svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ต่างประเทศ

บ่อน้ำมันหนักความหนืดพิเศษที่นำ “ระบบความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่” (คลิป)

06 พฤษภาคม 2565
511

“บ่อน้ำมัน หลี่ว์ต้า 5-2 ทิศเหนือ” ของบริษัทน้ำมันนอกชายฝั่งแห่งชาติจีน (CNOOC) ซึ่งเป็นบ่อน้ำมันหนักความหนืดพิเศษระบบนำความร้อนทิ้งมาใช้ใหม่นอกชายฝั่งแห่งแรกของจีน ได้เริ่มการผลิตน้ำมันแล้ว

บ่อน้ำมันหนักความหนืดพิเศษที่นำ “ระบบความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่” (คลิป)

 

น้ำมันหนักเป็นน้ำมันดิบที่มีความหนาแน่นสูง มีความเหนียวหนืดสูง และแข็งตัวได้ง่าย มีปริมาณคิดเป็น 70% ของน้ำมันดิบทั่วโลกที่ยังหลงเหลืออยู่ บ่อน้ำมัน หลี่ว์ต้า 5-2 ทิศเหนือตั้งอยู่ในน่านน้ำอ่าวเหลียวตงในทะเลปั๋วไห่

 

บ่อน้ำมันหนักความหนืดพิเศษที่นำ “ระบบความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่” (คลิป)

 

ความหนืดของน้ำมันในชั้นดินที่นี่มีความหนืดมากกว่าน้ำมันดิบที่หนืดที่สุด นับตั้งแต่เริ่มขุดน้ำมันในทะเลปั๋วไห่ไม่ต่ำกว่า 20 เท่า มีลักษณะคล้ายของแข็งเมื่ออยู่ในอุณหภูมิปกติ ถือเป็นน้ำมันหนักระดับพิเศษ มีความยากในการขุดเจาะเป็นอย่างยิ่ง

 

บ่อน้ำมันหนักความหนืดพิเศษที่นำ “ระบบความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่” (คลิป)

 


 

บ่อน้ำมันหนักความหนืดพิเศษที่นำ “ระบบความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่” (คลิป)

 

ทางเจ้าหน้าที่อธิบายว่า บ่อน้ำมันดังกล่าว ได้แก้ไขปัญหาระดับโลกในด้านการควบคุมอุณหภูมิระดับสูง จนเกิดเป็นระบบการขุดน้ำมันหนักพิเศษ ในรูปแบบการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ หรือ Heat Recovery เป็นกระบวนการผลิต ที่นำพลังงานความร้อนกลับมาใช้เป็นแหล่งพลังงานอีกได้ และยังช่วยประหยัดต้นทุนด้านพลังงานได้อีกทางด้วย

 

ทะเลปั๋วไห่ของจีน ได้ขุดพบน้ำมันดิบสำรองมากถึง 4,200 ล้านตันสามารถผลิตน้ำมันดิบได้ปีละ 30 ล้านตัน แต่ว่าปัจจุบัน ปริมาณการผลิตน้ำมันหนักนี้มีไม่ถึง 1% ดังนั้นเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยเพิ่มผลผลิตและการพัฒนาน้ำมันรวมถึงก๊าซของจีนได้อีกขั้นหนึ่ง

 

 

บ่อน้ำมันหนักความหนืดพิเศษที่นำ “ระบบความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่” (คลิป)