svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

พรรคการเมืองเปิดเวทีสัญจร ฟังเสียงคนจน ครั้งที่ 2 ถกปัญหาเน้นสิทธิเกษตรกร

25 เมษายน 2565

พรรคการเมืองเปิดเวทีสัญจร “พรรคการเมืองฟังเสียงคนจน” ครั้งที่ 2 ที่ จ.สุรินทร์ ถกปัญหาการผลิต เน้นเรื่องสิทธิเกษตรกร

วันนี้ (25 เม.ย.) ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ภาคประชาสังคม นำโดย เครือข่ายสมัชชาคนจน 72 องค์กร ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคีคนจน เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายนักวิชาการและสื่อมวลชน ฯลฯ เดินหน้าโครงการเวทีสัญจร “พรรคการเมืองฟังเสียงคนจน” ครั้งที่ 2 : “สิทธิเกษตรกร สินค้าราคาแพง ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรสูง ราคาผลิตผลทางการเกษตรตกต่ำ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร" เพื่อรณรงค์ในการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ และร่างเป็นนโยบายพรรคการเมือง

 

ในที่ประชุมแต่ละกลุ่มสะท้อนความเดือดร้อนของกลุ่มตัวเองให้ตัวแทนพรรคการเมือง 7 พรรคได้รับทราบ เพื่อนำไปแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือกำหนดเป็นนโยบายพรรค เช่น ปัญหาที่ทำกิน ที่เกษตรกรไม่มีเอกสารสิทธิของตนเอง ถูกขับไล่ออกจากที่ดินของตัวเอง จึงเสนอให้ ส.ส. หรือพรรคการเมืองออกกฎหมายจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกร  โดยเวทีดังกล่าวได้เชิญตัวพรรคการเมืองมาร่วมแสดงความคิดเห็น “สิทธิเกษตรกร สินค้าราคาแพง ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรสูง ราคาผลิตผลทางการเกษตรตกต่ำ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร" 

 

เวทีสัญจร “พรรคการเมืองฟังเสียงคนจน” ครั้งที่ 2 จ.สุรินทร์
 

นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ฝ่ายนโยบาย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ มองว่า ปัญหาของเกษตรกรเกิดจากรัฐไม่เชื่อมั่นในตัวเกษตรกรว่าสามารถทำมาหากินได้ด้วยตัวเอง สัดส่วนการช่วยเหลือ หาแหล่งเงินกู้ ถือเป็นอุปสรรคในการทำมาหากินของเกษตรกร 

 

นางสาวศิริกัญญา ได้ยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในขณะนี้ คือปัญหาราคาปุ๋ยแพง รัฐยังไม่ได้ให้การช่วยเหลือ จนถึงวันนี้ยังไม่มีเม็ดเงินลงไปแก้ไขปัญหาราคาแพง เพียงแต่รัฐไปขอให้นายทุนลดราคาปุ๋ยลงมา แต่ไม่เคยให้งบไปอุดหนุนเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาราคาปุ๋ยแพง ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับตัวเองได้ ดังน้้น ถ้ารัฐไม่ยื่นมือเข้าไปช่วย หรือแก้กฎหมายที่ยังกดทับประชาชน ประชาชนก็ยังไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ 

 

 

เวทีสัญจร “พรรคการเมืองฟังเสียงคนจน” ครั้งที่ 2 จ.สุรินทร์

ด้าน พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ และเลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่า เปรียบเกษตรกรเป็นยุ้งฉางของแผ่นดิน ที่ดินคือเงินของประชาชน ดังนั้นรัฐต้องพยายามรักษาผลประโยชน์ของเกษตกร เกษตรกรไม่สามารถทำกินกลางอากาศได้ สังคมใดไม่มีเกษตรกรจะอยู่อย่างลำบาก คนเป็นเกษตรกรต้องมีกรรมสิทธิและมีสิทธิในที่ดินทำกิน รัฐต้องกล้านำที่ดินเป็นรัฐสวัสดิการให้ได้ 

 

พันตำรวจเอกทวี  กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่รัฐต้องกล้าเอาสิทธิชุมชนขึ้นมา เลิกรัฐรวมศูนย์ ต้องกระจายอำนาจเรื่อง ที่ดิน ป่าไม้ ไปให้ชุมชน รัฐต้องแก้รัฐธรรมนูญให้ ที่ดินเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน เหมือนสิทธิการศึกษา ส่วนปัญหาเรื่องน้ำอย่าให้เป็นเครื่องมือคอรัปชั่นต้องมอบให้ชุมชนท้องถิ่นบริหารจัดการกันเอง ประชาชนไม่ได้อยู่รับใช้รัฐบาล แต่รัฐบาลเท่านั้นต้องอยู่รับใช้ประชาชน 

 

การจัดสัญจรของคณะการเมืองในครั้งนี้ มีตัวแทนเกษตรกร และชาวบ้านประมาณหลายร้อยคนเข้ามาร่วมรับฟัง พร้อมกับเสนอแนะในการจัดการปัญหาเพื่อให้ตัวแทนพรรคการเมืองนำไปเสนอ และแก้ไขอย่างเร่งด่วนในสภาต่อไป

 

เวทีสัญจร “พรรคการเมืองฟังเสียงคนจน” ครั้งที่ 2 จ.สุรินทร์