svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ผู้ประกันตน ป่วยฉุกเฉิน ติดโควิด เข้ารพ.ฟรีทุกแห่งหรือไม่ ที่นี่มีคำตอบ

14 เมษายน 2565
1.1 k

ประกันสังคม ยืนยันดูแลผู้ประกันตนช่วงวันหยุดสงกรานต์ 65 หากเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือติดโควิด-19 สามารถเข้ารักษารพ.ทุกแห่ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย

14 เมษายน 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ติดเชื้อเฉลี่ยสูงขึ้น ไม่ตำ่กว่า 25,000 รายต่อวัน และคาดการณ์ว่ายอดผู้ติดเชื้อ หลังเทศกาลสงกรานต์หากไม่มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวด อาจทำให้มีผู้ติดเชื้อสูงถึง 100,000 รายต่อวัน 

 

เรื่องดังกล่าวกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ประกันตน จึงกำชับให้ สํานักงานประกันสังคมเตรียมแผนรับมือต่อการแพร่ระบาดที่อาจเกิดขึ้น จึงได้จัดการประชุมผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับสถานพยาบาลกว่า 200 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด 19 สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ยังสถานพยาบาลตามสิทธิ และสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม หรือสถานพยาบาลที่มีศักยภาพทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 

ผู้ประกันตน ป่วยฉุกเฉิน ติดโควิด เข้ารพ.ฟรีทุกแห่งหรือไม่ ที่นี่มีคำตอบ

ทั้งนี้ สำนักงานจะจ่ายค่าบริการทางแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลที่ให้การรักษาหรือสถานพยาบาลแม่ข่าย สำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการสีเหลือง สีแดง ให้เป็นไปตามแนวทาง UCEP PLUS ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดโดยให้ สปสช. เป็น clearing house

 

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า มติคณะกรรมการการแพทย์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ได้พิจารณาให้สํานักงานประกันสังคม จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่ร้านยาที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการกับ สปสช. ที่ให้การดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19  กลุ่มอาการสีเขียวที่ไม่มีภาวะเสี่ยง แบบบริการผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และได้รับการดูแลรักษาได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

 

บุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

นายบุญส่ง กล่าวอีกว่า ขอความร่วมมือสถานพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ ให้การดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 หรือกรณีเกิดอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2565 นี้ อย่างเต็มกำลังความสามารถของสถานพยาบาลท่าน เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ประกันตน และช่วยให้ประเทศชาติของเราขับเคลื่อนต่อไป เราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

 

ผู้ประกันตน ป่วยฉุกเฉิน ติดโควิด เข้ารพ.ฟรีทุกแห่งหรือไม่ ที่นี่มีคำตอบ