svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ฮือฮา ครม.เห็นชอบแต่งตั้งโฆษกศบค."นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน" บอร์ดธ.ออมสิน

03 พฤษภาคม 2565
3.4 k

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่รมว.คลังเสนอ แต่งตั้ง โฆษกศบค. "นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน" นั่งคณะกรรมการธนาคารออมสิน

 

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.65  ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน  ได้มีการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการหลายคณะ โดยหนึ่งในคณะที่น่าสนใจ ครม.เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารออมสิน มีรายชื่อ "นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน" โฆษกศบค. ร่วมเป็นบอร์ดธ.ออมสินด้วย 

 

ทั้งนี้  ครม.มีมติอนุมัติตามที่รมว.คลังเสนอ ให้คณะกรรมการธนาคารออมสินมีจำนวนเกินสิบเอ็ดคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน (นับรวมประธานกรรมการและกรรมการอื่นที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และผู้อำนวยการธนาคารออมสินซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง)

 

ตามมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพิ่มเติม จำนวน 4 คน ดังนี้   

  •  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนามัย ดำเนตร  
  •   2. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์  
  •   3. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์   
  •   4. นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน 

    

นพ.ทวีศิลป์  วิษณุโยธิน  โฆษกศบค. เป็น บอร์ดธ.ออมสิน   

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 


สำหรับในรายของ"นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน" ตกเป็นที่จับตามอง เนื่องจาก ก่อนหน้านี้ รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  ได้แต่งตั้งให้เป็น โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ​ หรือ ศบค. ทำหน้าที่สื่อสารต่อประชาชนในสภาวะสถานการณ์การระบาดทั่วของโคโรนาไวรัสในประเทศไทย พ.ศ. 2563 ปัจจุบันเป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

 

"นพ.ทวีศิลป์"  เป็นข้าราชการอาวุโส สังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้ย้ายมาอยู่กับทางกระทรวงสาธารณสุข เริ่มจากการเป็นโฆษกกรมสุขภาพจิต แล้วขึ้นเป็นผู้อำนวยการสำนักสุขภาพจิตและสังคม พร้อมดำรงตำแหน่งโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กระทั่ง ที่ประชุมครม.วันนี้ ( 3 พ.ค.65 ) เห็นชอบ ให้เป็น บอร์ดธนาคารออมสิน อีกตำแหน่ง