svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ข่าวดี ห้องปฏิบัติการตรวจเครื่องสำอางกัญชงกัญชา กรมวิทย์ฯ ผ่านมาตรฐานสากล

22 เมษายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยข่าวดีห้องปฏิบัติการตรวจเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของกัญชงและกัญชา ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทย

22 เมษายน 2565 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดย สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย ในฐานะห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านเครื่องสำอางของประเทศ ได้ให้บริการและผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2017 เป็นแห่งแรกของประเทศไทย 

 

ห้องปฏิบัติการดังกล่าว ดำเนินการตรวจคุณภาพและความปลอดภัยเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของ กัญชง และ กัญชา ตรวจปริมาณสารสำคัญ THC (Tetrahydrocannabinol) และ CBD (Cannabidiol) รวมทั้งโลหะหนักและเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในวัตถุดิบ สารสกัดและเครื่องสำอางที่มี ส่วนผสมกัญชงและกัญชา
 

ข่าวดี ห้องปฏิบัติการตรวจเครื่องสำอางกัญชงกัญชา กรมวิทย์ฯ ผ่านมาตรฐานสากล

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวต่อว่า ห้องปฏิบัติการสามารถรองรับความต้องการตรวจวิเคราะห์เครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของกัญชงและกัญชาในกลุ่มเครื่องสำอาง 6 ประเภทผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ครีม โลชั่น เซรั่ม แชมพู ครีมนวดผม และน้ำมัน ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

 

ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางกัญชงและกัญชาให้ผู้ประกอบการ สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกัญชงและกัญชาทุกระดับ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของพืชสมุนไพรไทยอีกด้วย

 

ผลิตภัณฑ์จากกัญชา
 

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลการส่งตัวอย่างและอัตราค่าตรวจวิเคราะห์ ได้ที่ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี โทรศัพท์ 0 2951 0000 และ 0 2589 9850 ถึง 7 ต่อ 99968 หรือที่เว็บไซต์ ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

ข่าวดี ห้องปฏิบัติการตรวจเครื่องสำอางกัญชงกัญชา กรมวิทย์ฯ ผ่านมาตรฐานสากล

logoline