svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

โควิดทำพิษ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ สุดยื้อ ประกาศปิดตัว

05 พฤษภาคม 2565
881

โควิดทำพิษ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ศูนย์การค้ารูปแบบยุโรปสัญชาติเนเธอร์แลนด์แห่งแรกในเอเชีย สุดยื้อ ประกาศปิดดำเนินการ หลังจากแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกินรายรับ 3 ปี จากพิษการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

วันนี้ (5 พ.ค.) บริษัท อีซีซี เชียงใหม่ โครงการ 1 จำกัด ได้ออกหนังสือ แจ้งร้านค้าภายในศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ทุกร้าน เรื่องปิดศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ชั่วคราว โดยในหนังสือระบุว่า ตามที่ร้านค้าภายใน ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ทราบเป็นอย่างดีว่า ศูนย์การค้าฯ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่เดือน มี.ค. 63 เป็นต้นมา

 

ทางศูนย์การค้าฯ ได้พยายามประดับประคองสถานการณ์ทางด้านการเงิน และต้องแบกรับภาระใช้จ่ายที่เกินกว่ารายรับอย่างเต็มความสามารถมาโดยตลอด 3 ปี และได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่งเพื่อไม่ให้ร้านค้าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้พยายามให้ส่วนลดค่าเช่า รวมถึงการงดเก็บค่าเช่าในบางเดือน เพื่อให้ร้านค้าและศูนย์การค้าฯ สามารถผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกันได้ 

 

 

ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่

ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่
 

บริษัท อีซีซี เชียงใหม่ โครงการ 1 จำกัด และผู้ถือหุ้นทุกท่าน ขอขอบคุณร้านค้าทุกร้าน สำหรับความไว้วางใจในการเปิดร้านค้า และการลงทุนทำธุรกิจภายในศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ด้วยดีเสมอมา บริษัท อีซีซี เชียงใหม่ โครงการ 1 จำกัด รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งให้ร้านค้าภายในศูนย์การค้าฯ ทราบว่า บริษัทฯ ไม่อาจแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกินกว่ารายรับได้อีกต่อไป บริษัท อีชีซี เชียงใหม่ โดรงการ 1 จำกัด จึงมีความจำเป็นต้องปิดศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงไหม่ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. 65 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะได้รับเงินลงทุนจากนักลงทุน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ อันเป็นสาระสำคัญบริษัทฯ จะแจ้งให้ร้านค้าทุกร้านให้ทราบต่อไป 

 

 

หนังสือแจ้งปิดศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่
 

สำหรับพรอมเมนาดา เชียงใหม่ เป็นศูนย์การค้ารูปแบบยุโรปสัญชาติเนเธอร์แลนด์แห่งแรกในเอเชีย ใช้เงินลงทุนประมาณ 2.9 พันล้านบาท เป็นสถาปัตยกรรมแนวราบอาคารร่วมสมัย ตั้งอยู่บนพื้นที่ 58 ไร่ บริเวณ ถนนวงแหวนรอบ 2 แยกดอนจั่น ตำบลท่าศาลา ตัวศูนย์การค้าแบ่งออกเป็นสองอาคาร คืออาคารฝั่งตะวันตก (อาคาร A) และอาคารฝั่งตะวันออก (อาคาร B) มีคลองกั้นกลางระหว่างสองอาคารโดยมีทางเชื่อมลอยฟ้าเชื่อมต่อกัน และยังมีพื้นที่ภายในและนอกอาคารสำหรับจัดการแสดงและอีเว้นท์

 

ตั้งอยู่บนพื้นที่ 58 ไร่ บริเวณ ถนนวงแหวนรอบ 2 แยกดอนจั่น ตำบลท่าศาลา ด้านหลังบิ๊กซี สาขาดอนจั่น บริหารงานโดย บริษัท อีซีซี เชียงใหม่ โครงการ 1 จำกัด เปิดให้บริการเฟสแรก (อาคาร B) เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 56 และเปิดให้บริการเฟสที่สอง (อาคาร A) เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 56

 

 

ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่

ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่

ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่