svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด วันนี้กทม.สูงสุด 3,292 ราย

27 เมษายน 2565
1.6 k

อัปเดตยอด 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุดวันนี้ กทม.สูงสุดยอด 3,392 ราย ขอนแก่น มาแรงครองอันดับสอง 687 ราย ขณะที่ ศบค.เฝ้าระวัง จ.ศรีสะเกษอย่างใกล้ชิด

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,887 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 14,816 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 71 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,986,136 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 18,919 ราย หายป่วยสะสม 1,849,966 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 162,967 ราย เสียชีวิต 125 ราย

รายงานข้อมูลโควิด ณ วันพุธที่ 27 เมษายน 2565  เวลา 11.30 น.

10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด วันนี้กทม.สูงสุด 3,292 ราย
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
ผู้ป่วยรายใหม่ 14,887 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,986,136 ราย
หายป่วยแล้ว 1,849,966 ราย
เสียชีวิตสะสม 6,446 ราย
---------
 

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,209,571 ราย
หายป่วยแล้ว 4,018,460 ราย
เสียชีวิตสะสม 28,144 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 26 เมษายน 2565
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 132,825,666 โดส

10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด วันนี้กทม.สูงสุด 3,292 ราย

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ยอดผู้ติดเชื้อรวม 510,837,733 ราย

อาการรุนแรง 42,215 ราย

รักษาหายแล้ว 464,046,721 ราย

เสียชีวิต 6,249,012 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 82,789,716 ราย

2. อินเดีย จำนวน 43,065,666 ราย

3. บราซิล จำนวน 30,378,061 ราย

4. ฝรั่งเศส จำนวน 28,415,413 ราย

5. เยอรมนี จำนวน 24,363,379 ราย

10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด วันนี้กทม.สูงสุด 3,292 ราย

ล่าสุด ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 4,209,571 ราย

 

อัปเดตยอด 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุดวันนี้ กทม.สูงสุด 3,373 ราย ขอนแก่น ครองอันดับสอง 687 ราย ศบค.เฝ้าระวังศรีสะเกษอย่างใกล้ชิด

10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด วันนี้กทม.สูงสุด 3,292 ราย

10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่สูงสุด

1.กรุงเทพมหานคร 3,292 ราย

2.ขอนแก่น 687 ราย

3.ศรีสะเกษ 610 ราย

4.บุรีรัมย์ 537 ราย

5.ชลบุรี 533 ราย

6.สมุทรปราการ 452 ราย

7.มหาสารคาม 374 ราย

8.อุบลราชธานี 336 ราย

9.หนองคาย 326 ราย

10.ฉะเชิงเทรา 312 ราย

 

ยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ ตามรายภาค 

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 จำนวน 14,771 ราย

หมายเหตุ ** แหล่งอ้างอิงกระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ เวลา 01:00 น.

 

10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด วันนี้กทม.สูงสุด 3,292 ราย

10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด วันนี้กทม.สูงสุด 3,292 ราย

10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด วันนี้กทม.สูงสุด 3,292 ราย 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด วันนี้กทม.สูงสุด 3,292 ราย

 

สรุปจำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 26 เม.ย. 2565)
รวม 132,825,666 โดส ใน 77 จังหวัด
ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 26 เมษายน 2565 
ยอดฉีดทั่วประเทศ 132,459 โดส
 เข็มที่ 1 : 21,514 ราย
 เข็มที่ 2 : 46,860 ราย
 เข็มที่ 3 : 64,085 ราย
----------------------------
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 56,184,323 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 51,074,520 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 25,566,823 ราย
10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด วันนี้กทม.สูงสุด 3,292 ราย

ขอขอบคุณแหล่งข้อมูล : MOPH-IC

 

10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด วันนี้กทม.สูงสุด 3,292 ราย

สปส. ยกระดับบริการจ่ายประโยชน์ทดแทนตาม “ใบรับรองแพทย์-บิลอิเล็กทรอนิกส์” โหลดผ่าน แอปฯ ‘หมอพร้อม’

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ล่าสุดกระทรวงแรงงาน โดย สปส. ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข นำระบบการออกใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ (MOPH Certificate) มาใช้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการใช้ใบรับรองแพทย์สำหรับทำธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือให้กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการพัฒนาระบบสุขภาพ แบบ Digital Health

การนำใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานในครั้งนี้ จะส่งผลดีไปยังผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เช่น นำไปใช้ในการสมัครงาน ลาป่วย หลักฐานในการประกอบการวินิจฉัยสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทนจากสำนักงานประกันสังคม อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทาง ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปฯ “หมอพร้อม” ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วขึ้น สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ป้องกันการปลอมแปลง ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถโหลดเอกสารใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด และกรณีใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ยื่นประกอบการวินิจฉัยขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก

 

ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วม ออกเอกสารใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข https://mohpromt.moph.go.th/mpc/mophcertificate/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด วันนี้กทม.สูงสุด 3,292 ราย