svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"เช็กด่วน"เห็นชอบ เวนคืนที่ดิน บางเขน-สายไหม ขยายถนน ต้องจ่าย 1.3 พันล้าน

03 พฤษภาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ครม. เห็นชอบร่างพรฎ.เวนคืนในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน และแขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เพือขยายถนน เผยใช้งบกทม.จ่าย 1.3 พันล้านค่าเวนคืน เช็กเลยตรงไหนบ้าง

 

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.65   น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน และแขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว

 

เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนรามอินทรากับถนนเทพรักษ์ มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณสามแยกลาดปลาเค้า ถนนรามอินทรา มุ่งหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขนานระหว่างซอยรามอินทรา 17 และซอยรามอินทรา 19 ไปบรรจบถนนเทพรักษ์ ขนาดเขตทางกว้าง 30 เมตร ยาวประมาณ 2,200 เมตร โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 6 ช่องจราจร ไป – กลับ เพื่อบรรเทาความหนาแน่นของการจราจรในพื้นที่เขตบางเขนและเขตสายไหม

 

ทั้งนี้ กทม. จำเป็นต้องกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด โดยให้เริ่มต้นเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ใช้บังคับทั้งนี้กทม.ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว

 

โดยประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ และทางสำนักงบประมาณได้แจ้งว่า กทม.มีแผนการจัดกรรมสิทธิ์และการเบิกจ่ายค่าทดแทน ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 – ธันวาคม 2567 ประมาณการค่าจัดกรรมสิทธิ์จำนวน 1,321 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณของกทม.

logoline