svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

หมอธีระ เผยผลวิจัย mRNA เทียบ เชื้อตาย ป้องกันโอมิครอน ลดป่วยหนักได้แค่ไหน

16 เมษายน 2565
3.1 k

“หมอธีระ” เผยข้อมูลการวิจัยจากสิงคโปร์ วิเคราะห์วัคซีนชนิด mRNA เทียบเคียงกับวัคซีนเชื้อตาย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

“หมอธีระ” เผยข้อมูลการวิจัยจากสิงคโปร์ วิเคราะห์วัคซีนชนิด mRNA เทียบเคียงกับวัคซีนเชื้อตาย มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 และ ลดอาการป่วยรุนแรง ได้มากน้อยเพียงใด มีเนื้อหาดังนี้..

 

ทะลุ 503 ล้านคนไปแล้ว เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 665,043 คน ตายเพิ่ม 2,142 คน รวมแล้วติดไปรวม 501,832,252 คน เสียชีวิตรวม 6,219,761 คน

 

5 อันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือ เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี และญี่ปุ่น

 

เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่มีประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง 7 ใน 10 อันดับแรก และ 15 ใน 20 อันดับแรกของโลก จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้ มาจากทวีปเอเชียและยุโรป รวมกันคิดเป็นร้อยละ 83.13 ของทั้งโลก ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 71.8 การติดเชื้อใหม่ในทวีปเอเชียนั้นคิดเป็นร้อยละ 33.96 ของทั้งโลก ส่วนจำนวนเสียชีวิตเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 29.64 

 

 สถานการณ์ระบาดของไทย 

เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่ รวม ATK สูงเป็นอันดับ 8 ของโลก และอันดับ 3 ของเอเชีย ในขณะที่จำนวนเสียชีวิตเมื่อวาน สูงเป็นอันดับ 6 ของโลก

ทั้งนี้จำนวนคนเสียชีวิตของไทยเมื่อวานนั้นคิดเป็น 18.74% ของการเสียชีวิตทั้งหมดที่รายงานของทวีปเอเชีย

 

 BA.2.2 ในฮ่องกง 

Mesfin Y และคณะจากฮ่องกง เผยแพร่ผลการศึกษาเกี่ยวกับการระบาดของ Omicron สายพันธุ์ย่อย BA.2.2 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา พบว่า BA.2.2 ทำให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิตพอๆ กับสายพันธุ์ดั้งเดิมในระลอกแรกของโควิด-19 หากไม่ได้ฉีดวัคซีน

 

หมอธีระ เผยผลวิจัย mRNA เทียบ เชื้อตาย ป้องกันโอมิครอน ลดป่วยหนักได้แค่ไหน

 เทียบประสิทธิภาพของ Pfizer/Biontech, Moderna, Sinopharm, และ Sinovac ในสิงคโปร์ 

Premikha M และคณะ จากสิงคโปร์ เปรียบเทียบอัตราส่วนของอัตราอุบัติการณ์การติดเชื้อโรคโควิด19 และการป่วยรุนแรง (incidence rate ratio) ในประชากรราว 2.7 ล้านคน ที่ได้รับวัคซีนทั้ง 4 ชนิด ครบ 2 เข็มไปอย่างน้อย 2 สัปดาห์ และได้รับเข็มสองไปไม่เกิน 120 วัน แล้วประเมินดูว่ามีอัตราการเกิดการติดเชื้อ และป่วยรุนแรงมากน้อยเพียงใด ในช่วง 1 ตุลาคมถึง 21 พฤศจิกายน 2564 

 

หมอธีระ เผยผลวิจัย mRNA เทียบ เชื้อตาย ป้องกันโอมิครอน ลดป่วยหนักได้แค่ไหน

 

ทั้งนี้ในกลุ่มประชากรสิงคโปร์ที่ศึกษานั้น ส่วนใหญ่ฉีด Pfizer/Biontech ราว 2,000,000 คน, Moderna ราว 600,000 คน, Sinovac/Coronavac ราว 60,000 คน, Sinopharm ราว 20,000 คน

 

ผลการศึกษาพบว่า mRNA vaccines (Pfizer/Biontech, Moderna) มีอุบัติการณ์ติดเชื้อน้อยกว่าวัคซีนเชื้อตาย (Sinopharm, Sinovac/Coronavac) อย่างมีนัยสำคัญ

 

หมอธีระ เผยผลวิจัย mRNA เทียบ เชื้อตาย ป้องกันโอมิครอน ลดป่วยหนักได้แค่ไหน

ส่วนอุบัติการณ์ของการป่วยรุนแรงนั้นพบว่า กลุ่มที่ได้รับวัคซีน Sinovac/Coronavac มีอัตราการป่วยรุนแรงสูงกว่าวัคซีน Pfizer/Biontech 4.59 เท่า (ช่วงความเชื่อมั่นตั้งแต่ 3.25-6.48 เท่า) ในขณะที่ Sinopharm มีอัตราการป่วยรุนแรงไม่แตกต่างจาก Pfizer/Biontech อย่างมีนัยสำคัญ

 

ทั้งนี้การศึกษาในสิงคโปร์นั้น ชี้ให้เห็นว่า mRNA vaccines ดูจะมีประสิทธิภาพดีกว่าวัคซีนเชื้อตาย ทั้งในด้านการป้องกันการติดเชื้อและการป้องกันการป่วยรุนแรง

 

หมอธีระ เผยผลวิจัย mRNA เทียบ เชื้อตาย ป้องกันโอมิครอน ลดป่วยหนักได้แค่ไหน

อย่างไรก็ตาม ต้องเน้นย้ำว่า แม้ฉีดวัคซีนไปแล้ว ก็ยังสามารถติดเชื้อได้ ป่วยได้ ตายได้ และหากติดเชื้อ ก็จะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะผิดปกติระยะยาว หรือ Long COVID ที่จะบั่นทอนสมรรถนะการใช้ชีวิตประจำวัน และการทำงาน รวมถึงเป็นภาระค่าใช้จ่ายระยะยาวทั้งต่อผู้ป่วย ครอบครัว และสังคม

 

หัวใจสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตท่ามกลางการระบาดคือ การใส่หน้ากากเสมอ เพราะเป็นปราการด่านสุดท้ายที่จะป้องกันตนเอง และจำเป็นต้องทำควบคู่ไปกับการเว้นระยะห่างจากคนอื่น เลี่ยงกิจกรรมเสี่ยงสถานที่เสี่ยง และเลี่ยงการกินดื่มหรือแชร์ของกินของใช้ร่วมกับผู้อื่น

 

อ้างอิง :
1. Epidemiology of infections with SARS-CoV-2 Omicron BA.2 variant in Hong Kong, January-March 2022. medRxiv. 14 April 2022.
2. Premikha M. Comparative Effectiveness of mRNA and Inactivated Whole Virus Vaccines against COVID-19 Infection and Severe Disease in Singapore. Clinical Infectious Diseases. 12 April 2022.

 

วัคซีนกลุ่ม mRNA