กรมควบคุมโรค พร้อมกระจาย "ไฟเซอร์ฝาม่วง" สำหรับนักเรียน กลุ่มอายุ 12-17 ปี ทั่วประเทศภายในวันที่ 6 พ.ค. เพื่อรองรับการเปิดเทอม เผยรายละเอียดฉีดวัคซีนเข็ม 2 ของเด็กครอบคลุมแล้ว 75.5%

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

5 พฤษภาคม 2565 มติจากที่ประชุมร่วม สธ. - ศธ. เพื่อ เปิดเรียน On-Site อย่างปลอดภัย เมื่อวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา ได้มอบ สสจ.ประสานสำนักงานศึกษาฯ จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร ติดตามฉีดวัคซีนนักเรียนตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข เร่งรัดฉีดกลุ่มเป้าหมายอายุ 5-17 ปี เตรียมพร้อมรับเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 

 

ล่าสุด นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค หรือ คร. ระบุว่า การบริหารจัดการกฉีดวัคซีนโควิด-19ในนักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมติการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 451 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2565 เห็นชอบ ดังนี้

 

 1. มอบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ประสานหารือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการดำเนินการสำรวจความครอบคลุมการได้รับวัคซีนของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน 
 2. มอบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรุงเทพมหานคร กำกับติดตามการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 3.เห็นชอบแผนเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 5-17 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565

 

กรมควบคุมโรค กระจาย"ไฟเซอร์ฝาม่วง"ทั่วประเทศ 6 พ.ค.นี้ รองรับเปิดเทอม

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ค. 2565 ผลการฉีดวัคซีนกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปี จำนวนเป้าหมาย 4.7 ล้านคน จากฐานข้อมูล MOPH IC มีดังนี้

 • ฉีดเข็มที่ 1 แล้ว 3.6 ล้านคน คิดเป็น 77.2 %
 • ฉีดเข็มที่ 2 แล้ว 3.5 ล้านคน คิดเป็น 75.5 %
 • ฉีดเข็มที่ 3 แล้ว 2.4 แสนคน คิดเป็น 5.2%  

 

แผนเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปี
1. การเข้ารับบริการ เลือกได้ตามความสมัครใจ

 • ผ่านระบบสถานพยาบาล บริการฉีดทั้งขนาดเต็มโดส และครึ่งโดส
 • ผ่านระบบสถานศึกษา บริการฉีดขนาดครึ่งโดส

 

2. การฉีดผ่านระบบสถานศึกษา ข้อมูลจากศึกษาธิการจังหวัดประสานไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ณ วันที่ 28 เมษายน 2565 มีนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ประสงค์ต้องการรับวัคซีน Pfizer เข็มกระตุ้นขนาดครึ่งโดส จำนวน 1.75 ล้านคน คิดเป็น 50 % (โดยเปรียบเทียบกับผลการฉีดเข็ม 2 จากระบบ MOPH IC)

 

3. การจัดสรรวัคซีน กรมควบคุมโรคจะจัดส่งวัคซีน Pfizer ฝาม่วงสำหรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565

 

กรมควบคุมโรค กระจาย"ไฟเซอร์ฝาม่วง"ทั่วประเทศ 6 พ.ค.นี้ รองรับเปิดเทอม


ส่วน ผลการฉีดวัคซีนกลุ่มเป้าหมายอายุ 5-11 ปี จำนวนเป้าหมาย 5.1 ล้านคน ข้อมูลจากระบบ MOPH IC วันที่ 2 พ.ค.2565 ดังนี้

 • ฉีดเข็มที่ 1 แล้ว 2.7 ล้านคน คิดเป็น 53.3 %  
 • ฉีดเข็มที่ 2 แล้ว  6.7 แสนคน คิดเป็น 13.1 % 

 แผนเร่งรัดการฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มเป้าหมายอายุ 5-11 ปี

 1. อยู่ในระหว่างการเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 สูตร Pfizer-Pfizer
 2. กรมควบคุมโรคได้ทำการสำรวจข้อมูลในเต็กอายุ 5-11 ปี ที่ประสงค์รับวัคซีนเพิ่มเติม ข้อมูล ณ วันที่ 28 เม.ย. 2565 ดังนี้..
 • วัคซีน Pfizer เข็ม 1 เก็บตก จำนวน 1.1 แสนคน
 • วัคซีน Pfizer สำหรับการฉีดเป็นเข็มที่ 2 สูตรไขว้ Sinovac-Pfizer จำนวน 1.6 แสนคน
 • กรมควบคุมโรคได้ทยอยจัดส่งวัคนให้กับทั้งกลุ่มเป้าหมายที่มีกำหนดนัดฉีดและที่แสดงความประสงค์เพิ่มเติมในทุกสัปดาห์

 

กรมควบคุมโรค กระจาย"ไฟเซอร์ฝาม่วง"ทั่วประเทศ 6 พ.ค.นี้ รองรับเปิดเทอม

 

สำหรับสูตรการฉีดวัคซีนโควิด-19 เด็กที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ดังนี้ 

ช่วงอายุ 5-6 ปี  

 • เข็ม 1 ไฟเซอร์  เข็ม 2ไฟเซอร์  ห่างกัน  8 สัปดาห์ เข็ม 3 ยังไม่มีกำหนด 

 

ช่วงอายุ 6-11 ปี  

 • เข็ม 1 ไฟเซอร์  เข็ม 2ไฟเซอร์  ห่างกัน  8 สัปดาห์ เข็ม 3 ยังไม่มีกำหนด 
 • เข็ม 1 ซิโนแวค เข็ม 2 ไฟเซอร์  ห่างกัน 4 สัปดาห์ ยังไม่มีกำหนด

 

ช่วงอายุ 12-17 ปี  

 • เข็ม 1 ไฟเซอร์  เข็ม 2 ไฟเซอร์ ห่างกัน 3-4 สัปดาห์  เข็ม 3 ไฟเซอร์ ห่างกัน 4-6 เดือน เต็มโดส/ครึ่งโดส
 • เข็ม 1 ซิโนแวค เข็ม 2 ไฟเซอร์ ห่างกัน 4 สัปดาห์ เข็ม 3 ไฟเซอร์ ห่างกัน 4-6 เดือน  เต็มโดส 

 

ช่วงอายุ 6-17 ปี 

 • เข็ม 1 ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม  
 • เข็ม 2  ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม ห่างกัน 4 สัปดาห์  
 • เข็มที่ 3 ไฟเซอร์ เต็มโดส ตามช่วงอายุ ห่างกัน 4 สัปดาห์ 

กรมควบคุมโรค กระจาย"ไฟเซอร์ฝาม่วง"ทั่วประเทศ 6 พ.ค.นี้ รองรับเปิดเทอม

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด