แค่เข้าวัดทำบุญคงไม่พอ "ผู้ว่าฯ"สมุทรสงคราม สวมเสื้อขาวขอเป็นลูกศิษย์วัดชั่วคราวเรียนรู้กิจสงฆ์ ติดตามหลวงพ่อออกบิณฑบาต ถือโอกาสสำรวจความเป็นอยู่ของแต่ละชุมชนเพื่อนำมาพัฒนาพื้นที่ต่อไป ( ชมคลิป )

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

ท่ามกลางกระแสข่าวที่ถาโถมวงการสงฆ์ในทางไม่ดี อีกด้านหนึ่งก็ยังมีผู้คนอีกจำนวนมาก ที่ต้องการสืบทอดพระพุทธศาสนา ด้วยการปฏิบัติตนด้วยศีลธรรมอันดี สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้พุทธศาสนาได้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยอย่างเข้มแข็ง 

 

เฉกเช่นเหตุการณ์ที่จ.สมุทรสงคราม  "ขจร ศรีชวโนทัย"   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม" สวมใส่ชุดขาว เข้านมัสการพระสมุทรวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเรียนรู้กิจวัตรของพระภิกษุสงฆ์ ติดตามหลวงพ่อออกบิณฑบาต พร้อมถือโอกาสสำรวจความเป็นอยู่ของชาวบ้านแต่ละชุมชน

 

พระสมุทรวชิรโสภณ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร กล่าวว่า นอกจากวินัยสงฆ์แล้ว กิจวัตรพื้นฐานของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ที่บรรพชนประพฤติมาไม่ขาดสาย 10 ประการ คือ 1.ลงอุโบสถ ประชุมฟังสวดพระปาติโมกข์ทุกกึ่งเดือน, 2.บิณฑบาตรเลี้ยงชีพ, 3.สวดมนต์ไหว้พระ, 4.กวาดอาวาสวิหารลานพระเจดีย์, 5.รักษาผ้าครอง  ใช้เครื่องนุ่งห่มหนึ่งชุด ดูแลให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ, 6.อยู่ปริวาสกรรม, 7.โกนผม ปลงหนวด ตัดเล็บ, 8.ศึกษาสิกขาบทและปฏิบัติพระอาจารย์, 9.เทศนาบัติ ปลงอาบัติ เป็นกิจวัตรประจำวัน และ 10.พิจารณาปัจจเวกขณะทั้ง 4 เป็นต้น  ใช้สอยปัจจัยอย่างมีสติ

 

โดยกิจวัตร 10 เหล่านี้เป็นกิจใหญ่ควรที่ภิกษุจะต้องศึกษาให้ทราบความชัดและจำไว้เพื่อปฏิบัติสมควรแก่สมณสารูปแห่งตน โดยเมื่อปี 2499 อาตมาได้บรรพชาสามเณร จากนั้นอีก 3 ปี หรือ 2502 อาตมาได้เริ่มออกเดินบิณฑบาตเป็นประจำทุกวัน หรือ 63 ปีมาแล้ว ไม่เคยหยุด ยกเว้นป่วยหรือติดกิจนิมนต์

 

"ผู้ว่าฯ"เป็นลูกศิษย์วัด เรียนรู้กิจสงฆ์ ตามบิณฑบาต เข้าถึงชุมชน(ชมคลิป )

 

นายขจร  ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เล่าว่า ที่ผ่านมาเข้าวัดทำบุญทุกเช้า  ไม่ได้เรียนรู้การปฏิบัติของสงฆ์ จึงได้อาสาเป็นลูกศิษย์วัด เพื่อเรียนรู้การบิณฑบาต พร้อมกับพบปะชาวบ้าน ทำให้เห็นชีวิตของชาวบ้านเพื่อนำมาแก้ไขและพัฒนา

 

"ผู้ว่าฯ"เป็นลูกศิษย์วัด เรียนรู้กิจสงฆ์ ตามบิณฑบาต เข้าถึงชุมชน(ชมคลิป )

 

"จากนี้ไปจะต่อยอดให้ข้าราชการได้ลองมาเป็นเด็กวัด คิดดีทำดีปฏิบัติดี และเมื่อเข้าใจถ่องแท้แล้วก็จะไปถ่ายทอดให้กับพุทธศาสนิกชนได้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป"

 

 

"ผู้ว่าฯขจร"  บอกว่า  ในช่วงนี้มักมีข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับพระสงฆ์จำนวนมาก จึงคิดว่าว่าจะทำอย่างไรที่ช่วยเผยแพร่การปฏิบัติศาสนกิจของพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ประกอบกับ จังหวัดสมุทรสงครามมีโครงการชูธรรมนำชีวิต ด้วยการนำข้าราชการเข้าวัดทุกวันพระอยู่แล้ว

 

แต่ที่ผ่านมาก็เพียงแค่หิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญทุกเช้าอย่างเดียว ไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนของพระภิกษุสงฆ์ วันนี้จึงได้อาสามาเป็นเด็กวัดที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ซึ่งเจ้าอาวาสเดินบิณฑบาตทุกวันเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่

 

ทั้งนี้เพื่อเรียนรู้การบิณฑบาต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ ที่ต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดมาบิณฑบาตโปรดญาติโยม ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้คนทั้งหลายจะได้พบเห็นพระเณรออกบิณฑบาตด้วยอาการอันสำรวม มีสายตาที่ทอดลง เดินโดยเท้าเปล่า คนส่วนใหญ่มักเกิดศรัทธาเมื่อพบเห็นพระเณรออกบิณฑบาต ด้วยอาการอันน่าเลื่อมใส แม้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ไม่ได้เป็นชาวพุทธก็ยังชื่นชมต่อกิจวัตรอันประกอบไปด้วยความสำรวมระวังนี้ ซึ่งก็ได้เห็นว่าพระสงฆ์ปฏิบัติดีฎิบัติชอบที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือยังมีอีกมาก  

 

นอกจากนี้การออกเดินบิณฑบาตครั้งนี้ ได้พบปะกับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม ทำให้ทราบถึงบริบทต่าง ๆ ในทุกสถานะ เพื่อนำมาพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดด้วย


อย่างไรก็ตาม จากนี้ไปจะต่อยอดให้ข้าราชการได้ลองมาเป็นเด็กวัด คิดดีทำดีปฏิบัติดี และเมื่อเข้าใจถ่องแท้แล้วก็จะไปถ่ายทอดให้กับพุทธศาสนิกชนได้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่คู่กับชาติไทยตลอดไป
 

ชมคลิป>>>

 

 

ขอบคุณข้อมูล - สำนักงานประชาสัมพันธ์สมุทรสงคราม