svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ภูมิภาค

อบจ.สงขลาเคลียร์จบ 23 รพ.สต.สมัครใจถ่ายโอนอำนาจ

26 เมษายน 2565
499

นายกองค์การบริหารจังหวัดสงขลา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ รพ.สต. 7 อำเภอพร้อมเคลียร์ปมงบประมาณในการถ่ายโอนการบริหารงานของรพ.สต.มาอบจ.ขณะนี้ 23 รพ.สต.สงขลาสมัครใจเข้าร่วมกับอบจ.แล้ว

ความคืบหน้าในการดำเนินการถ่ายโอนบุคลากรด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั่วประเทศ หลังจากวานนี้(25 เม.ย.65) มีตัวแทนจาก 49 อบจ.เข้าร่วมชี้แจงงบประมาณที่กระทรวงสาธารณสุขและได้ข้อยุติแล้วนั้น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร

ล่าสุดวันนี้(26 เม.ย.65) ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิงหนคร จ.สงขลา นายไพเจน  มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารจังหวัดสงขลา เดินทางมอบเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ รพ.สต. ทั้ง 27 แห่ง ใน 7 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้นกว่า 900,000 บาท

นายกอบจ.สงขลามอบอุปกรณ์เวชภัณฑ์แก่รพ.สต.
 

นายไพเจน  มากสุวรรณ์ นายกอบจ.สงขลา เปิดเผยว่า ตอนนี้มีรพ.สต.ที่แจ้งความจำนงค์มาอยู่กับอบจ.แล้วมี 23 แห่ง ที่นี้ในการจัดสรรงบประมาณนั้นแต่เดิมแจ้งว่าให้แต่ 6 แห่งแต่หลังจากวานนี้(25 เม.ย.) ให้ทุกอบจ.ไปชี้แจงเรื่องงบประมาณกันที่กระทรวงสาธารณสุขก็ตกลงแล้วว่าจะให้งบประมาณมาทั้งหมด 23 แห่ง

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกอบจ.สงขลา

"ซึ่งการจัดสรรงบประมาณแต่ละที่มากน้อยไม่เท่ากันเพราะรพ.สต.มีทั้งทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยขนาดเล็กได้งบประมาณ 4 แสน ขนาดกลางได้ 6.5 แสน และขนาดใหญ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1 ล้านบาท ณ ตอนนี้เมื่อเคลียร์เรื่องงบประมาณลงตัวก็ไม่พบปัญหาในการถ่ายโอนแต่อย่างใด" นายกอบจ.สงขลากล่าว

ซึ่งขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็มีกองสาธารณสุขแล้วทั้งบุคลากรและงบประมาณก็ถือว่ามีความพร้อมในการบริการเหมือนเดิมแค่เพียงเปลี่ยนการบริหารงานจากกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นายกอบจ.สงขลาพร้อมรับโอนถ่ายอำนาจรพ.สต.

 

ภาพ/ข่าว : วิกันดา ขันธ์แก้ว สำนักข่าวเนชั่น