ขาเที่ยวได้เฮ แพลนวันหยุดยาวอีกครั้ง รีบเช็กวันหยุดเดือนพฤษภาคม 65 เดือนนี้ มีวันหยุดยาวอยู่ 2 ช่วง สำหรับพี่ๆ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐต่างๆ จะได้หยุดติดต่อกัน 4 วันในช่วง "วันพืชมงคล" โดยในวันนี้ถือเป็นวันหยุดเฉพาะหน่วยงานราชการ เอกชนต้องเช็กดีๆ นะก่อนลงคิวท่องเที่ยว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ชวนขาเที่ยว มาเช็กวันหยุดในเดือนพฤษภาคม 2565 กันหน่อย

ขาเที่ยวได้เฮ รีบเช็กด่วน “วันหยุดเดือนพฤษภาคม 65 “ มีวันหยุดวันไหนกันบ้าง?

ในเดือน พ.ค.65 นี้ จะมีวันหยุดติดต่อกันอยู่ 2 ช่วงสัปดาห์ด้วยกัน แต่ทั้งนี้ วันหยุดยาวของเอกชนกับหน่วยงานมีจำนวนวันไม่เท่ากัน เนื่องจากรัฐบาลเพิ่งจะมีการประกาศ "วันพืชมงคล" หรือ "วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ" จากสำนักพระราชวังออกมา โดยในปีนี้กำหนดให้เป็นวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

ใครที่มีแพลนจะไปพักผ่อน เช็กข้อมูลชัดๆ อีกครั้ง ระหว่าง "วันฉัตรมงคล" vs "วันพืชมงคล" เป็นวันหยุดแบบไหนบ้าง? ส่วนใครที่ทำงานเอกชนทำงานธนาคาร และหน่วยงานภาครัฐ ได้สิทธิหยุดเหมือนกันหรือไม่ ตรงนี้มีคำตอบ

ขาเที่ยวได้เฮ รีบเช็กด่วน “วันหยุดเดือนพฤษภาคม 65 “ มีวันหยุดวันไหนกันบ้าง?

ขาเที่ยวได้เฮ รีบเช็กด่วน “วันหยุดเดือนพฤษภาคม 65 “ มีวันหยุดวันไหนกันบ้าง?

ขาเที่ยวได้เฮ รีบเช็กด่วน “วันหยุดเดือนพฤษภาคม 65 “ มีวันหยุดวันไหนกันบ้าง?

ขาเที่ยวได้เฮ รีบเช็กด่วน “วันหยุดเดือนพฤษภาคม 65 “ มีวันหยุดวันไหนกันบ้าง?

 

กาง ปฏิทิน "วันหยุด" เดือนพฤษภาคม 2565

 

1. วันหยุด "วันฉัตรมงคล" 4 พฤษภาคม 2565

วันฉัตรมงคล คือ วันที่รำลึกถึง "พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร" หรือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 "วันฉัตรมงคล" จะถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 

ต่อมามีกำหนดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการ จัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งในปีต่อๆ ไป ให้ถือว่าวันดังกล่าวนี้ เป็น "วันฉัตรมงคล" และถือเป็นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

หน่วยงานเอกชน : เป็นวันหยุด 

สถาบันการเงิน/ธนาคาร : ถือเป็นวันหยุดทำการของธนาคารตามประกาศวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2565 (อ้างอิง : ธนาคารแห่งประเทศไทย)

หน่วยงานรัฐ : เป็นวันหยุด

 

ขาเที่ยวได้เฮ รีบเช็กด่วน “วันหยุดเดือนพฤษภาคม 65 “ มีวันหยุดวันไหนกันบ้าง? ขาเที่ยวได้เฮ รีบเช็กด่วน “วันหยุดเดือนพฤษภาคม 65 “ มีวันหยุดวันไหนกันบ้าง?

ขาเที่ยวได้เฮ รีบเช็กด่วน “วันหยุดเดือนพฤษภาคม 65 “ มีวันหยุดวันไหนกันบ้าง?

ขาเที่ยวได้เฮ รีบเช็กด่วน “วันหยุดเดือนพฤษภาคม 65 “ มีวันหยุดวันไหนกันบ้าง?

 

 

2. วันหยุด "วันพืชมงคล" 13 พฤษภาคม 2565

วันพืชมงคล หรือ วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จัดขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรในการทำนา ชักนำให้มีความมั่นใจความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญในแก่เกษตรกร โดยกำหนดจัดขึ้นในเดือนหก หรือเดือนพฤษภาคมของทุกปี

การกำหนดวันที่ของวันพืชมงคลในแต่ละปี สำนักพระราชวังจะกำหนดตามฤกษ์ยามที่เหมาะสมตาม "ปฏิทินหลวง" ซึ่งเป็นระยะเวลาเหมาะสมแก่การเริ่มต้นการทำนาของปีนั้นๆ 

สำหรับพระราชพิธีพืชมงคล เป็นพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีสงฆ์อย่างหนึ่ง และอันเป็นพิธีพราหมณ์อย่างหนึ่ง โดยจะจัดขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง

สิ่งสำคัญอีกประการที่ประชาชนต่างรอคอยใน “วันพืชมงคลของทุกปี” ก็คือ  "คำทำนาย" จากพระโคแรกนา โดย พระโคในทางศาสนาพรามหณ์เปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้น ในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จึงได้กำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้ เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ โดยแนวทางคำทำนายต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • ถ้าพระโคกินข้าว, ข้าวโพด ทำนายว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี
 • ถ้าพระโคกินถั่ว, งา ทำนายว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
 • ถ้าพระโคกินน้ำ, หญ้า ทำนายว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์
 • ถ้าพระโคกินเหล้า ทำนายว่า การคมนาคมจะสะดวก การค้าขายกับต่างประเทศดี เศรษฐกิจรุ่งเรือง

สำหรับวันพืชมงคล ถือเป็น "วันหยุด" สำหรับบางหน่วยงาน ดังนี้

หน่วยงานเอกชน : ไม่เป็นวันหยุด 

สถาบันการเงิน/ธนาคาร : ไม่ถือเป็นวันหยุดทำการของธนาคารตามประกาศฯ สถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2565 (อ้างอิง : ธนาคารแห่งประเทศไทย)

หน่วยงานรัฐ : เป็นวันหยุด

ขาเที่ยวได้เฮ รีบเช็กด่วน “วันหยุดเดือนพฤษภาคม 65 “ มีวันหยุดวันไหนกันบ้าง?

ขาเที่ยวได้เฮ รีบเช็กด่วน “วันหยุดเดือนพฤษภาคม 65 “ มีวันหยุดวันไหนกันบ้าง?

3. ตอบข้อสงสัย “วันหยุดยาว” เดือนพฤษภาคม 65 หยุดกี่วัน? มีช่วงไหนบ้าง?

สำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการของเดือนพฤษภาคม 2565 มีด้วยกัน 4 วัน ได้แก่ 

 • วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 : วันหยุดชดเชยวันแรงงาน
 • วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 : วันฉัตรมงคล
 • วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 : วันพืชมงคล *หยุดเฉพาะราชการ
 • วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 : วันหยุดชดเชยวันวันวิสาขบูชา

โดยวันหยุด 3 ใน 4 วันข้างต้น ถือเป็นวันหยุดทำการของธนาคาร ตามประกาศวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้แก่วันที่ 2, 4, 16 พฤษภาคม 2565 ทำให้เดือนนี้มี "วันหยุดยาว" ติดต่อกันใน 2 ช่วงสัปดาห์ คือ

 • วันหยุดยาวช่วงวันแรงงาน : 30 เมษายน -1-2 พฤษภาคม 2565 (เสาร์-อาทิตย์-จันทร์)
 • วันหยุดยาวช่วงวันวิสาขบูชา : 14-15-16 พฤษภาคม 2565 (เสาร์-อาทิตย์-จันทร์) 
 • ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ มีวันหยุดยาว 4 วัน ในช่วงวันพืชมงคลและวันวิสาขบูชา คือ 13-14-15-16 พฤษภาคม 2565 (ศุกร์​-เสาร์-อาทิตย์-จันทร์)

 

ขาเที่ยวได้เฮ รีบเช็กด่วน “วันหยุดเดือนพฤษภาคม 65 “ มีวันหยุดวันไหนกันบ้าง?

วันหยุดราชการเดือนพฤษภาคม 2565 

 • วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล 
 • วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล  
 • วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 วันวิสาขบูชา )
   

วันหยุดสถาบันการเงิน-วันหยุดแบงก์เดือนพฤษภาคม 2565 

 • วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565)
 • ​วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล
 • วันจันทร์ที่ 1​6 พฤษภาคม ชดเชยวันวิสาขบูชา (วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565)

 

ขาเที่ยวได้เฮ รีบเช็กด่วน “วันหยุดเดือนพฤษภาคม 65 “ มีวันหยุดวันไหนกันบ้าง?

 

 

 

อนึ่ง ในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันแรงงาน (วันแรงงานปี 2565 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565) ไม่ถือว่าเป็นวันหยุดราชการ แต่ในส่วนของภาคเอกชน และ ธนาคารนั้นจะประกาศว่าเป็นวันหยุด 

 • ส่วนวันพืชมงคล ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 นั้น เป็นวันหยุดเฉพาะราชการ 

 

ที่มาข้อมูลอ้างอิง : ธนาคารแห่งประเทศไทยPhralanกระทรวงเกษตรและสหกรณ์