svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เช็กสิทธิ ม.33-39-40 หากติดโควิด ใช้สิทธิประกันสังคม-ได้เงินชดเชยหรือไม่

18 เมษายน 2565
4.2 k

เช็กกันอีกครั้ง สำหรับบรรดาผู้ประกันตน ม.33-39-40 หากเราติดเชื้อโควิด-19 ใช้สิทธิประกันสังคมรักษาพยาบาล ได้รับเงินชดเชยหรือไม่ อ่านรายละเอียดที่น่าสนใจได้ที่นี่ ในตรงนี้มีคำตอบ

ไม่ต้องเสียเวลา เข้าเรื่องกันเลยจะได้หายสงสัย!!

 

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เผยรายละเอียด การช่วยเหลือผู้ประกันตนทุกมาตราที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยครอบคลุมการรักษาของผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 รวมทั้งการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้แก่ผู้ประกันตนทุกมาตรา พร้อมระบุรายละเอียดดังนี้

 

หากติดเชื้อ เราชดเชย สำนักงานประกันสังคมพร้อมช่วยเหลือ ผู้ประกันตนทุกมาตราที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยครอบคลุมการรักษาของผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 รวมทั้งการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ให้แก่ผู้ประกันตนทุกมาตรา ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 จะได้รับการช่วยเหลือครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยใน ดังนี้

 

ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ค่าดูแลการให้บริการผู้ประกันตน (ค่าอาหาร 3 มื้อ การติดตามอาการ และการให้คำปรึกษา)

ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และอุปกรณ์อื่นๆ

ค่ายาที่ใช้รักษา

ค่าพาหนะเพื่อรับหรือส่งต่อผู้ป่วยระหว่างที่พัก โรงพาบาลสนาม และสถานพยาบาล

ค่าบริการ X-ray

ค่า oxygen ตามดุลยพินิจของแพทย์

โดย สปส.จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลกับทางโรงพยาบาลตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ ค่าทดแทนเมื่อขาดรายได้

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33

 

กรณีลาป่วย 30 วันแรกจะได้รับค่าจ้างจากนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

กรณีจำเป็นต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วัน สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วย โดยรับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ตามใบรับรองแพทย์ ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน หากป่วยเรื้อรังได้รับไม่เกิน 365 วัน

 

เช็กสิทธิ ม.33-39-40 หากติดโควิด ใช้สิทธิประกันสังคม-ได้เงินชดเชยหรือไม่

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39

ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคำนวณจากฐานค่าจ้างอยู่ที่จำนวน 4,800 บาท ตามใบรับรองแพทย์ ครั้งละไม่เกิน 90 วันปีละไม่เกิน 180 วัน ยกเว้นได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อรัง จะสามารถได้เงินทดแทน ไม่เกิน 365 วัน

 

สำหรับ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับเงินทดแทนตามทางเลือก ดังนี้

 

1. เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 300 บาท กรณีรับการรักษาประเภทผู้ป่วยในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และ Hospitel ตั้งแต่ 1 วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 วัน/ปี (สำหรับทางเลือกที่ 1และ2) และไม่เกิน 90 วัน/ปี (สำหรับทางเลือกที่ 3)

 

2. เงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท กรณีแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้าน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 วัน/ปี (สำหรับทางเลือกที่ 1และ2) และไม่เกิน 90 วัน/ปี (สำหรับทางเลือกที่ 3)

 

เงินทดแทนการขาดรายได้ครั้งละ 50 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี กรณีไม่ได้เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในหรือไม่ได้กักตัว มีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อสำนักงาน (เฉพาะทางเลือกที่ 1และ2 เท่านั้น สำหรับทางเลือกที่ 3 ไม่คุ้มครอง)

หมายเหตุ ผู้ประกันตนมาตรา 40 การรักษาพยาบาลใช้สิทธิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม www.sso.go.th หรือโทรฯ สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เช็กสิทธิ ม.33-39-40 หากติดโควิด ใช้สิทธิประกันสังคม-ได้เงินชดเชยหรือไม่

ทบทวนอีกรอบ

ลักษณะอาการกลุ่ม "สีเขียว"

ไม่มีอาการ อาการเล็กน้อย

มีไข้อุณหภูมิ 37.5 องศาขึ้นไป

ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส

เจ็บคอ ไอ /มีน้ำมูก

มีผื่น ถ่ายเหลว ตาแดง

ลักษณะอาการกลุ่ม "สีเหลือง"

แน่นหน้าอก หายใจลำบาก หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย

ปอดอักเสบ ไอแล้วเหนื่อย

อ่อนเพลีย ถ่ายเหลวมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน

อาการแทรกซ้อนนจากโรคประจำตัว

เด็กเล็ก ซึม หายใจลำบาก กินนม/อาหารน้อยลง

กลุ่ม 608 (ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค)

ลักษณะอาการกลุ่ม "สีแดง"

หอบเหนื่อยหนักมาก พูดไม่เป็นประโยค

แน่นหน้าอก หายใจเจ็บหน้าอก

ปอดอักเสบรุนแรง

อ่อนเพลีย ตอบสนองช้า ไม่รู้สึกตัว มีภาวะช็อก/โคมา ซึมลง

ไข้สูงกว่า 39 องศาต่อเนื่อง

ค่าออกซิเจนต่ำกว่า 94 สีเหลือง-สีแดง เข้าเกณฑ์ UCEP Plus รักษาฟรีใน รพ.ตามสิทธิรักษาของท่าน

UCEP Plus เข้ารักษาใน รพ.ใดก็ได้ ที่อยู่ใกล้ (รัฐ/เอกชน) ไม่เสียค่าใช้จ่าย รพ.ดูแลรักษาจนหายหรือส่งต่อไป รพ.อื่น หรือ ส่งต่อให้รพ.ในเครือข่ายที่จัดไว้

 

 

เช็กสิทธิ ม.33-39-40 หากติดโควิด ใช้สิทธิประกันสังคม-ได้เงินชดเชยหรือไม่

ช่องทางในติดต่อประสานสิทธิ :

ประกันสังคม 1506

สปสช.1330 สิทธิบัตรทอง 30 บาท

สพฉ.1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน

สายด่วนกรมบัญชีกลาง 02-0206400 วันและเวลาราชการ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1426

สอบถามสิทธิ UCEP Plus 02 8721669

 

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่เดินทางกลับจากสงกรานต์แล้ว กรมควบคุมโรค แนะนำปฏิบัติตัวดังนี้

ให้สังเกตอาการตนเองและเฝ้าระวัง 7 วัน

กรณีมีอาการสงสัยติดเชื้อ มีไข้ ไอ เจ็บคอ ให้ทำการตรวจ ATK

หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมาก

หากต้องพบผู้อื่นให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

Work From Home ตามความเหมาะสม

ปฏิบัติตามมาตรการ 2U เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่และรับเชื้อโควิด-19 คือ

Universal Prevention มาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลา อย่างเคร่งครัด โดยเน้นการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่

Universal Vaccination เข้ารับวัคซีนโควิด-19 ทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ลดอาการป่วยหนักหรือเสียชีวิต

 

ขอบคุณภาพประกอบ : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน