svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

เปิดรายชื่อ 700 ร้านขายยา ร่วมโครงการ "เจอ แจก จบ" พร้อมขั้นตอนรับยาฟรี

12 เมษายน 2565
12.8 k

เปิดรายชื่อ 700 ร้านขายยา จ่ายยารักษา โควิด-19 ฟรี สำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ตามนโยบาย "เจอ จ่าย จบ" พร้อมขั้นตอนการรับยารักษาโควิดทั่วประเทศ

12 เมษายน 2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จับมือสภาเภสัชกรรม ดึงร้านยา 700 แห่ง ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีภาวะเสี่ยง รับยาฟรี ตามแนวทาง "เจอ แจก จบ" พร้อมรับคำแนะนำและติดตามอาการจากเภสัชกรไปอีก 48 ชั่วโมง หากอาการรุนแรงมากขึ้นนำผู้ป่วยให้แพทย์รับช่วงดูแลต่อ

 

นโยบายดังกล่าวเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้ารับบริการ โดยเฉพาะที่หน่วยบริการใกล้บ้าน สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีภาวะเสี่ยง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทำให้การบริการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน สามารถเข้าถึงยาได้รวดเร็ว

 

เปิดรายชื่อ 700 ร้านขายยา ร่วมโครงการ "เจอ แจก จบ" พร้อมขั้นตอนรับยาฟรี

 

ทั้งนี้ผู้ที่ตรวจ ATK แล้วขึ้น 2 ขีด (ติดเชื้อโควิด-19) ที่มีอาการเล็กน้อยและเป็นกลุ่มที่ไม่มีภาวะเสี่ยง สามารถรับยาสำหรับดูแลอาการเบื้องต้นได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ โดย สปสช. ได้แจ้งรายชื่อของ 700 ร้านขายยา ที่เข้าร่วมโครงการสามารถตรวจสอบได้ผ่าน เว็บไซต์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ คลิกที่นี่
 

สำหรับ ร้านขายยาทั้ง 700 ร้านค้า มีรายชื่อดังนี้ (ตามภาพที่ 1-12)

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ภาพที่ 6
 

ด้าน ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงกรณีดึงร้านขายยา 700 แห่ง ดูแลผู้ป่วยโควิดผ่านระบบเจอ แจก จบ ว่า ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่เพิ่มสูงอย่างมาก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่มาก จึงสามารถรับยาได้ที่ร้านขายยาตามนโยบายนี้ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ระบุชัดเจนต้องเป็นร้านยาที่มีเภสัชกรประจำ 

 

“ ขั้นตอนเข้ารับริการเจอ แจก จบ ที่ร้านยาเช่นเดียวกับโรงพยาบาบ โดยก่อนให้บริการจะมีการพิสูจน์ตัวตนของผู้รับบริการ เพื่อยืนยันการเข้ารับบริการโดยใช้บัตรประชาชน และบันทึกข้อมูลการให้บริการผ่านโปรแกรม AMED Telehealth ซึ่งพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการบันทึกข้อมูลเพื่อส่งเบิกกับ สปสช. ” ทพ.อรรถพรกล่าว

 

เปิดรายชื่อ 700 ร้านขายยา ร่วมโครงการ "เจอ แจก จบ" พร้อมขั้นตอนรับยาฟรี

ทั้งนี้ ร้านยาจะจัดเซ็ตยาสำหรับรักษาตามอาการส่งให้ที่บ้าน เช่น ฟ้าทะลายโจร พาราเซตามอล ยาแก้ไอ ละลายเสมหะ ตลอดจนเกลือแร่สำหรับกรณีมีอาการท้องเสีย จากนั้นจะติดตามอาการไปอีก 48 ชั่วโมง และหากอาการรุนแรงมากขึ้นก็จะส่งต่อผู้ป่วยเข้าระบบเพื่อให้แพทย์รับช่วงดูแลต่อ

 

ปัจจุบันร้านยาในโครงการนี้สามารถให้บริการได้เฉพาะสิทธิบัตรทอง สิทธิข้าราชการ และสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ยังไม่รวมถึงผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ดังนั้น จึงขอเชิญชวนไปยังสำนักงานประกันสังคมอำนวยความสะดวกและเพิ่มการเข้าถึงบริการแก่ผู้ประกันตน สามารถติดต่อมาที่สภาเภสัชกรรมเพื่อหารือแนวทางการร่วมมือกันต่อไปได้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1330 ตลอด 24 ชม. หรือ เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso หรือ คลิกที่นี่ 

 

เปิดรายชื่อ 700 ร้านขายยา ร่วมโครงการ "เจอ แจก จบ" พร้อมขั้นตอนรับยาฟรี

 

ภาพที่ 7

ภาพที่ 8

ภาพที่ 9

ภาพที่ 10

 

ภาพที่ 11

ภาพที่ 12