svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"สั่งกินอสุจิ"ไม่ใช่ลงโทษแต่ลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์!

30 เมษายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

จริงๆ แล้วการลงทัณฑ์ทหารที่กระทำผิดวินัย ไม่ใช่จะทำได้ตามอำเภอใจในฐานะผู้มีอำนาจหรือมียศเหนือกว่า แต่ทุกอย่างถูกควบคุมโดย พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476 ซึ่งยังคงบังคับใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน

"พฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดวินัยทหาร" เนื้อหาในกฎหมายกำหนดตัวอย่างการกระทำผิดวินัยทหารเอาไว้ 9 ประการ ได้แก่

 

\"สั่งกินอสุจิ\"ไม่ใช่ลงโทษแต่ลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์!

 

1.ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน

 

2.ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย

 

3.ไม่รักษามรรยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร

 

4.ก่อให้แตกความสามัคคีในคณะทหาร

 

5.เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ

 

6.กล่าวคำเท็จ

 

7.ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร

 

8.ไม่ตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิดตามโทษานุโทษ

 

9.เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา

 

เมื่อทหารกระทำผิดวินัย ก็จะต้องถูกลงทัณฑ์ ซึ่งทัณฑ์ที่จะลงแก่ผู้กระทำผิดนั้น กำหนดไว้ 5 สถานเท่านั้น คือ 

 

1.ภาคทัณฑ์ 

 

2.ทัณฑกรรม 

 

3.กัก 

 

4.ขัง 

 

5.จำขัง 

 

กฎหมายยังได้นิยามความหมายของทัณฑ์แต่ละประเภทเอาไว้ด้วยอย่างชัดเจน ได้แก่

 

ภาคทัณฑ์ คือ ผู้กระทำผิดมีความผิดอันควรต้องรับทัณฑ์สถานหนึ่งสถานใดใน 5 สถาน แต่มีเหตุอันควรปราณี จึงเป็นแต่แสดงความผิดของผู้นั้นให้ปรากฏ หรือให้ทำทัณฑ์บนไว้

\"สั่งกินอสุจิ\"ไม่ใช่ลงโทษแต่ลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์!

 

ทัณฑกรรม คือ ให้กระทำการสุขา การโยธา ฯลฯ เพิ่มจากหน้าที่ประจำซึ่งตนจะต้องปฏิบัติอยู่แล้ว หรือปรับให้อยู่เวรยามนอกจากหน้าที่ประจำ

 

กัก คือ กักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามแต่จะกำหนดให้

 

ขัง คือ ขังในที่ควบคุมแต่เฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลายคนแล้วแต่คำสั่ง

 

จำขัง คือ ขังโดยส่งไปฝากให้อยู่ในความควบคุมของเรือนจำทหาร

 

กฎหมายยังบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า นอกจากทัณฑ์ 5 สถานนี้แล้ว ห้ามมิให้คิดขึ้นใหม่ หรือใช้วิธีลงทัณฑ์อย่างอื่นเป็นอันขาด

"ข่าวข้นคนข่าว" ได้ข้อมูลจากนายทหารในกองทัพว่า การสั่งยึดพื้นหรือวิ่งเพื่อลงโทษนั้น ไม่ใช่การลงทัณฑ์ แต่ถือเป็นการ "ปรับปรุงวินัย" จะใช้กับการทำกระผิดวินัยเล็กน้อย หรือใช้ควบคู่กับโทษทางวินัย 5 สถาน เช่น หากทหารหนีเที่ยว ก็จะเข้าพฤติกรรมผิดวินัยในหัวข้อ "ละทิ้งหน้าที่ราชการ" ก็อาจถูกสั่งลงทัณฑ์สถานใดสถานหนึ่งใน 5 สถาน พร้อมปรับปรุงวินัยไปพร้อมกัน แต่การปรับปรุงวินัย มีท่าพื้นฐานให้ทำได้เพียง 3 ท่าเท่านั้น คือ ยึดพื้น สก๊อตจัมพ์ (หรือลุกนั่ง) และวิ่ง

 

\"สั่งกินอสุจิ\"ไม่ใช่ลงโทษแต่ลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์!

 

ส่วนการปรับปรุงวินัยโดยใช้ท่าแปลกๆ นั้น นายทหารจากกองทัพอธิบายว่า บางหน่วยที่เป็นหน่วยรบ หรือหน่วยที่ต้องใช้การฝึกอย่างหนัก อาจเพิ่มท่าการปรับปรุงวินัยนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ได้ เช่น ม้วนหน้า ปั่นจิ้งหรีด หรือ แทงปลาไหล 

 

แต่หลักการก็คือต้องไม่ถูกเนื้อต้องตัวผู้ที่ถูกลงทัณฑ์หรือปรับปรุงวินัย เหตุผลก็เพื่อป้องกันการลุกลามบานปลายจนกลายเป็นการทำร้ายร่างกาย ซึ่งเข้าข่ายผิดกฎหมายอาญาและละเมิดสิทธิมนุษยชน ฉะนั้นการเตะ ต่อย ซ้อม กระทืบ หรือการทรมานแบบใดๆ ก็ตาม ล้วนผิดกฎหมาย ผู้ที่สั่งการย่อมมีความผิดทั้งทางอาญาและวินัย

 

ส่วนกรณีล่าสุด บังคับให้กินน้ำอสุจิของตนเองผสมน้ำปลานั้น แม้จะไม่ใช่การทำร้ายร่างกาย แต่เข้าข่ายลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จึงไม่ใช่รูปแบบการลงโทษที่ถูกต้อง และไม่ใช่การปรับปรุงวินัยด้วย

 

แน่นอนว่าการคิดและสั่งอะไรแผลงๆ จากคนเพียงคนเดียว แม้ไม่ใช่นโยบายของกองทัพ แต่ก็ส่งผลให้ทั้งกองทัพได้รับความเสียหาย ยิ่งในยุคโซเชียลมีเดียแบบนี้ ยิ่งส่งผลสะเทือนร้ายแรง และอาจลุกลามไปเป็นภาพลบของกองทัพ รวมถึงกระแสต่อต้านการเกณฑ์ทหารที่มีอยู่แล้วให้มีน้ำหนักมากขึ้นด้วย

logoline