svasdssvasds
เนชั่นทีวี

อาชญากรรม

นอท"กองสลากพลัส" ดอดตั้ง สมาคมผู้ค้าล็อตเตอรี่ออนไลน์ ประกาศ ลง"ราชกิจจาฯ"

05 พฤษภาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"ราชกิจจาฯ" เผยกรมการปกครองจดแจ้งตั้ง "สมาคมผู้ค้าลอตเตอรี่ออนไลน์" ปรากฎชื่อ นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์  ผู้บริหาร"กองสลากพลัส"เป็นนายกสมาคมฯ วัตถุประสงค์ เป็นศูนย์กลางให้ประชาชนเข้าถึงลอตเตอรี่ในราคาหน้าสลากฯ ไม่ขายเกินราคาที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

5 พ.ค.65  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "ราชกิจจาฯ" ได้เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง"สมาคมผู้ค้าลอตเตอรี่ออนไลน์"  ลงนามรับรอง โดย นายณัชวันก์  อัลภาชน์ เตชะเสน ผู้อํานวยการสํานักการสอบสวนและนิติการ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมการปกครอง นายทะเบียนสมาคมประจํากรุงเทพมหานคร   ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

 

การจัดตั้งสมาคมผู้ค้าลอตเตอรี่ออนไลน์  มีเนื้อหาสนใจ  เนื่องจากมีชื่อสองผู้บริหารบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด  หรือ "กองสลากพลัส"  ที่ตกเป็นข่าว "แรมโบ้อีสาน" เสกสกล อัตถาวงษ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเคยเป็นประธานคณะทำงานเฉพาะกิจตรวจสอบผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายตำรวจ เข้าตรวจค้นบริษัทขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์อย่างต่อเนื่อง นั่นก็คือ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์  และ นายจตุภัทร บุญสุวรรณ์

 

"ราชกิจจาฯ" ได้ระบุผู้เป็นสมาชิกของสมาคม ดังรายนามต่อไปนี้  ๑. นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์  ๒. นายจตุภัทร บุญสุวรรณ์ และ ๓. นายชัชวงษ์  ธรรมราภา  ได้ร่วมกันยื่นคําร้องขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม เพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียน

 

"สมาคมผู้ค้าล็อตเตอรี่ออนไลน์"  มีสํานักงานใหญ่ของสมาคม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๕/๕๓ ซอยโยธินพัฒนา ๑๑ แยก ๗ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

นอท\"กองสลากพลัส\" ดอดตั้ง สมาคมผู้ค้าล็อตเตอรี่ออนไลน์  ประกาศ ลง\"ราชกิจจาฯ\"

 

 วัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อ 

 

๒.๑ ส่งเสริมการค้าสลากในช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่ายในราคาที่กฎหมายกําหนด

 

๒.๒ สนับสนุน ช่วยเหลือสมาชิก แนะนําและแก้ไขอุปสรรค ข้อขัดข้องต่าง ๆในการประกอบการค้าสลากออนไลน์ เพื่ออํานวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจ การเศรษฐกิจและเพื่อให้ตลาดการค้าสลากออนไลน์ สามารถธํารงค์อยู่ได้  

 

๒.๓ เป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงลอตเตอรี่ในราคาหน้าสลากผ่านสมาชิกของสมาคม


๒.๔ ทําความตกลงหรือวางระเบียบให้แก่สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การค้าออนไลน์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกป้องกันและปราบปรามการขายสลากเกินราคาและการค้าสลากออนไลน์ปลอม

 

๒.๖ ไม่ขายเกินกว่าราคาที่กําหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล ไม่ขายในสถานศึกษาและไม่ขายให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์

 

๒.๗ ไม่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด

 

ทั้งนี้ ข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ทุน 5 ล้านบาท ประกอบกิจการ ตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งปลีก/ส่ง บริการแลกรางวัลที่ตั้งเลขที่ 555/57 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

นอท\"กองสลากพลัส\" ดอดตั้ง สมาคมผู้ค้าล็อตเตอรี่ออนไลน์  ประกาศ ลง\"ราชกิจจาฯ\"

มีผู้เริ่มก่อการ 3 คนคือ  "นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์"  นายฉัตรป้อง ฮุนนางกูร และนายวายุ นาควิสุทธิ์ โดย"นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์" เป็นกรรมการและผู้ขอจดทะเบียน นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ถือ 49,000 หุ้น นายฉัตรป้อง ฮุนนางกูร และนายวายุ นาควิสุทธิ์ คนละ 500 หุ้น รวมทั้งสิ้น 50,000 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 100 บาท

 

ต่อมา 27 ม.ค.2565 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง นายจตุภัทร บุญสุวรรณ์ (ภูมิลำเนา จ.ระยอง) เข้าเป็นกรรมการอีก 1 คน รวมเป็น 2 คน

 

นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ผู้บริหารบริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด หรือ “กองสลากพลัส”

 

ล่าสุด 24 มี.ค.2565 จดทะเบียน นายจตุภัทร บุญสุวรรณ์ ออกจากกรรมการ "นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์" เป็นกรรมการเพียงคนเดียว (ก่อนกรณีเจ้าหน้าที่ บุกค้น บริษัท มังกรฟ้า ฯ วันที่ 25 มี.ค. 2565  1 วัน )

 

คลิกอ่านฉบับเต็ม>>>

ประกาศนายทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้งสมาคม [สมาคมผู้ค้าลอตเตอรี่ออนไลน์]

 

logoline