svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

สภานักศึกษา ยื่นกมธ.ร้องแก้คุณสมบัติกู้ยืมเงินกยศ.

20 เมษายน 2565
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ตัวแทนนักศึกษาจาก 12 สถาบัน ยื่นหนังสือ “พ.ต.อ.ทวี” ขอกมธ.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กยศ. แก้ไขหลักเกณฑ์เรื่องการดำเนินกิจกรรมสาธารณะ 36 ชั่วโมง 

20 เมษายน 2565 พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ.พร้อมด้วยนางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ รับยื่นหนังสือจากสภานักศึกษา องค์การบริหารนักศึกษาหน้าสโมสรนักศึกษา 14 องค์กร 12 สถาบัน เพื่อขอให้คณะกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของนักเรียนและนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.

 

สภานักศึกษา ยื่นกมธ.ร้องแก้คุณสมบัติกู้ยืมเงินกยศ.

โดยนายฐิรวัฒน์ แทบทับ ผู้แทนนักศึกษาฯ กล่าวว่าที่ผ่านมาเหล่านักเรียนและนักศึกษาต่างพบกับปัญหาเรื่องคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินที่จะต้องเก็บชั่วโมงดำเนินกิจกรรมสาธารณะให้ครบ 36 ชั่วโมง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะระหว่างปีการศึกษาก่อนปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงิน ซึ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นักเรียนและนักศึกษาต่างไม่มีเวลาในการดำเนินกิจกรรมสาธารณะดังกล่าวให้ครบ 36 ชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนด โดยกองทุน กยศ.ถือเป็นกองทุนสำคัญในการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนิสิตและนักศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษาแต่กลับมีข้อจำกัดเรื่องการดำเนินกิจกรรมอยู่ ดังนั้นจึงขอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กยศ.พิจารณาแก้ไขประเด็นดังกล่าวด้วย

 

พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ

ด้าน พ.ต.อ.ทวี กล่าวว่า เงื่อนไขเรื่องการดำเนินกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมสาธารณะดังกล่าว นั้นอยู่ในมาตรา 39 ของร่างกฎหมาย ซึ่งมาตราดังกล่าวคณะกรรมาธิการได้พิจารณาแก้ไขให้เปิดกว้างแล้ว เพื่อให้นักเรียนนิสิตและนักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบการศึกษา และ เงินกู้ยืม กยศ.ได้อย่างง่าย อย่างไรก็ตามการรับยื่นหนังสือในวันนี้จะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาออกกฏหมาย กยศ.ให้เป็นกฎหมายที่มีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุด

logoline