รองโฆษกตร. ชี้แจง ประเด็น การออกหนังสือคำสั่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกรุงเทพมหานครฯ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 26 เมษายน 2565 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รอง โฆษก ตร.) ชี้แจงกรณีสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกหนังสือคำสั่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นกรุงเทพมหานครฯ ว่า เมื่อปลายเดือน มีนาคม ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ซึ่งตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ข้อ 51 เมื่อ กทม. ประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (ผอ.การเลือกตั้ง ประจำ กทม.) ประสานกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.)เพื่อขอให้จัดตำรวจเป็นเจ้าพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำที่เลือกตั้ง อย่างน้อยที่เลือกตั้งละ 2 คน

 

ผอ.การเลือกตั้ง ประจำ กทม. จึงได้มีหนังสือมายัง บช.น.  ขอสนับสนุนตำรวจในการรักษาความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง เพื่อให้ภารกิจการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย ในการจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  มอบหมายให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์  ผบ.ตร. ลงไปกำกับดูแลพร้อมติดตามประเมินสถานการณ์ ด้านการข่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้ง รวมถึง ภารกิจการรักษาความสงบในพื้นที่ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มาใช้บริการตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ 

ทั้งนี้  บช.น. ได้จัดกำลังตำรวจสนับสนุนภารกิจ โดยต้องใช้กำลังในการรักษาความสงบเรียบร้อยก่อนวันเลือกตั้ง การรักษาความสงบเรียบร้อยในวันเลือกตั้ง โดยเฉพาะกำลังรักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ซึ่งมีจำนวน 6,817 หน่วย และกำลังที่ปฏิบัติหน้าที่ปกติในวันเลือกตั้งซึ่งกำลังของ ตำรวจในสังกัด บช.น. ไม่เพียงพอในการปฏิบัติภารกิจ เนื่องจากในหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยต้องมีเจ้าหน้าที่หลายส่วนที่ทำหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อสืบสวนหาข่าว เพื่อเป็นชุดเคลื่อนที่เร็ว รวมถึงเพื่อคอยจัดการการจราจร เป็นต้น จึงได้มีการร้องขอกำลังเพื่อสนับสนุนภารกิจดังกล่าวมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งการเลือกตั้งที่ผ่านมา บช.น. ก็ร้องขอกำลังจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อคอยสนับสนุนภารกิจลักษณะดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 

ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ว่า จะนำตำรวจมาเพื่อเลือกตั้งนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอยืนยันว่า ไม่เป็นความจริง  เนื่องจากในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวมถึงบุคคลต้องห้ามที่ไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ และการจำกัดสิทธิทางการเมือง กรณีไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. โดยไม่เหตุผลอันสมควรด้วย ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้แล้ว

จากคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าว จะเห็นได้ว่า ตำรวจที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่างๆ เพื่อช่วยในการสนับสนุนกำลังในการปฏิบัติภารกิจ หากขาดคุณสมบัติก็ไม่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.  หรือแม้แต่ ตำรวจที่ปฏิบัติงานอยู่ใน บช.น.  หากมิได้มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ประชาชนจึงมั่นใจได้ว่าการเลือกตั้ง จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและเป็นไปตามระเบียบบังคับ

 

รองโฆษกตร. กล่าวว่า ผบ.ตร. ได้เน้นย้ำให้ ตำรวจ วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยให้ผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปกำกับดูแล กำชับการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย ตำรวจในพื้นที่รับผิดชอบ มีการเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์ด้านการข่าว การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หน่วยเลือกตั้งโดยแบ่งภารกิจเป็นก่อนเลือกตั้ง ขณะเลือกตั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิด พ.ร.บ.การเลือกตั้งฯ และหากพบการกระทำความผิดก็จะเร่งรัดการสืบสวนสอบสวน หาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

 

นอกจากนี้ หากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งไปยัง Call Center สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด