svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

เลขาฯเครือข่ายภาคปชช.ร้องนายกฯ ตรึงราคาดีเซล 30 บาทต่อลิตรออกไปอีก 3 เดือน

27 เมษายน 2565

เลขาฯเครือข่ายภาคประชาชน ทำหนังสือถึงนายกฯ ให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซล 30 บาทต่อลิตร ออกไปจนถึง ก.ค.65 พร้อมแนะ 4 ข้อแก้ไขราคาน้ำมันแพง

27 เมษายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษณ์ สุริยผล เลขาธิการเครือข่ายภาคประชาชน ทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายภาครัฐ น้ำมันแพง ว่า เรื่อง ขอให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรต่อไปอีก 3 เดือน โดยระบุว่า

เลขาฯเครือข่ายภาคปชช.ร้องนายกฯ ตรึงราคาดีเซล 30 บาทต่อลิตรออกไปอีก 3 เดือน

ตามที่เครือข่ายภาคประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายภาครัฐ น้ำมันแพง สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาคมการขนส่งทุกภูมิภาค สมาคมสหกรณ์การแท็กซี่ ได้เรียกร้องให้รัฐบาล ลดราคาน้ำมันดีเซล ที่กระทรวงการพลังงานหลายๆครั้งตามที่เป็นข่าวที่ผ่านมานั้น เพื่อให้รัฐบาลหยุดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล และงดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน ต่อมารัฐบาล ครม.และกระทรวงพลังงาน ได้มีมติให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซล 28 บาทต่อลิตร งดเก็บภาษีน้ำมัน 3 บาทต่อลิตร เพื่อตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร ไปถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้

ดังนั้นในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 รัฐบาลจะประกาศให้ราคาน้ำมันดีเซลลอยตัวไปตามกลไกของตลาดโลก คาดว่า ราคาน้ำมันดีเซล จะปรับราคาสูงขึ้นที่ลิตรละ 35 บาทต่อลิตรนั้น เครือข่ายภาคประชาชนเห็นว่า พี่น้องประชาชนกำลังผจญพิษภัยกับปัญหาเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับสงครามรัสเซียกับยูเครน ยิ่งทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ ลงไปอีก น้ำมันดีเซลคือต้นทุน ต้นทางของภาคการผลิต ภาคการขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคท่องเที่ยวและภาคเกษตร น้ำมัน คือ สิ่งจำเป็น ไม่ใช่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ตามที่รัฐมนตรีพลังงานพูด ทุกวันนี้ ประชาชน ประหยัด อดอยาก อดออมมากที่สุดแล้ว

 

ถ้ารัฐปล่อยให้ราคาน้ำมันดีเซลลอยตัวราคาจะปรับขึ้นสูงอีก 5 บาทต่อลิตร ตกราคาลิตรละ 35 บาทต่อลิตร เป็นราคาที่แพงและโหดร้ายมากที่สุด สินค้าบริโภคอุปโภค ผัก หมู เห็ด เป็ด ไก่ ข้าวสาร น้ำตาล น้ำปลา น้ำมัน ค่าขนส่ง สินค้าต่างๆ วัสดุก่อสร้าง จะปรับขึ้นตามราคาน้ำมันแพงไปด้วย

 

ประชาชน ผู้ประกอบการภาคธุรกิจต่างๆ จะได้รับความเดือดร้อนกันทั้งประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการบริหารพลังงาน (กบง.) เครือข่ายภาคประชาชน ขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมบริหารพลังงานแห่งชาติ (กทช.) ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน ให้มีความสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

เลขาฯเครือข่ายภาคปชช.ร้องนายกฯ ตรึงราคาดีเซล 30 บาทต่อลิตรออกไปอีก 3 เดือน

  • 1. ขอให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ต่อไปอีก 3 เดือน ไปถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2565
  • 2.ยกเลิกการเก็บภาษีสรรพสามิต ที่ซ้ำซ้อนเกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันทั้งหมดออกไปก่อน 3 เดือน เพื่อให้ราคาน้ำมันลดลงได้ 5 บาทต่อลิตร
  • 3.ขอให้ยกเลิก เก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน เป็นเวลา 3 เดือน
  • 4.ถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาน้ำมันแพงไม่ได้ ขอให้ท่านายกรัฐมนตรี ปลด ปรับรัฐมนตรีว่า กระทรวงพลังงานออกไป

 

จึงกราบเรียนมายัง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ได้โปรดพิจารณาให้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ต่อไปอีก 3 เดือน ถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2565 ตามข้อเสนอแนะแนวทางดังกล่าวข้างต้นด้วย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนต่อไป

เลขาฯเครือข่ายภาคปชช.ร้องนายกฯ ตรึงราคาดีเซล 30 บาทต่อลิตรออกไปอีก 3 เดือน