เปิดแล้ววันนี้ 3 ด่านที่หนองคาย รับคนลาวและต่างชาติเข้าประเทศ หลังจังหวัดออกประกาศเป็นทางการ แต่คนยังเข้าประเทศน้อย ทุกขั้นตอนยังอยู่ในมาตรการป้องกันการระบาดโควิด 19      

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

1 พ.ค.65 เป็นวันแรกที่จังหวัดหนองคายเปิดให้คนลาวและคนต่างชาติเดินทางเข้ามาในจังหวัดหนองคายได้ หลังจากที่ต้องระงับการเดินทางมาตั้งแต่ช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 เมื่อ 3 ปีที่แล้ว โดยบรรยากาศที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย ในช่วงเช้าตั้งแต่เปิดด่านตามปกติในเวลา 05.00 น. ก็ได้มีชาวลาวเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ทุกคนต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบโดส มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศประจำด่านพรมแดนฯ จากนั้นเข้าสู่กระบวนการตรวจวัดอุณหภูมิผ่านมอนิเตอร์ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตพฤติกรรมและบุคคลต้องสงสัยอยู่ตลอด แล้วจึงจะเข้าสู่พิธีการผ่านแดนกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคายและศุลกากรหนองคายตามลำดับ วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดด่านให้เข้าประเทศได้ มีประชาชนจำนวนไม่มากเดินทางเข้ามา ทั้งนี้เป็นไปตามความคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่ว่าในช่วงแรกเป็นเหมือนการประเมินสถานการณ์ของคนลาวและคนต่างชาติก่อนถึงมาตรการการเดินทางเข้าประเทศในช่วงโควิดคลี่คลาย หลังจากนั้นจึงค่อยจะมีคนเดินทางเข้าประเทศมากขึ้น

เริ่มเปิด3ด่านรับคนลาวเข้าประเทศวันแรกไม่คึกคัก

ทั้งนี้ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดหนองคาย ได้ออกประกาศจังหวัดหนองคาย เรื่อง การเดินทางเข้าราชอาณาจักรของบุคคณ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศทางบกผ่านจุดผ่านแดนถาวร อำเภอเมืองหนองคาย โดยระบุว่าจังหวัดหนองคายได้ระงับการเดินทางเข้าออกจุดผ่านแดนถาวร ท่าเรือหนองคาย และด่านตรวจคนเข้าเมืองสถานีรถไฟหนองคายเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา โดยที่สถานการณ์โรคโควิด 19 ในปัจจุบันมีแนวโน้มคลี่คลายลง

เริ่มเปิด3ด่านรับคนลาวเข้าประเทศวันแรกไม่คึกคัก

สอดคล้องกับสถานการณ์ทั่วโลกที่หลายประเทศได้เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคให้เปิดประเทศควบคู่ไปกับการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนให้ใกล้เคียงกับภาวะปกติ รัฐบาลโดยข้อเสนอของฝ่ายสาธารณสุขจึงได้พิจารณาผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ด้วยการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 จุดผ่านแดนถาวรท่าเรือหนองคาย และด่านตรวจคนเข้าเมืองสถานีรถไฟหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2565 เป็นต้นไป

เริ่มเปิด3ด่านรับคนลาวเข้าประเทศวันแรกไม่คึกคัก

ภาพ/ข่าว : กำธร กองสมบัติ สำนักข่าวเนชั่น จ.หนองคาย