิด 3 มาตรการ สกัดโควิด “ระบาดข้ามพรมแดน” หลังเปิดประเทศรับนทท.

 

เปิด 3 มาตรการ สกัดโควิด “ระบาดข้ามพรมแดน” หลังเปิดประเทศรับนทท.

ขอขอบคุณ เพจกรุงเทพธุรกิจออนไลน์  

เปิด 3 มาตรการ สกัดโควิด “ระบาดข้ามพรมแดน” หลังเปิดประเทศรับนทท.

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด