svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ลุ้น 22 เม.ย. ศบค. เคาะลดพื้นที่โซนสี ปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศ

21 เมษายน 2565

เลขาฯสมช. เผย 22 เม.ย. "ศบค." เตรียมเคาะ ลดพื้นที่โซนสีให้ดีขึ้นทุกจังหวัด ลุ้น มีผล 1 พ.ค.นี้ พร้อมปรับมาตรการเข้าประเทศ ปรับ ระบบ Test & Go ใช้ Thailand Pass เท่าที่จำเป็น

     21 เมษายน 2565 พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศปก.ศบค.) เปิดเผยก่อนการประชุม ศปก.ศบค. ถึงเรื่องการพิจารณาวาระที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ศบค. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.เป็นประธาน ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ว่า

     ปัจจุบันมี 2 ประเด็นคือ การกักตัว สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน จะปรับให้สะดวกขึ้น เช่น ถ้ามีการกักตัวที่เชื่อถือได้มาแล้วจะลดจำนวนวันกักตัวลง และระบบ Test & Go สำหรับผู้ได้รับวัคซีน ซึ่งทั่วโลกมีการผ่อนคลายมากแล้ว จะเสนอให้ปรับระบบ Test & Go ให้นักท่องเที่ยวและคนไทยที่กลับเข้าประเทศ สะดวกมากขึ้น ซึ่งต้องพิจารณาทุกมิติ

     การตรวจอาจจะมีการปรับ เนื่องจากพบว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศมีเปอร์เซนต์ลดลง ซึ่งระบบ Test & Go ให้ความสำคัญกับการได้รับวัคซีน โดยจะปรับวิธีการตรวจ เมื่อเดินทางมาถึง เป็น ATK ส่วนลักษณะอย่างไร หรือไม่ต้องตรวจเลย จะพิจารณาวันที่ 22 เม.ย.

     พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า สำหรับการปรับระบบ Test & Go หรือ Thailand Pass เรารับฟังมาตลอดแต่อยากให้เข้าใจโดยเฉพาะ Thailand Pass ไม่ใช่ระบบที่ไม่ดี ถ้าย้อนไปในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาหากไม่มีระบบนี้ เวลานี้ยังไม่ทราบว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไร แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไประบบต่างๆ ก็ต้องปรับ และถ้ามีการปรับระบบเข้าประเทศจะใช้ Thailand Pass เท่าที่จำเป็นโดยยึดหลักความปลอดภัย เท่าที่ประเมินแล้วว่าเราจะรับได้และให้เกิดความสะดวกที่สุด  ที่จะเสนอ ศบค.มีหลายแนวทาง ซึ่งจากการประเมินผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศมีจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก อาจจะมีการปรับมาตรการเข้าประเทศ หากที่ประชุม ศบค.ในวันพรุ่งนี้อนุมัติจะสามารถเริ่มได้ในวันที่ 1 พ.ค. 65 ได้ทันที ยกเว้นมีเหตุจำเป็น

 

     โดยมาตรการที่จะปรับมีทั้งทางอากาศ ทางบก โดยทางบกจะพยายามเปิดด่านทางบกให้ได้ทั่วประเทศ โดยให้กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ดำเนินการ จะนำมาพิจารณาในวันที่ 22 เม.ย. เช่นเดียวกัน ผู้ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาร่วมกันว่าใช้วิธีใดในการเปิด โดยใช้เงื่อนไขเดียวกับทางอากาศที่มาตรการอาจจะน้อยกว่า

     ส่วนการพิจารณาปรับโซนสี เลขาฯสมช. กล่าวว่า เราประเมินตามเงื่อนไขที่มี และเท่าที่ดูตัวเลขสถิติผู้ติดเชื้อ ที่ผ่านมาจะพิจารณาปรับโซนสีให้ดีขึ้นในทุกจังหวัด ส่วนมาตรการป้องกันในปัจจุบัน ทั้งประชาชนและสถานประกอบการมีการปรับตัวอยู่กับโควิดได้ดีขึ้น ดังนั้นการปรับโซนสีในหลายจังหวัดที่เป็นสีส้มจะได้ปรับสถานการณ์ให้ดีขึ้น

     ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่ประชุมศบค.จะพิจารณารับมือการเปิดภาคเรียนเดือน พ.ค. นี้อย่างไร พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า นายกฯให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยวันนี้ ศปก.ศบค. จะคุยเรื่องเงื่อนไขบางประการที่กำหนดไว้ในมาตรการ ที่ทำให้สถานศึกษามีข้อจำกัดในการให้นักเรียนไปเรียนออนไซต์แบบเต็มจำนวน เราต้องปรับเงื่อนไขให้เรียบร้อย ขณะที่โรงเรียนก็ต้องมีมาตรการรองรับได้อย่างปลอดภัย

     เมื่อถามถึงความพร้อมเรื่องยาและเวชภัณฑ์รองรับการแพร่ระบาดในขณะนี้ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้น พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า ปัจจุบันเราดูเรื่องของอัตราการครองเตียงและขีดความสามารถด้านสาธารณสุข แล้วนำมาประเมิน ดังนั้นตัวเลขการจัดอันดับว่าประเทศไทย อยู่ในลำดับไหนของโลกหรือของอาเซียน ไม่ใช่มิติที่ครบถ้วนที่จะนำมาพิจารณาเพื่อเปิดประเทศ เวลานี้แพทย์ใช้ปัจจัยดูเรื่องเปอร์เซ็นต์เตียงที่เหลือและการรองรับทางสาธารณสุขมาพิจารณาและปัจจุบันสิ่งเหล่านี้ยังมีเพียงพอ

     เมื่อถามถึงกรณีที่มีการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ที่อยากให้กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่นำร่องในการใช้ชีวิตปกติ สามารถเปิดหน้ากากได้ พล.อ.สุพจน์ ชี้แจงว่า สาธารณสุขได้วางมาตรการที่จะให้ประชาชนกลับไปใช้ชีวิตปกติและโควิดเป็นโรคประจำถิ่นเพื่อทำการประเมินไว้แล้ว และมาตรการเหล่านี้ยังปรับได้อีก แต่อยากย้ำว่า โควิดยังต้องอยู่กับเราอย่างน้อยไปอีก 1 ปี

     ดังนั้นมาตรการสำหรับคนที่ติดโควิดแล้ว สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติประกอบอาชีพได้ คือเราต้องปรับตัว ป้องกันตัวเองโดยสวมหน้ากากอนามัย ที่ยังมีความจำเป็น เป็นอาวุธสำคัญที่ใช้ในการป้องกัน และต้องรักษาระยะห่างเท่าที่จำเป็น ขณะที่สถานประกอบการต้องใช้มาตรการโควิดฟรีเซ็ตติ้ง และขีดความสามารถรองรับด้านสาธารณสุข สิ่งเหล่านี้จะเป็นหัวใจให้เราอยู่กับโควิดได้

     เมื่อถามย้ำว่า จะมีการพิจารณาให้ถอดหน้ากากเหมือนบางประเทศหรือไม่ พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า เรื่องนี้แพทย์ประเมินต่อเนื่อง ส่วนกรณีที่มีนักท่องเที่ยวบางคน ไม่สวมหน้ากากอนามัยตามสถานที่ท่องเที่ยวนั้น เราได้ใช้ทุกหน่วยงานให้รณรงค์ตักเตือนและทำมาต่อเนื่อง ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค  VUCA มุ่งเน้นการดำเนินงาน 4 ส่วนได้แก่ V-Vaccine เร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ทุกคนบนแผ่นดินไทยให้ได้ 100 ล้านโดส U-Universal Prevention ให้ประชาชนใช้มาตรการป้องกันตนเองสูงสุด C-COVID Free Setting ร้านค้า สถานประกอบการใช้มาตรการพื้นที่ปลอดโควิด-19 และ A-ATK ใช้ชุดตรวจคัดกรองเมื่อมีความเสี่ยง