svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ข้อมูลล่าสุด “โควิด” คร่าชีวิตคนไทยอันดับ 8 โลก “หมอธีระ”ชี้ทางรอดมี 2 ปัจจัย

23 เมษายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

“หมอธีระ” เปิดข้อมูลล่าสุดไทยเสียชีวิตอันดับ 8 ของโลก มองภาพอนาคตพร้อมวิเคราะห์บนสมมติฐาน 3 ข้อที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ทางรอดมี 2 ปัจจัยคือความรุนแรงของโอมิครอนและวัคซีนกระจายได้มากเพียงใด

23 เมษายน 2565  รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ หรือ “หมอธีระ” คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยข้อมูลการเสียชีวิตของประเทศไทยพุ่งสูงขึ้นสวนกระแสโลก โดนล่าสุดมียอดเสียชีวิตรายวันพุ่งอันดับ 8 ของโลก พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์การแพร่ระบาด หนทางรอดในอนาคตไว้  มีเนื้อหาดังนี้..

 

โควิด19 ทะลุ 508 ล้านไปแล้ว เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 656,588 คน ตายเพิ่ม 2,366 คน รวมแล้วติดไปรวม 508,404,105 คน เสียชีวิตรวม 6,238,724 คน

 

5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ เยอรมัน ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ อิตาลี และออสเตรเลีย

 

เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 8 ใน 10 อันดับแรก และ 14 ใน 20 อันดับแรกของโลก จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 80.11 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 80.05 การติดเชื้อใหม่ในทวีปเอเชียนั้นคิดเป็นร้อยละ 28.31 ของทั้งโลก ส่วนจำนวนเสียชีวิตเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 24.97 

 

ข้อมูลล่าสุด “โควิด” คร่าชีวิตคนไทยอันดับ 8 โลก “หมอธีระ”ชี้ทางรอดมี 2 ปัจจัย

 สถานการณ์ระบาดของไทย 

เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่ รวม ATK สูงเป็นอันดับ 8 ของโลก และอันดับ 3 ของเอเชีย

ในขณะที่จำนวนเสียชีวิตเมื่อวาน สูงเป็นอันดับ 8 ของโลก

ทั้งนี้จำนวนคนเสียชีวิตของไทยเมื่อวานนั้นคิดเป็น 21.65% ของการเสียชีวิตทั้งหมดที่รายงานของทวีปเอเชีย

 

 มองแนวโน้มรายสัปดาห์ 

ข้อมูลจาก Worldometer ชี้ให้เห็นว่าทั่วโลกจำนวนติดเชื้อใหม่ลดลง 27% และจำนวนเสียชีวิตลดลง 22% ในขณะที่ทวีปเอเชียนั้นจำนวนติดเชื้อใหม่ลดลง 34% และจำนวนเสียชีวิตลดลง 26% 

ส่วนไทยเรานั้นจำนวนติดเชื้อใหม่ ไม่รวม ATK ลดลง 19% (โดยหากรวม ATK ไปด้วยจะพบว่าลดลง 11.65%) แต่กลับมีจำนวนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นสูงถึง 22% จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะดูจากทั้งจำนวนติดเชื้อใหม่และจำนวนเสียชีวิต เรายังมีสถานการณ์ระบาดที่สวนกระแสโลก เน้นย้ำให้เราทราบสถานการณ์จริง และมีสติในการใช้ชีวิต ป้องกันตัวให้ดี

 

 

ข้อมูลล่าสุด “โควิด” คร่าชีวิตคนไทยอันดับ 8 โลก “หมอธีระ”ชี้ทางรอดมี 2 ปัจจัย
 

 มองภาพอนาคต 

หากพิจารณาตามข้อมูลทางการแพทย์ปัจจุบันและลองวิเคราะห์บนสมมติฐาน 3 ข้อคือ..

  • สายพันธุ์ Omicron ครองการระบาดไปเรื่อยๆ โดยแตกหน่อต่อยอดเป็นสายพันธุ์ย่อย มีอิทธิฤทธิ์ไม่ต่างไปจากเดิมมากนัก รวมถึงเรื่องวัคซีนและยาที่มีนั้น ก็มีประสิทธิภาพเพียงระดับหนึ่ง ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศว่าจะจัดซื้อจัดหาของที่มีคุณภาพมาให้ประชาชนของตนเองอย่างเพียงพอและทันเวลาหรือไม่

 

กระแสของประเทศต่างๆ พยายามเปิดประเทศ เสรีการใช้ชีวิต เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ อนาคตถัดจากนี้ไปจะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลักคือ

  • หนึ่ง ลักษณะการระบาดของแต่ละประเทศ ว่าจะคุมได้เพียงใด หรือจะปล่อยให้ติดกันไปตามมีตามเกิด

และ

  • สอง Long COVID ซึ่งตอนนี้ทั่วโลกต่างชัดเจนว่าคือของจริง และทำให้เกิดปัญหาระยะยาว แต่รอความรู้อีกเรื่องว่า การติดเชื้อ Omicron นั้นจะทำให้เกิดภาวะ Long COVID มากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นๆ

 

ข้อมูลล่าสุด “โควิด” คร่าชีวิตคนไทยอันดับ 8 โลก “หมอธีระ”ชี้ทางรอดมี 2 ปัจจัย

ฉากทัศน์ที่จะเกิดขึ้นจึงแปรเปลี่ยนไปตามสองปัจจัยข้างต้น คงจะดีมากหากคุมการระบาดในประเทศได้ดี มีการติดเชื้อน้อย และ Long COVID จาก Omicron น้อยกว่าสายพันธุ์เดิมๆ 


แต่หากติดเชื้อกันเละเทะไปเรื่อยๆ จำนวนมาก และ Long COVID จาก Omicron นั้นเท่ากับหรือสูงกว่าสายพันธุ์เดิมๆ ก็คงจะทำให้ระยะยาว ประชาชนในสังคมนั้นมีสถานะสุขภาพไม่ดี และส่งผลกระทบต่อผลิตภาพและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระยะยาว


...ทางเลือกที่เราทำได้คือ ป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ เป็นกิจวัตร
ใส่หน้ากากนะครับ สำคัญมาก

 

ข้อมูลล่าสุด “โควิด” คร่าชีวิตคนไทยอันดับ 8 โลก “หมอธีระ”ชี้ทางรอดมี 2 ปัจจัย
 

logoline