svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ครม.ซุ่มผ่านวาระลับ ยุติพิพาท"ฟิลลิป มอร์ริส"แลกเปิดทางการค้า

04 พฤษภาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

"ครม." ซุ่มเห็นชอบวาระลับ ข้อตกลง ยุติข้อพิพาท "ฟิลลิป มอร์ริส" แลก "ฟิลิปปินส์" ไม่ตอบโต้ทางการค้ากับ "ไทย" หลังยืดเยื้อ กรณีเลี่ยงนำเข้าภาษีบุหรี่

4 พฤษภาคม 2565 รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 พ.ค.ที่ผ่านมา  เผยว่า ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระลับมาก (ริมแดง) ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างฟิลิปปินส์กับไทยในองค์การการค้าโลก (WTO) กรณีที่ไทยฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัท ฟิลลิป มอร์ริส จากการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรนำเข้าบุหรี่ โดยกระทรวงการคลังได้ขอความเห็นชอบและขออนุมัติลงนามร่าง Uberstanding between the Philippines and Thailand on agreed procedures towords a comprehensive settlement of the dispute in Thailand-customs and fiscal measures on cigarettes from the Philippines โดยสาระสำคัญคือ ฟิลิปปินส์จะไม่ขอใช้สิทธิ์ตอบโต้ทางการค้ากับไทยเพิ่มเติมอีก และการสืบสวนสอบสวนใดๆจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งไทยตกลงว่าจะทำตามข้อตกลงดังกล่าวนี้ด้วย

 

ครม.ซุ่มผ่านวาระลับ ยุติพิพาท\"ฟิลลิป มอร์ริส\"แลกเปิดทางการค้า

โดยรัฐมนตรีคนหนึ่งได้อธิบายว่า ไทยมีการลงทุนในฟิลิปปินส์จำนวนมาก ถ้ามีการตอบโต้การค้ากันเกิดขึ้นจะมีปัญหา จึงน่าจะคุยกันและไม่ควรมีการฟ้องกันเพิ่มเติมอีก ทั้งนี้ที่ประชุมครม.ได้มีมติเห็นชอบให้มีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าวต่อไป โดยถือว่าเรื่องข้อพิพาทดังกล่าวที่เกิดขึ้นมานานเป็นอันจบ

 

ขณะที่นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เสนอแนะว่า อยากให้ไปดูที่ฝ่ายค้านเคยอภิปรายเรื่องนี้ไว้ในสภา และดูว่าสัญญา ข้อตกลงตอบโจทย์ที่ฝ่ายค้ายเคยถามมาหรือไม่ ซึ่งทางนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลังได้รับที่จะไปดู

logoline