svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิดโปรไฟล์ “ทีมโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย”เรียกว่าทีมนี้ไม่ธรรมดาทีเดียว

23 เมษายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

เป็นที่จับตาอย่างมากสำหรับ พรรคสร้างอนาคตไทย ล่าสุดเปิดตัว “นริศ เชยกลิ่น” เป็นโฆษกพรรค ส่วนรองโฆษกพรรค มี 3 คน ประกอบด้วย “พงศ์พรหม ยามะรัต- โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ-ธันวา ไกรฤกษ์” ประวัติแต่ละคนไม่ธรรมดา

หลัง พรรคสร้างอนาคตไทย (สอคท.) ได้จัดประชุมใหญ่ไปเมื่อ 20 เม.ย. 2565 ที่แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ที่ผ่านมา โดยได้คัดเลือก นายอุตตม สาวนายน เป็นหัวหน้าพรรค และมี นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงษ์ เป็นเลขาธิการพรรค 

เปิดโปรไฟล์ “ทีมโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย”เรียกว่าทีมนี้ไม่ธรรมดาทีเดียว

เปิดโปรไฟล์ “ทีมโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย”เรียกว่าทีมนี้ไม่ธรรมดาทีเดียว

เปิดโปรไฟล์ “ทีมโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย”เรียกว่าทีมนี้ไม่ธรรมดาทีเดียว

 

ต่อมาได้มีการแต่งตั้ง “ทีมโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย” โดยมี นายนริศ เชยกลิ่น เป็นโฆษกพรรค ส่วนรองโฆษกพรรค มี 3 คน ประกอบด้วย นายพงศ์พรหม ยามะรัต นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ และ นายธันวา ไกรฤกษ์ 

 

ได้เวลาชวนคอข่าว คอการเมืองไทย มาร่วมทำความรู้จัก ทีมโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย กันสักหน่อยในช่วงการเมืองไทยร้อนๆ เช่นนี้

 

สำหรับประวัติของ นายนริศ เชยกลิ่น ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทยนั้น 

 

เปิดโปรไฟล์ “ทีมโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย”เรียกว่าทีมนี้ไม่ธรรมดาทีเดียว


ประวัติการศึกษา


-บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


-บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ประวัติการทำงาน


-รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

-กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

-กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

หันมาจับจ้อง เจาะลึกกันที่โปร์ไฟล์ของบรรดาทีมงาน “รองโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย” แต่ละคนนั้นประวัติและผลงานสุดปัง ครบเครื่อง ไม่ธรรมดา !!

นายพงศ์พรหม ยามะรัต 

 

เปิดโปรไฟล์ “ทีมโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย”เรียกว่าทีมนี้ไม่ธรรมดาทีเดียว


ประวัติทางด้านการศึกษา


-การเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


-เศรษฐศาสตร์ Eastern Michigan University


ประวัติด้านการทำงาน


-ผู้บริหารระดับสูง บริษัทที่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล คลาวน์ และ ระบบป้องกันความปลอดภัยทาง ไซเบอร์


-ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม “Big Trees” เพื่ออนุรักษ์ “ต้นไม้ใหญ่” ในเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตมนุษย์เมืองที่ห่างไกลธรรมชาติ


-ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและการพัฒนาการเมือง


-IBM Thailand


-CRM manager
Ford Thailand


-ผู้ร่วมก่อตั้ง Be > our > friend Multi – disciplinary design studio

นายธันวา ไกรฤกษ์

 

เปิดโปรไฟล์ “ทีมโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย”เรียกว่าทีมนี้ไม่ธรรมดาทีเดียว
 

ประวัติการศึกษา


-ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, นักศึกษาดีเด่น/ประธานนักศึกษา รุ่นที่13


-ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


หลักสูตรร่วม : มหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น, มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย
ประเทศแคนาดา, มหาวิทยาลัยบริติช ออฟ โคลัมเบีย ประเทศแคนาดา

 

ประวัติการทำงาน


-ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร


-คณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


-คณะกรรมการโครงการ EIndustrial Park พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้


-ผลักดันการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการขอทาน แก้ปัญหาการค้ามนุษย์-ลักขโมยเด็ก


-ผลักดันร่างกฎหมายอากาศสะอาด

 

และปิดท้ายกันที่ หนึ่งสาวมากความสามารถในทีม นางสาวโชนรังสี เฉลิมชัยกิจ

 

เปิดโปรไฟล์ “ทีมโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย”เรียกว่าทีมนี้ไม่ธรรมดาทีเดียว
ประวัติการศึกษา


-ปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


-ปริญญาโท สาขาการจัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


ประวัติการทำงาน


-กรรมการส่งเสริมและกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม


-ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย


-กรรมการที่ปรึกษาด้านการศึกษา การเรียนรู้ และการพัฒนากำลังคนตามความต้องการของประเทศ สอวช กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
-กรรมการผู้จัดการ บริษัท บุ๊ค ไทม์ จำกัด

 

เปิดโปรไฟล์ “ทีมโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย”เรียกว่าทีมนี้ไม่ธรรมดาทีเดียว

 

เปิดโปรไฟล์ “ทีมโฆษกพรรคสร้างอนาคตไทย”เรียกว่าทีมนี้ไม่ธรรมดาทีเดียว

ขอขอบคุณที่มา : เพจฐานเศรษฐกิจ

logoline