svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

นายกฯ กำชับศธ. เตรียมมาตรการสธ.รับ"เปิดเรียน"แบบ On Site ฝ่า"โควิด-19"

01 พฤษภาคม 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

"นายกฯ" หนุน ศธ. ฝ่า"โควิด-19"เดินหน้าโครงการ“พาน้องกลับมาเรียน” ระบุ พัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา ป้องกันเด็กนักเรียนหลุดออกจากระบบ ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม และให้ เตรียมพร้อมมาตรการสาธารณสุขก่อนเปิดเรียนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 1 กลางเดือนนี้

 

นายกฯ กำชับศธ. เตรียมมาตรการสธ.รับ\"เปิดเรียน\"แบบ On Site ฝ่า\"โควิด-19\"

 

1 พฤษภาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค. มอบกระทรวงศึกษาธิการ กำชับสถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขสำหรับสถานศึกษา  ตามแนวทาง 7 มาตรการเข้ม ได้แก่ 

 

1.ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID อย่างต่อเนื่อง

2.ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย  Small Bubble    

3.อาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ

4.อนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ ขยะ

5.School Isolation มีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อม

6.Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน

และ 7.School Pass นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ได้รับวัคซีนจำนวนมากที่สุดอย่างน้อย 85 %   เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ก่อนโรงเรียนจะเริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1 รูปแบบ On Site ในกลางเดือนนี้ 

 

 

ทั้งนี้  นายกรัฐมนตรี ยังสนับสนุนกระทรวงศึกษาฯในการดำเนินการภายใต้โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา ตรวจสอบ และติดตาม การเข้าเรียนของนักเรียน รวมทั้งตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน เพื่อพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งยังป้องกันเด็กนักเรียนหลุดออกจากระบบ  และยังเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม 

 

นายกฯ กำชับศธ. เตรียมมาตรการสธ.รับ\"เปิดเรียน\"แบบ On Site ฝ่า\"โควิด-19\"

logoline